Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Univerzita Karlova si váží kvalitní učebnice jako svébytného kreativního odborného a výukového textu. Cena za nejlepší učebnici roku Univerzity Karlovy je nazvána po dlouholetém řediteli univerzitního Nakladatelství Karolinum. Jaroslav Jirsa si byl vědom nezastupitelné úlohy tištěných učebnic pro vysokoškolskou výuku. Univerzita Karlova podporuje v souladu se svou ediční činností autory a autorské týmy každoročně udělením Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku.

Cena je udělována na základě Statutu Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku - opatření rektora č. 19/2012.

Členové

  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost - předseda

  • prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., LFHK UK

  • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., PřF UK

  • prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK

  • doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., KTF UK

  • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., PF UK

´

Tajemník

  • Mgr. Petr Valo, ředitel nakladatelství Karolinum


Poslední změna: 2. říjen 2019 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám