Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Katolická teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Katolická teologie

08. 04. 2030

08. 04. 2030

Dějiny křesťanského umění

29. 06. 2029

29. 06. 2029

Evangelická teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Evangelická teologie

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Husitská teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Teologie

28. 07. 2025

Právnická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Evropské právo

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Finanční právo a finanční věda

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Mezinárodní právo

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu

07. 01. 2030

Občanské právo

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Obchodní právo

07. 01. 2030

Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

07. 01. 2030

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Právní dějiny

29. 12. 2033

29. 12. 2033

Právo životního prostředí

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Římské právo

29. 12. 2028

29. 12. 2028

Správní právo a správní věda

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Teorie, filozofie a sociologie práva

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

3. 10. 2033

3. 10. 2033

Ústavní právo a státověda

3. 10. 2033

3. 10. 2033

1. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Anesteziologie a resuscitace

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Bioetika

11. 02. 2025

11. 02. 2025

Dějiny lékařství

23. 03. 2032

23. 03. 2027

Dermatovenerologie

07. 01.2025

07.01.2025

Gynekologie a porodnictví

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Hygiena a epidemiologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Chirurgie

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Infekční nemoci

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Kardiochirurgie

22. 04. 2032

22. 04. 2032

Klinická biochemie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská biofyzika

18. 10. 2028

18. 10. 2028

Lékařská farmakologie

11. 08. 2029

11. 08. 2029

Lékařská fyziologie

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Lékařská biologie a genetika

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská chemie a biochemie

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Lékařská imunologie a mikrobiologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská informatika

14. 08. 2029

14. 08. 2029

Lékařská psychologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Neurochirurgie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Neurologie

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Nukleární medicína

15. 09. 2024

15. 09. 2024

Oční lékařství

23. 10. 2033

23. 10. 2033

Onkologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Ortopedie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Otorinolaryngologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Patologická fyziologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Patologie

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Pediatrie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Pracovní lékařství

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Psychiatrie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Radiologie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Sexuologie

07. 01. 2025

07. 01. 2025

Soudní lékařství

13. 10. 2024

Stomatologie

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Urologie

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Vnitřní nemoci

23. 10. 2033

23. 10. 2033

Zpět na přehled fakult

2. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anesteziologie a intenzivní medicína

8. 11. 2028

8. 11. 2028

Chirurgie

15. 10. 2031

15. 10. 2031

Lékařská biologie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Lékařská fyziologie a patofyziologie

18. 09. 2030

18. 09. 2030

Lékařská genetika

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Lékařská chemie a biochemie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská imunologie

10. 10. 2030

10. 10. 2030

Dětská neurologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Neurochirurgie

8. 11. 2033

8. 11. 2033

Neurologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Oftalmologie

13. 10. 2024

13. 10. 2024

Onkologie

16. 7. 2030

16. 7. 2030

Ortopedie

8. 11. 2033

8. 11. 2033

Patologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Pediatrie

1. 8. 2029

1. 8. 2029

Radiologie a zobrazovací metody

16. 7. 2030

16. 7. 2030

Rehabilitace a tělovýchovné lékařství

14. 11. 2028

14. 11. 2028

Urologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Vnitřní nemoci

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Zpět na přehled fakult

3. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anesteziologie a intenzivní medicína

20. 12. 2032

20. 12. 2032

Dermatovenerologie

11. 08. 2024

11. 08. 2024

Gynekologie a porodnictví

05. 04. 2029

05. 04. 2029

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Chirurgické obory

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Lékařská fyziologie a patologická fyziologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Kardiologie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Neurologie

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Ortopedie

04. 10. 2033

04.10. 2033

Otorinolaryngologie

05. 04. 2029

05. 04. 2029

Patologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Pediatrie

16. 07. 2030

16. 07. 2030

Psychiatrie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Vnitřní nemoci

29. 12. 2033

29. 12. 2033

Zpět na přehled fakult

Lékařská fakulta v Plzni

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Anesteziologie a intenzivní medicína

07. 01. 2025

Gynekologie a porodnictví

13. 10. 2029

2. 8. 2033

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Chirurgie

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Lékařská fyziologie

10. 12. 2029

11. 12. 2030

Patologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Pediatrie

10. 11. 2024

10. 11. 2024

Stomatologie

11. 02. 2025

Vnitřní nemoci

23. 2. 2034

23. 2. 2034

Zpět na přehled fakult

Lékařská fakulta v Hradci Králové

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Gynekologie a porodnictví

10. 11. 2024

10. 11. 2024

Histologie a embryologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hygiena a preventivní lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Chirurgie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Kardiochirurgie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Lékařská biofyzika

13. 10. 2029

15. 10. 2029

Lékařská biologie

11. 08. 2029

11. 08. 2029

Lékařská farmakologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Lékařská fyziologie

1. 8. 2034

1. 8. 2034

Lékařská chemie a biochemie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Lékařská imunologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Lékařská mikrobiologie

11. 08. 2029

Neurologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Oční lékařství

1. 8. 2034

1. 8. 2034

Onkologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Patologická fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Patologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Pediatrie

10. 11. 2024

Psychiatrie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Radiologie a zobrazovací metody

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Stomatologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Vnitřní nemoci

8. 5. 2034

8. 5. 2034

Zpět na přehled fakult

Farmaceutická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Analytická chemie

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Biochemie

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Farmaceutická chemie

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Farmaceutická technologie

5. 6. 2029

5. 6. 2029

Farmakognosie

5. 6. 2029

5. 6. 2029

Farmakologie a toxikologie

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Klinická a sociální farmacie

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Zpět na přehled fakult

Filozofická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Archeologie

07. 01. 2030

07. 01. 2030

České dějiny

18. 10. 2028

18. 10. 2028

Český jazyk

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Dějiny české literatury a teorie literatury

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Dějiny umění

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Egyptologie

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Estetika

01. 11. 2032

01. 11. 2032

Etnologie a kulturní antropologie

28. 07. 2025

Filmová věda

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Filozofie

16. 10. 2029

16. 10. 2029

Fonetika

14. 11. 2033

Germánské literatury

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Hudební věda

01. 01. 2027

01. 01. 2027

Moderní hospodářské a sociální dějiny

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Iberoamerikanistika

20. 06. 2025

Informační věda a knižní kultura

18. 09. 2030

Lingvistika

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Logika

18. 10. 2028

Literatury a kultury anglofonních zemí

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Politologie

18. 10. 2028

18. 10. 2028

Pomocné vědy historické

14. 11. 2028

14. 11. 2028

Psychologie

16. 05. 2025

16. 05. 2025

Románské jazyky

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Románské literatury

18. 10. 2028

18. 10. 2028

Řecká a latinská studia

1. 8. 2034

1. 8. 2034

Slavistika

16. 07. 2030

16. 07. 2030

Sociologie

20. 06. 2025

Světové dějiny a obecné dějiny

18. 10. 2033

18. 10. 2033

Translatologie

18. 10. 2028

18. 10. 2028

Zpět na přehled fakult

Přírodovědecká fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Analytická chemie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Anorganická chemie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Antropologie

11. 11. 2032

11. 11. 2032

Aplikovaná geologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Biochemie

03. 10. 2033

03. 10. 2033

Biologie rostlin

03. 10. 2033

03. 10. 2033

Botanika

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Demografie

8. 11. 2033

8. 11. 2033

Didaktika chemie

07. 01. 2030

07. 01. 2025

Didaktika přírodovědných a environmentální oborů

10. 06. 2028

10. 06. 2028

Ekologie

31. 07. 2024

31. 07. 2024

Environmentální vědy

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Experimentální biologie živočichů

20. 3. 2034

20. 3. 2034

Filozofie a dějiny přírodních věd

11. 03. 2030

11. 03. 2030

Fyzická geografie

03. 10. 2033

03. 10. 2033

Fyzikální chemie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Fyziologie živočichů

31. 07. 2024

Geologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Makromolekulární chemie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Mikrobiologie, virologie a parazitologie

20. 3. 2034

20. 3. 2034

Organická chemie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Regionální a politická geografie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Sociální geografie a regionální rozvoj

8. 11. 2033

8. 11. 2033

Zoologie

03. 10. 2033

03. 10. 2033

Zpět na přehled fakult

Matematicko-fyzikální fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Astronomie a astrofyzika

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika

13. 12. 2033

13. 12. 2033

Částicová a jaderná fyzika

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Didaktika a historie matematiky a informatiky

07. 01. 2030

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

13. 12. 2033

Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Fyzika povrchů a rozhraní

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Fyzika nanostruktur a nanomateriálů

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie

13. 12. 2033

13. 12. 2033

Fyzika Země a planet

13. 12. 2033

13. 12. 2033

Informatika – matematická lingvistika

7. 2. 2034

7. 2. 2034

Informatika – softwarové systémy

6. 12. 2033

6. 12. 2033

Informatika – teoretická informatika, umělá inteligence, diskrétní modely a optimalizace

6. 12. 2033

6. 12. 2033

Kvantová optika a optoelektronika

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Matematika – Algebra, teorie čísel a matematická logika

03. 10. 2033

03. 10. 2033

Matematika – Geometrie, topologie a globální analýza

03. 10. 2033

03. 10. 2033

Matematika – matematická analýza

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Matematika – Matematické a počítačové modelování

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Matematika - numerická a výpočtová matematika

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Matematika – pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Teoretická fyzika

27. 10. 2033

27. 10. 2033

Zpět na přehled fakult

Pedagogická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Didaktika českého jazyka

29. 12. 2033

29. 12. 2033

Didaktika matematiky

29. 12. 2033

29. 12. 2033

Didaktika výtvarné výchovy

29. 12. 2033

Filozofie

19. 12. 2024

Hudební teorie a pedagogika

2. 8. 2033

2. 8. 2033

Pedagogická psychologie

8. 11. 2028

8. 11. 2028

Pedagogika

8. 11. 2033

8. 11. 2033

Speciální pedagogika

8. 11. 2033

Zpět na přehled fakult

Fakulta sociálních věd

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Ekonomické teorie

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Mediální a komunikační studia

13. 10. 2029

Mezinárodní teritoriální studia

8. 5. 2034

8. 5. 2034

Moderní dějiny

10. 11. 2029

10. 11. 2029

Politologie

09. 07. 2031

09. 07. 2031

Sociologie

04. 10. 2033

04. 10. 2033

Veřejná a sociální politika

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Zpět na přehled fakult

Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Kinantropologie

14. 11. 2033

14. 11. 2033

Zpět na přehled fakult

Fakulta humanitních studií

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Sociální a kulturní antropologie

20. 06. 2025

Filozofie

26. 06. 2029

29. 06. 2024

Zpět na přehled fakult


Poslední změna: 22. červenec 2024 11:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám