Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Katolická teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Katolická teologie

08. 04. 2030

08. 04. 2030

Dějiny křesťanského umění

29. 06. 2029

29. 06. 2029

Evangelická teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Evangelická teologie

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Husitská teologická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Teologie

28. 07. 2025

Právnická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Evropské právo

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Finanční právo a finanční věda

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Mezinárodní právo

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu

07. 01. 2030

Občanské právo

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Obchodní právo

07. 01. 2030

Obchodní právo a mezinárodní právo soukromé

07. 01. 2030

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Právní dějiny

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Právo životního prostředí

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Římské právo

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Správní právo a správní věda

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Teorie, filozofie a sociologie práva

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Ústavní právo a státověda

31. 12. 2023

31. 12. 2023

1. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Anesteziologie a resuscitace

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Bioetika

11. 02. 2025

11. 02. 2025

Dějiny lékařství

23. 03. 2032

23. 03. 2027

Dermatovenerologie

07. 01.2025

07.01.2025

Gynekologie a porodnictví

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hygiena a epidemiologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Chirurgie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Infekční nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Kardiochirurgie

22. 04. 2032

22. 04. 2032

Klinická biochemie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská biofyzika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská farmakologie

11. 08. 2029

11. 08. 2029

Lékařská fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská biologie a genetika

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská chemie a biochemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská imunologie a mikrobiologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská informatika

14. 08. 2029

14. 08. 2029

Lékařská psychologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Neurochirurgie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Neurologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Nukleární medicína

15. 09. 2024

15. 09. 2024

Oční lékařství

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Onkologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Ortopedie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Otorinolaryngologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Patologická fyziologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Patologie

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Pediatrie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Pracovní lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Psychiatrie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Radiologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Sexuologie

07. 01. 2025

07. 01. 2025

Soudní lékařství

13. 10. 2029

Stomatologie

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Urologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Vnitřní nemoci

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

2. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anesteziologie a intenzivní medicína

13. 10. 2029

Gynekologie a porodnictví

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Chirurgie

15. 10. 2031

15. 10. 2031

Lékařská biologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská fyziologie a patofyziologie

18. 09. 2030

18. 09. 2030

Lékařská genetika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lékařská chemie a biochemie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Lékařská imunologie

10. 10. 2030

10. 10. 2030

Dětská neurologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Neurologie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Oftalmologie

13. 10. 2024

13. 10. 2024

Onkologie

16. 07. 2030

16. 07. 2030

Ortopedie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Patologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Pediatrie

01. 08. 2029

01. 08. 2029

Psychiatrie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Radiologie a zobrazovací metody

16. 07. 2030

16. 07. 2030

Rehabilitace a tělovýchovné lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Urologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Vnitřní nemoci

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Zpět na přehled fakult

3. lékařská fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anesteziologie a intenzivní medicína

20. 12. 2032

20. 12. 2032

Dermatovenerologie

11. 08. 2024

11. 08. 2024

Infekční nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Gynekologie a porodnictví

05. 04. 2029

05. 04. 2029

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Chirurgické obory

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Lékařská fyziologie a patologická fyziologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Kardiologie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Neurologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Ortopedie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Otorinolaryngologie

05. 04. 2029

05. 04. 2029

Patologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Pediatrie

16. 07. 2030

16. 07. 2030

Psychiatrie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Vnitřní nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Lékařská fakulta v Plzni

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anatomie, histologie a embryologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Anesteziologie a intenzivní medicína

07. 01. 2025

Gynekologie a porodnictví

13. 10. 2029

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Chirurgie

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Lékařská fyziologie

10. 12. 2029

11. 12. 2030

Patologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Pediatrie

10. 11. 2024

10. 11. 2024

Stomatologie

11. 02. 2025

Vnitřní nemoci

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zobrazovací metody v lékařství

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Lékařská fakulta v Hradci Králové

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Gynekologie a porodnictví

10. 11. 2024

10. 11. 2024

Histologie a embryologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hygiena a preventivní lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Chirurgie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Kardiochirurgie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Klinická biochemie

31. 05. 2022

31. 05. 2022

Lékařská biofyzika

13. 10. 2029

Lékařská biologie

11. 08. 2029

11. 08. 2029

Lékařská farmakologie

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Lékařská fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023 

Lékařská chemie a biochemie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Lékařská imunologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Lékařská mikrobiologie

11. 08. 2029

Neurologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Oční lékařství

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Onkologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Patologická fyziologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Patologie

10. 12. 2029

10. 12. 2029

Pediatrie

10. 11. 2024

Psychiatrie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Radiologie a zobrazovací metody

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Stomatologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Vnitřní nemoci

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Farmaceutická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Analytická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Biochemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Farmaceutická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Farmaceutická technologie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Farmakognosie

05. 06. 2029

05. 06. 2029

Humánní a veterinární farmakologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Klinická a sociální farmacie

31. 11. 2023

31. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Filozofická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Anglická a americká literatura

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Anglický jazyk

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Archeologie

07. 01. 2030

07. 01. 2030

České dějiny

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Český jazyk

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Dějiny české literatury a teorie literatury

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Dějiny umění

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Egyptologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Estetika

01. 11. 2032

01. 11. 2032

Etnologie a kulturní antropologie

28. 07. 2025

Filozofie

16. 10. 2029

16. 10. 2029

Germánské literatury

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Hispanistika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Hudební věda

01. 01. 2027

01. 01. 2027

Moderní hospodářské a sociální dějiny

07. 01. 2030

07. 01. 2030

Iberoamerikanistika

20. 06. 2025

Informační věda a knižní kultura

18. 09. 2030

Klinická psychologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lingvistika

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Lingvistika konkrétního jazyka Asie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Politologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Pomocné vědy historické

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Psychologie

16. 05. 2025

16. 05. 2025

Románské jazyky

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Románské literatury

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Řecká a latinská studia

31. 07. 2024

31. 07. 2024

Slavistika

16. 07. 2030

16. 07. 2030

Sociologie

20. 06. 2025

Světové dějiny a obecné dějiny

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Translatologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Přírodovědecká fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Analytická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Anorganická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Antropologie

11. 11. 2032

11. 11. 2032

Aplikovaná geologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Biochemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Botanika

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Demografie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Didaktika chemie

07. 01. 2030

07. 01. 2025

Didaktika přírodovědných a environmentální oborů

10. 06. 2028

10. 06. 2028

Ekologie

31. 07. 2024

31. 07. 2024

Environmentální vědy

15. 09. 2029

15. 09. 2029

Experimentální biologie rostlin

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Filozofie a dějiny přírodních věd

11. 03. 2030

11. 03. 2030

Fyzická geografie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Fyzikální chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Fyziologie živočichů

31. 07. 2024

Genetika, molekulární biologie a virologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Geologie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Makromolekulární chemie

13. 10. 2029

13. 10. 2029

Organická chemie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Parazitologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Regionální a politická geografie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Sociální geografie a regionální rozvoj

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zoologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Matematicko-fyzikální fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Astronomie a astrofyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Didaktika a historie matematiky a informatiky

07. 01. 2030

Fyzika – didaktika fyziky

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika kondenzovaných látek

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika plazmatu

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – fyzika povrchů a rozhraní

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – jaderná fyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – kvantová optika a optoelektronika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – subjaderná fyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Fyzika – teoretická fyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Geofyzika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Informatika – matematická lingvistika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Informatika – softwarové systémy

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Informatika – teoretická informatika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – algebra, teorie čísel a matematická logika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – geometrie a topologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – matematická analýza

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – matematické modelování a numerická matematika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Meteorologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Pedagogická fakulta

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

České a československé dějiny

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Didaktika matematiky

31. 01. 2024

31. 01. 2024

Filozofie

19. 12. 2024

Hudební teorie a pedagogika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Pedagogická psychologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Pedagogika

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Speciální pedagogika

01. 11. 2023

Výtvarná výchova

01. 11. 2023

Zpět na přehled fakult

Fakulta sociálních věd

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Ekonomické teorie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Mediální a komunikační studia

13. 10. 2029

Mezinárodní teritoriální studia

31. 03. 2024

31. 03. 2024

Moderní dějiny

10. 11. 2029

10. 11. 2029

Politologie

09. 07. 2031

09. 07. 2031

Sociologie

01. 11. 2023

01. 11. 2023

Veřejná a sociální politika

11. 02. 2030

11. 02. 2030

Zpět na přehled fakult

Fakulta tělesné výchovy a sportu

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Kinantropologie

31. 12. 2023

31. 12. 2023

Biomechanika

31. 12. 2023

Zpět na přehled fakult

Fakulta humanitních studií

obor

akr. hab. říz. do

akr. jmen. říz. do

Sociální a kulturní antropologie

20. 06. 2025

Filozofie

26. 06. 2029

29. 06. 2024

Zpět na přehled fakult


Poslední změna: 25. květen 2023 10:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám