Monografie 2023

Monografie hodnocené v roce 2023 (rok vročení 2021) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené. Publikace, které byly nominovány, ale nejsou obsaženy v níže uvedené tabulce, nebyly hodnotící komisí doporučeny k finančnímu ocenění.


fakulta

autor

název

pořadí

ETF

Petr Gallus

The Perspective of Resurrection. A Trinitarian Christology

1.-2.

PF

Jan Kudrna

Imunita a neodpovědnost členů parlamentu

1.-2.

FF

Daniela Tinková

Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. století. Praha: Argo 2021

3.-4.

FF

Daniele de Santis

Husserl and the A Priori. Phenomenology and Rationality

3.-4.

FF

Miloš Ševčík, Vlastimil Zuska, Ondřej Dadejík, Martin Kaplický

Process and Aesthetics: An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond

5.-6.

FF

Tereza Havelková

Opera as Hypermedium: Meaning-Making, Immediacy, and the Politics of Perception

5.-6.

LF3

Petr Widimský, Ivana Štetkářová

Neurokardiologie

7.

FF

Ilja Lemeškin

Pranciškaus Skorinos portretas – Портрет Франциска Скорины – Portrait de Francisk Skorina

8.-9.

FSV

Alessandro Testa

Rituality and Social (Dis)Order: The Historical Anthropology of Popular Carnival in Europe

8.-9.

LF2

Vladimír Komárek, Pavel Kršek, Jana Haberlová

Dětská neurologie

10.

FF

Jan Koura

Koura, J., Διχοτομημένη νήσος Ψυχρός Πόλεμος και Κυπριακό την περίοδο 1960-1974 [Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960-1974], Athens: Alexandria 2021, ISBN 978-960-221-922-5.

11.

LF2

Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Markéta Bloomfield

Imunodeficience

12.

KTF

Jakub Jinek

Platón a problém filosofické vlády: Politické myšlení v dialogu Zákony

13.

LF1

Václava Adámková, Michal Koucký, Lenka Kupidlovská

Antibiotika a infekce v těhotenství a laktaci

14.

PF

Petr Bělovský

Obligace z kontraktu: smlouva a její vymahatelnost v římském právu

15.-16.

PF

Josef Vacek

Sexuální delikty před Apelačním soudem v letech 1687–1727: proměna rozhodovací praxe po přijetí Constitutio criminalis Josephina

15.-16.

PF

Anežka Janoušková

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

17.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 15. červen 2023 15:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám