Vzdělávací projekty

Rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání je jedním z klíčových cílů 4EU+. Společné vzdělávací aktivity mají za cíl testovat a zdokonalovat inovativní metody výuky a poskytovat studentům ze všech 8 univerzit autentický evropský studijní zážitek. Projekty mohou nabývat různých forem, jako jsou workshopy, intenzivní vzdělavací aktivity, společné kurzy, moduly nebo studijní programy.


V roce 2020 bylo v první výzvě na 4EU+ vzdělávací projekty podpořeno 29 týmů zahrnující akademiky z Univerzity Karlovy. V druhé výzvě vypsané v roce 2021 bylo podpořeno 19 projektů s účastí UK. Vzdělávací projekty jsou v roce 2023 financovány členskými univerzitami 4EU+ v rámci podpory udržitelnosti. Týmy mohou finanční prostředky využít na jeden běh vzdělávací aktivity v roce 2023 nebo 2024.


Důležité termíny:


  • Žádosti o refundace musí být z fakult předávány na RUK bez zbytečného odkladu průběžně během celého účetního období. Poslední termín pro předání podkladů pro refundaci v každém roce je 1. 12. daného roku. Pokud nebude žádost o refundaci předána fakultou nejpozději v tomto termínu, nebude možné její proplacení.


Pravidla a související formuláře:


Pravidla: pokračující vzdělávací projekty 2023

Příloha č. 1 - Žádost o refundaci


Poslední změna: 11. srpen 2023 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám