Předpisy fakult

Vnitřní předpisy součástí Univerzity (přijetí, změna, zrušení)

sestavil : Michal Pelíšek

Vzor návrhu ZMĚNY vnitřního předpisu

Vzor NOVELIZACE CELÉHO vnitřního předpisu

* Kdo může návrh předložit :

 • V případě fakult podepisuje předkládaný návrh předseda AS a děkan fakulty.

 • V případě dalších součástí podepisuje předkládaný návrh ředitel součásti.

Návrh se podává v písemné podobě ve třech vyhotovení a v elektronické podobě.

* Časový harmonogram :

4 týdny před projednáváním :

 • předložení návrhu v písemné podobě ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě

 • zveřejnění na webu AS UK

 • návrh předpisu se postoupí rektorovi

 • zajistí : předkladatel, tajemník AS UK, kancelář AS UK

2 týdny před projednáváním :

 • návrh předpisu s vyjádřením rektora se postoupí Legislativní komisi AS UK

 • zajistí : rektor UK, kancelář AS UK

10 dní před projednáváním :

 • lhůta pro členy AS UK k předání výhrad k textu návrhu

 • návrh projedná legislativní komise, v případě výhrad upozorní předkladatele návrhu

 • zajistí : členové AS UK, legislativní komise AS UK

3 dny před projednáváním :

 • na webu AS UK se zveřejní stanovisko legislativní komise

 • zajistí : tajemník AS UK

* Projednávání :

Podklady :

 • návrh předpisu

 • stanovisko legislativní komise

Proces :

 • Hlasování :

  • o návrhu vnitřního předpisu součásti k přijetí nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů AS UK

 • Text schváleného vnitřního předpisu součásti se zveřejní prostřednictvím sítě Internet.


Poslední změna: 17. únor 2020 18:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám