Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2006

Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2006

1. Volební a jednací řád ETF

Akademický senát ETF schválil: 9. 1. 2006

AS UK doručeno: 13. 1. 2006 - čj. 11/2006

Legislativní komise projednala: 15. března 2006

Projednávání ukončeno.

2. Změna Řádu přijímacího řízení 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil: 16. 1. 2006

AS UK doručeno: 14. března 2006 - čj. 43/2006

AS UK schválil 17. března 2006

3. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil: 10. 2. 2006

AS UK doručeno: 14. března 2006 - čj. 52a/2006

Legislativní komise projednala: 15. března 2006 a doporučila AS UK schválit.

AS UK schválil 17. března 2006

4. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil: 10. 2. 2006

AS UK doručeno: 14. března 2006 - čj. 52b/2006,

Legislativní komise projednala: 15. března 2006 a doporučila AS UK schválit.

AS UK schválil 17. března 2006

5. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 59a/2006

AS UK schválil: 21. dubna 2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

6. Dílčí změna přílohy č. 5 Statutu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 59b/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

7. Komplexní změna přílohy č. 6 Statutu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 59c/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

8. Dlíčí změna přílohy č. 8 Statutu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 60a/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

9. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 60b/2006

AS UK schválil 21. dubna 2005

10. Komplexní změna Stipendijního řádu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 60c/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

11. Dílčí změna Rigorózního řádu UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 61a/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

12. Dílčí změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 61b/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

13. Komplexní změna Řádu vysokoškolské koleje UK

AS UK doručeno: 3. března 2006 - čj. 61c/2006

AS UK schválil 21. dubna 2006

14. Řád využivání finančních prostředků záskaných od zahraničních samoplátců ve formě školného za pregraduální studium FTVS

Akademický senát FTVS schválil: 17. ledna 2006

AS UK doručeno: 9. března 2006 - čj. 67/2006

Projednávání z formálních i obsahových nedostatků ukončeno.

15. Změna Statutu FHS

Akademický senát FHS schválil: 15. prosince 2005

AS UK doručeno: 9. března 2006 - čj. 68/2006

AS UK schválil: 21. dubna 2006

16. Změna Statutu FF

Akademický senát FF schválil: 9. února 2006

AS UK doručeno: 15. března 2006 - čj. 71/2006

AS UK schválil: 21. dubna 2006

17. Řád hodnocení výuky studenty 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil: 13. února 2006

AS UK doručeno: 17. března 2006 - čj. 75/2006

AS UK schválil: 21. dubna 2006

18. Řád doktorského studia 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil: 13. února 2006

AS UK doručeno: 17. března 2006 - čj. 76/2006

Legislativní komise projednala: 18. dubna 2006

Projednávání ukončeno.

19. Změna Statutu a Volebního a jedancího řádu AS FF

Akademický senát FF schválil: 13. dubna 2006 - čj. 104/2006

AS UK doručeno: 18. dubna 2006

AS UK schválil: 21. dubna 2006

20. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno: 27. dubna 2006 - čj. 114a/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

21. Dílčí změna přílohy č. 2 Statutu UK – Organizační řád

AS UK doručeno: 27. dubna 2006 - čj. 114b/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

22. Komplexní změna Grantového řádu UK

AS UK doručeno: 27. dubna 2006 - čj. 114c/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

23. Změna Statutu PF

Akademický senát PF schválil 4. května 2006

AS UK doručeno: 15. května 2006 - čj. 122a/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

24. Pravidla pro organizaci studia na PF

Akademický senát PF schválil 4. května 2006

AS UK doručeno: 15. května 2006 - čj. 122b/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

25. Změna Rigorózního řádu PF

Akademický senát PF schválil 4. května 2006

AS UK doručeno: 15. května 2006 - čj. 122c/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

26. Pravidla pro organizaci studia na 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 24. května 2006

AS UK doručeno: 25. května 2006 - čj. 153/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

27. Změna Statutu ETF

Akademický senát ETF schválil 24. května 2006

AS UK doručeno 25. května 2006 - čj. 154a/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

28. Pravidla pro organizci studia na ETF

Akademický senát ETF schválil 24. května 2006

AS UK doručeno 25. května 2006 - čj. 154b/2006

Legislativní komise projednala 30. května 2006.

AS UK doručeno upravené znění 2. června 2006 - čj. 168/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

29. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil 24. května 2006

AS UK doručeno 25. května 2006 - čj. 155a/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

30. Pravidla pro organizaci studia na PřF

Akademický senát PřF schválil 24. května 2006

AS UK doručeno 25. května 2006 - čj. 155b/2006

Legislativní komise projednala 30. června 2006, s výhradou úpravy čl. 8, 9 a 11 doporučila.

Akademický senát PřF schválil 1. června 2006 - čj. 165/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

31. Změna Statutu FHS

Akademický senát FHS schválil 18. května 2006

AS UK doručeno 25. května 2006 - čj. 156a/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

32. Pravidla pro organizaci studia FHS

Akademický senát FHS schválil 18. května 2006

AS UK doručeno 25. května 2006 - čj. 156b/2006

Legislativní komise AS UK projednala 30. května 2006 a doporučila úpravu.

AS UK doručeno upravené znění 2. června 2006 - čj. 174/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

33. Pravidla pro organizaci studia PedF

Akademický senát PedF schválil 23. května 2006

AS UK doručeno 24. května 2006 - čj. 149/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

34. Změna Stautu 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 15. května 2006

AS UK doručeno 30. května 2006 -  čj. 160a/2006

AS UK schválil: 13. října 2006

35. Pravidla pro organizaci studia 1.LF

Akademický senát schválil 15. května 2006

AS UK doručeno 30. května 2006 - čj. 160b/2006

Nové znění doručeno 3. srpna 2006 - čj. 196/2006

Nové znění doručeno 26. října 2006 - čj. 239a/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

36. Pravidla pro organizaci studia 3.LF

Akademický senát 3.LF schválil 10. května 2006

AS UK doručeno 30. května 2006 - čj. 157/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

37. Změna Statutu PedF

Akademický senát PedF schválil 30. května 2006

AS UK doručeno 30. května 2006 - čj. 161/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

38. Změna Statutu 3.LF

Akademický senát 3.LF schválil 29. května 2006

AS UK doručeno 30. května 2006 - čj. 163/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

39. Změna Statutu FaF

Akademický senát FaF schválil 24. května 2006

AS UK doručeno 29. května 2006 - čj. 158a/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

40. Pravidla pro organizaci studia FaF

Akademický senát FaF schválil 10. května 2006

AS UK doručeno 29. května 2006 - čj. 158b/2006

AS UK schválil: 2. června 2006

41. Volební a jednací řád 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. června 2006

AS UK doručeno 27. červena 2006 - čj. 186/2006

Legislativní komise AS UK projednala 11. října 2006

Projednávání přerušeno.

Akademický senát 1.LF upravené znění schválil 12. března 2007

AS UK doručeno 10. dubna 2007 - čj. 82/2007

AS UK schválil: 25. května 2007

42. Změna Statutu FF

Akademický senát FF schválil 22. června 2006

AS UK doručeno 10. července 2006 - čj. 189a/2006

AS UK schválil: 13. října 2006

43. Pravidla pro organizaci studia FF

Akademický senát FF schválil 22. června 2006

AS UK doručeno 10. července 2006 - čj. 189b/2006

AS UK schválil: 13. října 2006

44. Změna Statutu FSV

Akademický senát FSV schválil 6. června 2006

AS UK doručeno 22. června 2006 - čj. 181/2006

AS UK schválil: 13. října 2006

45. Pravidla pro organizaci studia FSV

Akademický senát FSV schválil 6. června 2006

AS UK doručeno 14. června 2006 - čj. 178/2006

Legislativní komise AS UK projednala 11. října 2006

Projednávání z obsahových důvodů přerušeno.

Akademický senát FSV projednal úpravu 12. prosince 2006

AS UK doručeno 17. ledna 2007 - čj. 12/2007

Legislativní komise AS UK projednala 18. ledna 2007

Projednávání z obsahových důvodů přerušeno, nedostatky v čl. 4 odst. 2. nebyly odstraněny.

AS UK doručeno 26. února 2007 - čj. 62b/2007

AS UK schválil: 30. března 2007

46. Pravidla pro organizaci studia FTVS

Akademický senát FTVS schválil 23. května 2006

AS UK doručeno 23. června 2006 - čj. 182/2006

Legislativní komise AS UK projednala 11. října 2006.

AS UK schválil 26. ledna 2007

47. Pravidla pro organizaci studia LF HK

Akademický senát LF HK schválil 19. června 2006

AS UK doručeno 4. září - čj. 199/2006

Akademický senát LF HK projednal úpravu 18. září 2006

AS UK doručeno 9. října 2006 - 223/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

48. Změna Statutu LF HK

Akademický senát LF HK schválil 6. listopadu 2006

AS UK doručeno 4. září 2006 - čj. 258/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

49. Statut HTF

Akademický senát HTF schválil 14. září 2006

AS UK doručeno 15. září 2006 - čj.206a/2006

Legisltivní komise projednala 11. října 2006

"Uplainila připomínky, s nimiž byli na místě seznámeni zástupci fakulty."

Projednávání odloženo

50. Pravidla pro organizaci studia HTF

Akademický senát HTF schválil 14. září 2006

AS UK doručeno 15. září 2006 - čj.206b/2006

Legislativní komise projednala 11. října 2006

"Zaujala souhlasné stanovisko s výhradou provedení technické oprav v ustanovení o účinnosti. Předložení návrhu na zasedání UK je však podmíněno schválením změny Statutu HTF UK a církevním souhlasem."

Projednávání odloženo

51. Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK

AS UK doručeno 16. října 2006 - čj. 231/2006

AS UK schválil 26. ledna 2007

52. Pravidla pro přiznávání stipendií PřF

Akademický senát PřF schválil 13. října 2006

AS UK doručeno 17. října 2006 - 232/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

53. Pravidla pro přiznávání stipendií 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 16. října 2006

AS UK doručeno 26. října 2006 - 239b/2006

Legislativní komise AS UK 27. listopadu 2006

Doporučena úprava návrhu

Upravené znění Akademický senát 1.LF schválil 15. ledna 2007

doručený AS UK 16. ledna 2007 - čj. 10/207

AS UK schválil 26. ledna 2007

54. Změna Statutu MFF

Akademický senát MFF schválil 11. října 2006

AS UK doručeno 2. listopadu 2006 - čj.248a/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

55. Změna Přílohy č. 1 Statutu MFF

Akademický senát MFF schválil 11. října 2006

AS UK doručeno 2. listopadu 2006 - čj.248b/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

56. Změna Přílohy č. 7 Statutu MFF

Akademický senát MFF schválil 11. října 2006

AS UK doručeno 2. listopadu 2006 - čj.248c/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

57. Změna Jednacího řádu Vědecké rady MFF

Akademický senát MFF schválil 11. října 2006

AS UK doručeno 2. listopadu 2006 - čj.248d/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

58. Změna Volebního a Jednacího řádu AS MFF

Akademický senát MFF schválil 11. října 2006

AS UK doručeno 2. listopadu 2006 - čj.248e/2006

Upravené znění Akademický senát MFF schválil 6. prosince 2006

AS UK doručeno 7. prosince 2006 - čj. 301/2006

AS UK schválil 26. ledna 2007

59. Změna Přílohy č. 2 Statutu UK

AS UK doručeno 6. listopadu 2006 - čj. 253/2006

AS UK schválil 26. ledna 2007

60. Pravidla pro přiznávání stipendií 3.LF

Akademický senát 3.LF schválil 14. listopadu 2006

AS UK doručeno 21. listopadu 2006 - čj. 279a/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

61. Změna Statutu 3.LF

Akademický senát 3.LF schválil 14. listopadu 2006

AS UK doručeno 21. listopadu 2006 - čj. 279b/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

62. Pravidla pro přiznávání stipendií 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 15. listopadu 2006

AS UK doručeno 24. listopadu 2006 - čj. 292/2006

AS UK schválil: 1. prosince 2006

63. Organizační řád Ústřední knihovny

AS UK doručeno 27. listopadu 2006 - čj. 290/2006

AS UK schválil 26. ledna 2007

64. Pravidla pro organizaci studia LF P

Akademický senát LF P schválil 26. září 2006

AS UK doručeno 22. prosince 2006 - čj. 311/2006

Legislativní komise AS UK projednala 18. ledna 2007

Akademický senát LF P schválil nové znění 9. května 2007

AS UK doručeno 18. května 2007 - čj. 117/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise projednávání odložila s vyhradami k čl. 19 odst. 9 a 10 a čl. 26 odst. 1

Akademický senát LF P schválil nové znění 8. listopadu 2007

AS UK doručeno 19. listopadu 2007 - čj. 176/2007

65. Změna Statutu FF

Akademický senát FF schválil 14. prosince 2006

AS UK doručeno 22. prosince 2006 - čj. 312/2006

AS UK schválil 26. ledna 2007

66. Změna Statutu FTVS

Akademický senát FTVS schválil 14. listopadu 2006

AS UK doručeno 29. prosince 2006 - čj. 315/2006

AS UK schválil 26. ledna 2007Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám