RuskoWeb univerzityZahraniční odbor MSU


Participující fakulty: FF, MFF, PF, FSV, PřF, PedF, HTF, LFHK


Počet míst: Dohoda připouští výměnu studentů v počtu 6 semestrálních míst za akademický rok.


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu MSU pro zahraniční studenty


Souhrnné informace: Fact Sheet MSU 2021/2022

Web univerzityZahraniční odbor SPbU


Participující fakulty: FF, MFF, ETF, FSV, PF, PřF, PedF


Počet studentů: K dispozici jsou 3 místa na každý semestr nebo 3 místa na celý akademický rok pro všechny participující fakulty dohromady.


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích, podle aktuální finanční situace může poskytnout stipendium.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu SPbU pro zahraniční studenty


Souhrnné informace: Info__Sheet_SPbU

Web univerzityZahraniční odbor NEFU


Participující fakulty: PřF, FSV, HTF


Počet studentů: K dispozici jsou 2 místa na každý semestr nebo 2 místa na celý akademický rok.


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, a další) si student hradí z vlastních zdrojů.


Podrobné informace týkající se přihlašovací procedury, dokumentů, výběru kurzů, jazykových požadavků, termínů, atd. najdete na Online portálu NEFU pro zahraniční studenty


Souhrnné informace: Info_Sheet_NEFUVýběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, které jsou také základním vodítkem pro uchazeče a najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumnety je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá naleznete ZDE.


Před výjezdem do zahraničí


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu;

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD;

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí.


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (na adresu ) vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ).

Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu ze zahraničí


1) Odevzdání zprávy z pobytu

Po návratu ze zahraničí zašle student na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (na adresu ) zprávu z pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty.


Pozn.: Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na Rektorát UK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility).


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.
Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Rusko):


Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 2. září 2022 08:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám