Rusko

STUDIUM V RUSKU


Je možno na těchto univerzitách:

Lomonosov Moscow State University

St. Petersburg State UniversityLomonosov Moscow State University


http://www.msu.ru/


Participující fakulty: FHS, FSV, FF, HTF, MFF, PedF, PF.


Počet míst: není stanoven.


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.

Orientační cena ubytování: 7000-8000 rublů/měsíc.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ)


 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)

Více informací na http://www.msu.ru/en/intcoop/stazhmsu.html.


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů:


 • pro pobyt v zimním semestru: 1. února,

 • pro pobyt v letním semestru: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).
St. Petersburg State University


http://www.spbu.ru/


Participující fakulty: FSV, FF, PF

Počet studentů: 2 studenti FSV, 2 studenti FF a 1 student PF

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích, podle aktuální finanční situace může poskytnout stipendium.


Kopie dokumentů nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ)


 • Motivační dopis

 • Studijní plán (nabídka předmětů zde)

 • Kopie cestovního dokladu (doba platnosti cestovního dokladu musí být minimálně 1,5 roku od začátku studentské výměny)

 • Potvrzení o jazykové zdatnosti (RJ/AJ v závislosti na požadovaných předmětech)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti v RJ:

  1. doklad o zdravotním stavu studenta s razítkem a podpisem praktického lékaře

  2. HIV test (není nutno odevzdávat na fakultě, stačí odevzdat přímo při vyplňování online přihlášky, ne starší tří měsíců)

  3. v případě ubytování na kolejích rentgen plic (není nutno odevzdávat na fakultě, stačí odevzdat přímo při vyplňování online přihlášky)

 • Výpis známek

 • V případě předchozí návštěvy RF kopie víza (není nutno odevzdávat na fakultě, stačí odevzdat přímo při vyplňování online přihlášky)


Prosíme přečtěte si podrobné informace zde.

Užitečné informace pro výměnné studenty je možno dohledat na https://spbuambassador.wordpress.com/.


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

 • pro pobyt v letním semestre: 1. září.


Zájemci odevzdají kopie výše uvedených podkladů na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu. Následně jsou uchazeči vyzváni k vyplnění online přihlášky. Do přihlášky je potřeba přiložit veškeré výše zmíněné dokumenty ve formátu a se jménem tak, jak je uvedeno na webu partnerské univerzity. Proto prosíme studenty, aby si originály dokladů ponechali a neodevzdávali je na příslušné zahraniční oddělení.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).
Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Pavlína Tejcová


Poslední změna: 4. prosinec 2018 15:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám