Monografie 2010

Monografie hodnocené v roce 2010 (rok vročení 2008) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

PřF

Klvaňa, Petr; Hořák, David

Atlas migrace ptáků ČR a SR

1.

LF1

Valenta, Jiří

Jedovatí hadi: intoxikace, terapie

2.

LF1

Svačina, Štěpán

Klinická dietologie

3.-4.

PřF

Janský, B. et al.

Los Orígenes del Amazonas

3.-4.

FF

Klír, Tomáš

Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

5.-6.

FF

Krejčí J., Verner M., Vivienne Gae Callender a kol.

Abusir XII: Minor Tombs in the Royal Necropolis I.

5.-6.

HTF

Kropáček, Luboš

Súfismus. Dějiny islámské mystiky

7.-11.

LFHK

Zadák, Zdeněk

Výživa v intenzivní péči

7.-11.

PřF

Velemínská, Jana; Brůžek, Jaroslav

Early modern humans from Předmostí: A New Reading of Old Documentation

7.-11.

FF

Bárta, Miroslav a kol.

Abusir XIII. Tomb Complex of the vizier Qar, his sons Qar Junior and Senedjemib, and Iykai

7.-11.

PřF

Tachezy, Jan

Hydrogenosomes and Mitosomes: Mitochondria of Anaerobi Eukaryotes

7.-11.

LF1

Petrovický, Pavel et al.

Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií

12.-13.

PřF

Štěpnička, Petr

Ferrocenes: Ligands, Materiále and Biomolecules

12.-13.

LF1

Kolář, Michal

Infekce u kriticky nemocných

14.-15.

LFHK

Tachecí, Ilja a kol.

Kapslová endoskopie

14.-15.

ETF

Wolf B. Oerter a Pokorný, Petr

Rukopisy z Nag Hammádí 1

16.

LF1

Miovský, Michal et al.

Konopí a konopné drogy

17.-21.

LF3

Lang, Otto; Kamínek, Milan; Trojanová, Helena

Nukleární kardiologie

17.-21.

FF

Thein, Karel

Vynález věcí. O Platónově hypotéze idejí

17.-21.

FF

Karfík, Filip

Unendlichwerden durch die Endlichkeit. Eine Lektore der Philosophie Jan Patočka

17.-21.

FF

Coppens, Filip

The Complex of Wabet and Court in Temples of the Thirtieth Dynasty and the Ptolemaic and Roman Period

17.-21.

LF2

Schejbalová, Alena; Trč, Tomáš

Ortopedická operační terapie dětské mozkové obrny

22.-25.

LF3

Kachlík, David; Hoch, J.

The blood supply of the large intestine

22.-25.

LF1

Štork, Jiří et al.

Dermatovenerologie

22.-25.

FF

Baťa, Jan

Codex Kuttenbergensis

22.-25.

MFF

Cipra, Tomáš

Finanční ekonometrie

26.-.28.

PedF

Kučera, Miloš

Formy citů: Lacanovská teorie

26.-.28.

FSV

Kraus, Jiří

Jazyk v proměnách komunikačních médií

26.-.28.

LF1

Fait, Tomáš; Vrablík, Michal; Češka, Richard et al.

Preventivní medicína

29.-31.

LFHK

Šimůnek, Antonín a kol.

Dentální implantologie

29.-31.

PedF

Pokorný, Jiří

Odkaz Josefa Hlávky

29.-31.

LF1

Pavlišta, David et al.

Neinvazivní karcinomy prsu

32.-35.

LF1

Kolombo, Ivan et al.

Prostata v éře robotických technologií

32.-35.

FF

Quinn, Justin

The Cambridge Introduction to Modern Irish Poetry 1800 - 2000

32.-35.

PřF

Kočandrle, Radim

Fysis Iónských myslitelů

32.-35.

LF1

Jahoda, David; Sosna, Antonín; Nyč, Otakar et al.

Infekční komplikace kloubních náhrad

36.-38.

PřF

Flegr, Jaroslav

Frozen Evolution

36.-38.

FSV

Raška, Francis D.

Fighting communism from afar: The Council of Free Czechoslovakia

36.-38.

FF

Pelikán, Jan

Jugoslávie a Pražské jaro

39.-40.

FF

Málek, Petr

Melancholie moderny

39.-40.

PřF

Pavlínek, P.

A Successful Transformation? Restructuring of the Czech Automobile Industry

41.-43.

MFF

Mlýnková I., Nečaský M., Pokorný J., Richta K., Toman K. a Toman V.

XML technologie

41.-43.

FSV

Richter, Tomáš

Insolvenční právo

41.-43.

KTF

Ryšková, Mireia

Doba Ježíše Nazaretského

44.-50.

FTVS

Hendl, Jan

Kvalitativní výzkum: základní teorie, metodiky a aplikace

44.-50.

LF3

Kraml, Pavel

Hyperlipoproteinémie v klinické praxi

44.-50.

LFHK

Dominik, Jan a Žáček, Pavel

Chirurgie srdečních chlopní (…nejen pro kardiochirurgy) ve 200 vyobrazeních

44.-50.

FF

Čechurová, Jana a Kuklík, Jan

Jan Krčmář, Paměti, II. – III.

44.-50.

FF

Kohák, Erazim

Hearth and Horizont: Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy

44.-50.

FSV

Růžička, Jan a Kozák, Kryštof

Úpadek amerického federalismu?

44.-50.

PF

Šturma P.; Tomášek M. et al.

Proměny veřejného práva

51.-57.

LF1

Skořepová, Magdalena

Dermatomykologie v obrazech

51.-57.

FF

Cvrček, Václav

Regulace jazyka a Koncept minimální intervence

51.-57.

PřF

Dostál, P. (ed)

Evolution of geographical systéme and risk processes in the global context

51.-57.

FSV

Dědek, Oldřich

Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru

51.-57.

FSV

Lebeda, Tomáš

Volební systémy poměrného zastoupení

51.-57.

FTVS

Štochl, Jan

Structure of motor symptoms of Parkinson´s disease

51.-57.

FHS

Komárek, S.

Příroda a kultura, svět jevů a svět interpretací

58.-62.

PF

Kuklík, Jan a kol.

Vývoj česko-slovenského práva 1945-1989

58.-62.

LF1, LFP

Strouhal, Eugen; Němečková, Alena

Trpěli i dávní lidé nádory? Historie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných

58.-62.

FF

Volín, Jan

Downtrends in Standard British English Intonation

58.-62.

PedF

Černá, Marie a kol.

Česká psychopedie

58.-62.

ÚDAUK

Ratajová, Jana; Storchová, Lucie

Nádoby mdlé hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku

63.-64.

PF

Pauknerová M.; Tomášek M. et al.

Proměny soukromého práva

63.-64.

FF

Randák, Jan

Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848

65.-66.

FSV

Potůček, Martin a Scheffler, Richard

Mental health care reform in the Czech and Slovak Republics

65.-66.

LFP

Třeška V., Hasman D., Reischig T. a Hes O.

Transplantace ledvin od nebijících dárců

67.-73.

ETF

Ber, Viktor

The Hebrew Verb H-Y-H as a Macrosyntactic Signal

67.-73.

FF

Armand, Louis

Solicitations: Essays on Criticism and Culture

67.-73.

MFF

Kopa M., Branda M., Čerbáková J. a Kaut M.

On Selected Software for Stochastic Programming

67.-73.

PedF

Broukalová, Jindra

Ludwig Winder als Dichter der menschlichen Seele und der Wirklichkeit

67.-73.

PedF

Hogenová, Anna

Jak pečujeme o svou duši?

67.-73.

PedF

Foltýn, Dušan a kol.

Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe

67.-73.

ETF

Macek, Petr

Novější anglo-americká teologie. Přehled základních směrů s ukázkami

74.-82.

FF

Tinková, Daniela

Revoluční Francie 1787-1799

74.-82.

FF

Rejzek, Jiří

The Proto-Slavic Word-Initial x-

74.-82.

FSV

Horák, Slavomír

Rusko a Střední Asie po rozpadu SSSR

74.-82.

FSV

Janda, Karel

Teorie a praxe státních úvěrových podpor

74.-82.

FHS

Málková, G.

Umění zprostředkovaného učení

74.-82.

FHS

Moree, D.

How Teachers Cope with Social and Educational Transformation

74.-82.

FF

Čechura, Jaroslav

Kriminalita a každodennost v raném novověku

74.-82.

FF

Zavadil, Bohumil a Čermák, Petr

Sintaxis del espanol actual

74.-82.

FHS

Fulka, J.

Psychoanalýza a francouzské myšlení

83.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám