Monografie 2011

Monografie hodnocené v roce 2011 (rok vročení 2009) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

LF1

Smrčka, Kuželka, Povýšil

Atlas chorob na kostních preparátech

1.

LF1

Škrha a kol.

Diabetologie

2.

PřF

Flegr

Evoluční biologie

3.-4.

COŽP

Moldan

Podmaněná planeta

3.-4.

ETF

Pokorný

Commentary on the Gospel of Thomas. From Interpretation to the Interpreted

5.

LF3

Beneš a kol.

Infekční lékařství

6.-9.

FF

Bárta a kol.

Abusir XIII. Complex of the Vizier Qar, His Sons Qar Junior and Senedjemib, and Iykai

6.-9.

PřF

Pyšek

Handbook of Alien Species in Europe

6.-9.

LFHK

Vojáček, Kettner a kol.

Klinická kardiologie

6.-9.

FHS

Nešpor, Altová

Encyklopedie moderních evangelických (a strokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska

10.-11.

ÚDAUK

Petráň

Dvacáté století v Ouběnicích, Soumrak tradičního venkova

10.-11.

KTF

Sousedík

Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Länder

12.-13.

MFF

Podolský, Griffiths

Exact Space-Times in Einstein's General Relativity

12.-13.

FF

Bareš, Veselý, Gombár

Dějiny Egypta

14.-17.

FF

Štaif

František Palacký – život, dílo, mýtus

14.-17.

LF3

Rokyta a kol.

Bolesti zad

14.-17.

PřF

Markoš

Life as its own designer: Darwin´s Origin and Western thought

14.-17.

FF

Bažil

Centones Christiani. Métamorphoses d´une forme intertextuelle dans la poésie latine chrétienne de l´Antiquité tardive

18.-19.

FF

Vachala

Staroegyptská kniha mrtvých

18.-19.

FHS

Hroch

Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů

20.-23.

PF

Gerloch, Winter a kol.

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR

20.-23.

LF1

Lipská, Visokai

Recidiva kolorektálního karcinomu: komplexní přístup z pohledu chirurga

20.-23.

MFF

Klebanov, Rachev, Fabozzi

Robust and Non-Robust Models in Statistics

20.-23.

KTF

Zlatohlávek

Anton Kern (1709-1747): dílo a život

24.-31.

KTF

Mikulicová

Nebeské shromáždění ve Starém zákoně. Dědictví kultur předního východu

24.-31.

FF

Hilský

Rozbité zrcadlo

24.-31.

FF

Svatoň

Román v souvislostech času. Úvahy o srovnávací literární vědě

24.-31.

CTS

Zrzavý, Storch, Mihulka

Evolution - Ein Lese-Lehrbuch

24.-31.

PF

Tomášek a kol.

Europeizace trestního práva

24.-31.

ETF

Oerter, Vítková

Rukopisy z Nag Hammádí 2

24.-31.

LF2

Perušičová, Češka

Kardiabetes: kardiovaskulání choroby & diatebes mellitus

24.-31.

FF

Chlup

Proklos

32.

FF

Dittman

Místní jména v českých překladech Starého zákona

33.-39.

FF

Heczková

Píšící Minervy. Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky

33.-39.

FF

Špinka

Duše a řeč I., II.

33.-39.

FSV

Jirák, Köpplová

Masová média

33.-39.

LF1

Vítek

Bilirubin a interní choroby

33.-39.

LF3

Jandová

Balneologie

33.-39.

LFP

Ferda, Mírka, Baxa

Multidetektorová výpočetní tomografie

33.-39.

FF

Bičovský

Vademecum starými indoevropskými jazyky

40.-42.

FHS

Horský

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním

40.-42.

MFF

Pecina

Lexical Association Measures (Collocation Extraction)

40.-42.

HTF

Vojtíšek

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí

43.-47.

FF

Cerman, Velek

Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der Moderne

43.-47.

FF

Janák

Staroegypské náboženství I. Bohové na zemi a na nebesích

43.-47.

FF

Petříček

Myšlení obrazem. Průvodce současným filozofickým myšlením pro středně pokročilé

43.-47.

CERGE

Zemčík

Oceňování aktiv: Finanční trhy a trhy nemovitostí v USA

43.-47.

PF

Pichrt, Štefko

International Encyclopedia of Laws

48.-51.

LF1

Lindner, Jansa

Chronická tromboembolická plicní hypertenze: endarektomie plicních tepen

48.-51.

LF1

Fišar a kol.

Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie

48.-51.

FF

Vojáček, Velek a kol.

Marie Červinková-Riegrová, Zápisky I. (1880–1884)

48.-51.

FF

Čermák, Cvrček

Slovník Bohumila Hrabala

52.-58.

FF

Vaněk

Disharmonie. Příroda – společnost – literatura

52.-58.

FF

Vavroušek

O rekonstrukci praindoevropštiny

52.-58.

FF

Zikánová

Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620)

52.-58.

FTVS

Bednář

Pohyb člověka na biodromu: Cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie

52.-58.

FTVS

Hendl

Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat

52.-58.

LF2

Matoušovic, Rychlík, Dusilová-Sulková

Hereditatis petitio české nefrologie

52.-58.

ETF

Mrázek

Zjevení Janovo

59.-64.

FF

Bouzek

Umění a myšlení

59.-64.

PedF

Hnilica

Francouzský institut v Praze

59.-64.

FSV

Láb, Lábová

Soumrak fotožurnalismu?: (manipulace fotografií v digitální éře)

59.-64.

FSV

Prudký a kol.

Inventura hodnot: výsledky sociologického výzkumu hodnot ve společnosti ČR

59.-64.

FHS

Novák

Být napřed všemu odloučení. Fenomenologická interpretace Elegií z Duina R. M. Rilka

59.-64.

FF

Rubáš

Já píši Vám. Evžen Oněgin v českých překladech

65.-67.

FHS

Zika

Principialita subjektu v souvislosti dějin. Studie k Descartovu a Kantovu pojetí subjektivity

65.-67.

FSV

Mejstřík, Yang

Ou meng yi ti hua: jie gou bian quian yu dui wai zheng ce

65.-67.

PedF

Charvátová

Dějiny cisterckého řádu, sv. 3

68.

PedF

Tichá

Slyšet a myslet u klavíru

69.-72.

PedF

Glosiková

Exil Mexiko v epických a lyrických dílech německy píšících autorů

69.-72.

MFF

Bečvářová

České kořeny bulharské matematiky

69.-72.

FSV

Říchová a kol.

Západoevropské politické systémy

69.-72.

FF

Stellner

Rusko a střední Evropa v 18. století. I. díl

73.-76.

PedF

Zeman

Ueberlegungen zur deutschen Sprache in Oestereich

73.-76.

FTVS

Čáslavová

Management a marketing sportu

73.-76.

FF

Stehlík, Karner

Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Beitragsband und Katalog der Niederösterreichischen Landesaustellung 2009

73.-76.

FF

Bartoň, Cvrček, Čermák

Statistiky češtiny

77.-79.

FF

Michela

Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska

77.-79.

FF

Housková, Svatoň

Literatura na hranici jazyků a kultur

77.-79.

FF

Čermák

Tipología del espa?ol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička

80.-84.

FF

Hrdlička

Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. K prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince

80.-84.

FF

Ritter

Filozofie jazyka Waltera Benjamina

80.-84.

FSV

Šanderová, Šmídová

Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou

80.-84.

FHS

Jirák, Holmerová, Borzová

Demence a jiné poruchy paměti

80.-84.

FF

Soukup

Základy kulturní antropologie

85.-86.

PedF

Hříbková

Nadání a nadaní

85.-86.

FF

Čechura

České země v letech 1584-1620

87.-88.

FSV

Jüptner, Poponec a kol.

Evropská lokální politika 2

87.-88.

PedF

Spilková, Vašutová a kol.

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělání

89.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám