Monografie 2012

Monografie hodnocené v roce 2012 (rok vročení 2010) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

FF

Bárta, Coppens, Vymazalová

Abusir XIX.

1.-2.

FF

Hilský

Shakespeare a jeviště svět

1.-2.

LF3

Bláha, Königová, Tokarik, Zajíček, Brož, Kripner, Matoušková

Komplexní léčba popáleninového traumatu

3.

ETF

Sláma

Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury

4.-.5.

LFHK

Dominik, Žáček

Heart Valve Surgery: An Illustreted Guide

4.-.5.

KTF

Sousedík

Svoboda a lidská práva

6.-9.

LF1

Calda, Břešťák, Fischerová

Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii

6.-9.

LF1

Lukáš, Žák

Chorobné znaky a příznaky

6.-9.

MFF

Lukeš, Malý, Netuka, Spurný

Integral representation theory: Applications to convexity, Banach spaces and potential theory

6.-9.

PF

Gerloch, Tomášek

Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva

10.-13.

FF

Palkoska

Substance and intelligibility in Leibniz´s metaphysics

10.-13.

FF

Vítek

Věštění v antickém Řecku I. Od věštců k losům

10.-13.

FF

Rákosník

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960

10.-13.

LF1

Říhová, Stehlíková, Tomíček

Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského

14.-19.

FSV

Hlaváček, Hlaváček

Zobecněná mikroekonomie

14.-19.

FHS

Novotný

O povaze jevů. Úvod do současné fenomenologie ve Francii

14.-19.

LF3

Kalvach, Adam, Haninec, Janoušková, Škoda, Zvěřina

Mozkové ischemie a hemoragie

14.-19.

LFHK

Šteiner

Kardiopatologie pro patology i kardiology

14.-19.

PřF

Bičík

Atlas krajiny České republiky

14.-19.

FF

Tinková

Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě

20.-23.

FF

Weiss a kol.

Sexuologie

20.-23.

LF1

Papežová

Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup

20.-23.

LFP

Cetkovská, Pizinger, Štork

Kožní změny u interních onemocnění

20.-23.

PF

Tomášek

Czech Law Between Europeanization and Globalization

24.-27.

PF

Kuklík

Znárodněné Československo

24.-27.

FF

Thein

Tři platónské studie

24.-27.

FF

Zavadil, Čermák

Mluvnice současné španělštiny

24.-27.

FF

Bobková a kol.

Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526)

28.-30.

FSV

Kozák

Facing asymmetry: bridging the peripheral gap in U.S.-Mexican relations

28.-30.

FHS

Putna

Česká katolická literatura v kontextech: 1918-1945

28.-30.

FF

Zavadil

Baskičtina. Lingvistická interpretace

31.-34.

CTS

Havel a spol.

Spor o přirozený svět

31.-34.

FaF

Jahodář

Léčivé rostliny v současné medicíně

31.-34.

PřF

Horáček

A tribute to bats

31.-34.

FF

Strouhal, Vachala, Vymazalová

Lékařství starých Egypťanů I. Staroegyptská chirurgie

35.-39.

FF

Čapek

Action et situation. Les ens dupossibleentrephénoménologie et herméneutique

35.-39.

PřF

Kratochvíl

Mezi mořem a nebem: odkaz iónské archaické vnímavosti

35.-39.

FHS

Marek

Kierkegaard. Nepřímý prorok existence

35.-39.

LF3

Horák et al.

Hemochromatóza

35.-39.

FF

Opatrný

José Antonio Saco y la búsqueda de la identidadcubana

40.

FF

Lyčka

Filosofie náboženství Josefa Solovějčika

41.

KTF

Lachmanová

Terezie z Lisieux a Silván z Athosu

42.-44.

FHS

Havelka

Ideje, dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění

42.-44.

PřF

Neubauer

Jazyková metafora živého

42.-44.

HTF

Pavlík

Zvuková estetika v literární teorii a kritice Dionýsia z Halikarnássu

45.-50.

FF

Čermák

Lexikon a sémantika

45.-50.

FF

Cvrček

Mluvnice současné češtiny

45.-50.

FSV

Prudký, Šmídová

Kudy ke dnu

45.-50.

FSV

Gebhart, Köpplová, Kryšpínová a kol.

Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava

45.-50.

LFHK

Malý, Masopust

Žilní trombóza a plicní embolie u psychiatricky nemocných

45.-50.

PedF

Formánková, Koura

České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce

51.-54.

FSV

Dimitrov

Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990 na příkladu spolkového hlavního města Vídně

51.-54.

LF2

Dostálová, Beznosková Seydlová

Dentistry and Oral Diseases

51.-54.

PřF

Kalvoda

Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku

51.-54.

ETF

Noble

Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context. Central and East European Search for Roots

55.-57.

PF

Ondřej/Šturma/Bílková/Jílek a kolektiv

Mezinárodní humanitární právo

55.-57.

LF2

Smolíková, Máček

Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace

55.-57.

PF

Štangová

Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

58.-62.

FSV

Frič, Pospíšilová

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století

58.-62.

FSV

Frič et al.

Czech elites and general public: leadership, cohesion, and democracy

58.-62.

FHS

Matoušek

Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální

58.-62.

MFF

Iorio

Supersymmetric Noether Currents and Seiberg-Witten Theory

58.-62.

LF1

Miovský

Primární prevence rizikového chování ve školství

63.

FF

Kalivodová

Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury

64.-66.

FF

Housková

Visión de Hispanoamérica. Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela. Edice Ibero-AmericanaSupplementum, 23/2010

64.-66.

FSV

Kubát

Political opposition in theory and Central European practice

64.-66.

FF

Čermák, Cvrček, Schmiedtová

Slovník komunistické totality

67.-69.

FF

Saicová Římalová

Vybraná slovesa pohybu v češtině

67.-69.

LFHK

Šafr, Hejna

Střelná poranění

67.-69.

PedF

Hejlová

Práva dítěte ve vzdělávání - výzva pro učitele

70.-71.

PedF

Hogenová, Kuklová

Fenomenologie - řeč - média

70.-71.

LF3

Kachlík, Čech, Musil, Báča

České tělovědné názvosloví

72.

PedF

Hrabal, Pavelková

Jaký jsem učitel

73.-74.

FTVS

Slepička

Divácká reflexe sportu

73.-74.

PedF

Hogenová

Jan Hus - pravda - fenomenologie

75.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám