Slovensko

Meziuniverzitní dohody

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt na Slovensko:UPOZORNĚNÍ: Studenti, kteří mají zájem o výjezd na Slovensko, mohou primárně využít program ERASMUS+, který je na Slovensku velmi rozšířený. Informujte se u koordinátora ERASMUS+ programu na Vaší fakultě.

Univerzita Komenského v Bratislave


web univerzity: www.uniba.sk


Participující fakulty:  FF, FSV, PedF, PF, PřF, MFF, FTVS, 3. LF, LF PL, FaF.

Obory: Humanitní, přírodovědné, lékařské.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

web univerzity: www.upjs.sk


Participující fakulty:  FF, FSV, PedF, PF, PřF, MFF, FTVS, 3. LF, LF PL, FaF.

Obory: Humanitní, přírodovědné, lékařské.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Trnavská univerzita v Trnave

web univerzity: www.truni.sk


Participující fakulty:  FF, PedF, PF.

Obory: Dějiny umění, hudební věda, klasická archeologie, psychologie, právo.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

web univerzity: www.umb.sk


Participující fakulty:  FF, FHS, PedF.

Obory: Andragogika, finančnictví, pedagogika, personální řízení, politologie, středoevropská studia, translatologie.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

web univerzity: www.ukf.sk/


Participující fakulty:  FF, FHS, FSV, MFF, PedF.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního projednání konkrétních návrhů.Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, které jsou také základním vodítkem pro uchazeče a najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumnety je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá naleznete ZDE.


Před výjezdem do zahraničí


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu;

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD;

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí.


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (na adresu ) vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ).

Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu ze zahraničí


1) Odevzdání zprávy z pobytu

Po návratu ze zahraničí zašle student na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK (na adresu ) zprávu z pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty.


Pozn.: Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na Rektorát UK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility).


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Slovensko):

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 22. duben 2021 16:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám