Monografie 2013

Monografie hodnocené v roce 2013 (rok vročení 2011) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

LFP

T. Skalický, V. Třeška, J. Šnajdauf

Hepato-pankreato-biliární chirurgie

1.

ÚDAUK

Josef Petráň (ve spolupráci s L. Petráňovou)

Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic

2.-3.

PřF

HLADKÝ, Vojtěch

Papyrus Derveni

2.-3.

KTF

Jiří Kuthan, Jan Royt

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

4.

FSV

PETRUSEK, Miloslav

Dějiny sociologie

5.-6.

LFHK

Jakub Dršata

Foniatrie-hlas

5.-6.

PF

Jan Kuklík, Jan Němeček, Jaroslav Šebek

Dlouhé stíny Mnichova

7.-8.

LFHK

Jiří Widimský, Jaroslav Malý

Akutní plicní embolie a žilní trombóza

7.-8.

PF

Jan Dvořák, Karel Malý a kol.

200 let Všeobecného občanského zákoníku

9.-12.

FSV

KRAUS, Jiří

Rétorika v evropské kultuře i ve světě

9.-12.

LF1

Martina Vašáková, J. Polák, R. Matěj

Intersticiální plicní procesy

9.-12.

CTS

Petr Pokorný

Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí

9.-12.

PF

Aleš Gerloch, Pavel Šturma a kol.

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století

13.-15.

LF1

Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv

Chorobné znaky a příznaky 2

13.-15.

MFF

Jorge Picado, Aleš Pultr

Frames and Locales: Topology without points

13.-15.

FF

Jan Wiendl, Josef Vojvodík (edd.)

Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958.

16.-17.

FF

Petr Kulišťák

Neuropsychologie

16.-17.

FF

Daniela Tinková

Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě

18.

KTF

Karel Sládek

Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice

19.-22.

HTF

Jiří Beneš

Elíša

19.-22.

FHS

Martin Putna

Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století

19.-22.

MFF

Jan Krajíček

Forcing with Random Variables and Proof Complexity

19.-22.

PF

Jiří Jelínek, Marta Uhlířová

Obhájce v trestním řízení

23.-26.

PedF

Šmejkalová Martina

Čeština a škola

23.-26.

FHS

Nicolas Maslowski

Manifester en République tch?que. Société civile et protestation 1989-2009

23.-26.

LFHK

Jiří Masopust, Aleš Urban, Martin Vališ

Neuropsychiatrické případy

23.-26.

FSV

PETRUSEK, Miloslav - BALON, Jan

Společnost naší doby

27.-29.

CERGE

Krešimir Žigić

Strategic interactions in markets with innovative activity: the cases of strategic trade policy and market leadership

27.-29.

MFF

Iveta Mrázová

Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation Networks"

27.-29.

FF

Michal Pullmann

Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu

30.-32.

FHS

Johann Pall Arnason, Kurt A. Raaflaub (ed.)

The Roman Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives

30.-32.

FHS

Lucie Storchová

Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích

30.-32.

ETF

Pavel Filipi

Pozvání k oslavě. Evangelická liturgika

33.-34.

FaF

Polášková Anna, Stonawski Jiří, Kraják Vladimír

Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí

33.-34.

ETF

Martin Wernisch

Politické myšlení evropské reformace

35.-38.

PF

Tomáš Holčapek

Dokazování v medicínskoprávních sporech

35.-38.

FF

Vojtěch Kolman

Idea, číslo, pravidlo. Prolegomena k analytické filosofii, která se nechce stát přísnou vědou

35.-38.

LF3

Málek, Kurzová, Šturma

Praktická anesteziologie

35.-38.

FF

Jindřich Karásek

Sprache und Anerkennung: philosophische Untersuchungen zum Zusammenhang von Selbstbewusstsein, Intersubjektivität und Personalität

39.-41.

LF1

Alois Martan a kolektiv

Nové operační postupy v urogynekologii

39.-41.

PřF

BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ

Teorie regionální rozvoje: nástin, kritika, implikace

39.-41.

FF

Matěj Spurný

Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960)

42.-44.

FF

Jiří Levý, Zuzana Jettmarová (ed.)

The Art of Translation

42.-44.

FF

Petr Weiss, Radvan Bahbouh, Horáková Hoskovcová Simona

Etické otázky v psychologii

42.-44.

FF

Dagmar Muchnová

Entre conjonction, connecteur et particule: les cas de "epei" en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique

45.-47.

PedF

Charvát Petr

Zrození státu Prvotní civilizace Starého světa

45.-47.

LF2

Milo Máček, Jiří Radvanský

Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity

45.-47.

FF

Lucie Pultrová

The Latin Deverbative Nouns and Adjectives

48.

FF

Lenka Šulová, Petr Weiss, Tomáš Fait a kol.

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví

49.-51.

PedF

Charvát Petr

Václav, kníže Čechů

49.-51.

FSV

POTŮČEK, Martin - FRIČ, Pavol - OCHRANA, František

Poznávání budoucnosti jako výzva

49.-51.

FF

Radek Skarnizl

Znělostní kontrast nejen v češtině

52.-54.

FF

Ivan Slaměník

Emoce a interpersonální vztahy

52.-54.

FHS

Stanislav Synek

Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy

52.-54.

FSV

TEPLÝ, Petr - ČERNOHORSKÝ, Jan

Základy financí

55.

FF

Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rimeš (eds.) a kol.

Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí

56.-57.

PedF

Šotolová Eva

Vzdělávání Romů

56.-57.

FSV

KARLAS, Jan

Národní parlamenty a kontrola evrospkých záležitostí: komparativní analýza

58.-59.

FSV

OCHRANA, František

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky: jejich tvorba, hodnocení a kontrola

58.-59.

PedF

Matuchová Klára

On the Nature of language Humour

60.-62.

FSV

SOULEIMANOV, Emil

Konflikt v Čečensku: minulost, současnost, perspektivy

60.-62.

FTVS

Alena Lejčarová

Motorická výkonnost dětí s lehkým intelektovým poškozením

60.-62.

FF

Lenka Krejčová

Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

63.-64.

PedF

Bittnerová Dana, Doubek David,Levínská Markéta

Funkce kulturních modelů ve vzdělávání

63.-64.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám