Monografie 2016

Monografie hodnocené v roce 2016 (rok vročení 2014) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

FF

Verner, Miroslav

Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty

1.-2.

FF

Wittlich, Petr

Bohumil Kafka ( 1878 -1942) Příběh sochaře

1.-2.

MFF

Hájek, P., Johanis M.

Smooth Analysis in Banach Spaces

3.

KTF

Vojtěch Novotný

Cur homo? A history of the thesis concerning man as a replacement for fallen angels

4.-6.

FF

Bárta, Miroslav a kol.

The tomb of the sun priest Neferinpu (AS 37)

4.-6.

FHS

Jiří Pešek 

Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví

4.-6.

PřF

Kratochvíl Zdeněk

Anaxagorás

7.

PřF

Semotanová

Akademický atlas českých dějin

8.

KTF

Mireia Ryšková, Th.D.

Pavel z Tarsu a jeho svět

9.-12.

FHS

Jan Sokol 

Philosophie als Verpflichtung. Über Ethik, Menschenrechte, Bildung und Politik

9.-12.

LF1

Šedo, A. et al.

Glioma Cell Biology

9.-12.

LF1

Lukáš, K. et al

Chorobné znaky a příznaky. Diferenciální diagnostika

9.-12.

ETF

Tabita Landová, Th.D.

Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620)

13.

FF

Pehal, Martin

Interpreting Ancient Egyptian Narratives: A Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle, and the Astarte Papyrus

14.

FHS

Milan Hanyš

Apoštol filosofů. Studie k Pavlově politické teologii a její recepci v soudobé filosofii

15.-16.

LFHK

Bureš, Horáček, Malý

Vnitřní lékařství

15.-16.

PF

Pítrová

Evropská dimenze legislativního procesu

17.-20.

MFF

Panevová J. a kol.

Mluvnice současné češtiny 2, Syntax na základě anotovaného korpusu

17.-20.

LF1

Pavelka, K. et al.

Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění

17.-20.

COŽP

Jan Frouz

Soil Biota and Ecosystem Development in Post Mining Sites

17.-20.

PřF

Luhanová, Eliška

Zrození světa: Kosmologie básníka Hésioda

21.

PF

Kysela

Ústava mezi právem a politikou. Úvod do ústavní teorie

22.-25.

FF

Štolleová, Barbora

Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava

22.-25.

LF1

Grim, M. et al.

Anatomie od Vesalia po současnost:1514-2014.

22.-25.

LFHK

Neuwirth, Eliáš

Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek

22.-25.

FF

Hudeček, Jiří

Reviving Ancient Chinese Mathematics: Mathematics, History and Politics in the Work of Wu Wen-Tsun

26.

FF

Čermák, Jan

Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě

27.-28.

FSV

Ondřej Ditrych

Tracing the Discourses of Terrorism : identity, Genealogy and State.

27.-28.

FF

Boldan, Kamil a kol.

The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547

29.-30.

FF

Vondřička, Pavel

Formalized contrastive lexical description: a framework for bilingual dictionaries

29.-30.

PF

Král

Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostáních účinků

31.-32.

PřF

Pešek

Tertiary basins and lignite deposit of the Czech Republic

31.-32.

PF

Pavlíček

Občanská a lidská práva v současné době

33.-39.

PF

Tretera, Horák

Religion on Law in the Czech Republic

33.-39.

FF

Nejedlý, Martin


Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

33.-39.

FF

Kouba, Pavel

Život rozumění

33.-39.

FF

Antalík, Dalibor

Čech, Pavel

Mynářová, Jana

Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické

33.-39.

FF

Glomb, Vladimír

Lövensteinová, Miriam

Korejská náboženství

33.-39.

LFP

Vokurka Samuel

Postižení dutiny ústní onkologických pacientů

33.-39.

HTF

Anna Hogenová 

Nesmíme pospíchat

40.-42.

FF

Žíla, Ondřej

Jedna si jedina moja domovina? Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013

40.-42.

FaF

Vlček, J.; Vytřísalová, M.

Klinická farmacie II.

40.-42.

FSV

Oldřich Dědek

Doba eura: úspěchy i nezdary společné evropské měny. 

43.-44.

FHS

Michael Stadler 

Was heißt Ontographie? Vorarbeit zu einer visuellen Ontologie

43.-44.

FF

Malá, Markéta

English copular verbs: a contrastive corpus-supported view

45.-49.

FF

Válová, Dita a kol.

Moše ben Majmon - Maimonides: Filosof, právník a lékař

45.-49.

FF

Zdichynec, Jan

Les abbayes féminines de la Haute-Lusace aux XVIe et XVIIe siècles. Les Religieuses Entre Pouvoir Temporel et Spirituel au Temps des Réformes

45.-49.

LF2

Tomek, A., Marusič, P.

Neurointezivní péče

45.-49.

LF3

Málek Jiří, doc. MUDr., CSc.

Léčba pooperační bolesti

45.-49.

FF

Štichauer, Jaroslav

Etudes sur la formation des mots en francais préclassique et classique

50.-52.

FSV

Emil Souleimanov

The Individual Disengagement of Avengers, Nationalists, and Jihadists : Why Ex-Militants Choose to Abandon Violence in the North Caucasus.

50.-52.

LF2

Hrdlička, M., Komárek, V.

Dětský autismus: přehled současných poznatků

50.-52.

FF

Strouhal, Eugen, Vachala, Břetislav, Vymazalová, Hana

Medicine of the Ancient Egyptians I. Surgery, Gynecology, Obstetrics, and Pediatrics

53.-57.

FF

Skarnitzl, Radek a kol.

Fonetická identifikace mluvčího

53.-57.

PedF

Ébert-Zeminová Catherine

Texterritorium V souřadnicích moderního francouzského písemnictví

53.-57.

LF1

Krška, Z. et al.

Chirurgická onkologie

53.-57.

LF2

Radvanský, J., Slabý, Kryštof

EKG a dysrytmie v dětském věku. 

53.-57.

FHS

Jakub Chavalka 

Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho

58.

PedF

Kucharská Anna

Riziko dyslexie: Pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách

59.-60.

PedF

Hogenová Anna

Čas a sebepoznání

59.-60.

KTF

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.

Aristokratická sídla v českých zemích 1780-1914

61.-64.

PF

Chromá

Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník

61.-64.

FF

Pelikán, Jan

Novými cestami: Kosovo v letech 1958-1969

61.-64.

FHS

Pavel Mücke 

Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje

61.-64.

PF

Drápal

Poslušen zákonů své země a svého stavu: Kamil Resler - obhájce K. H. Franka

65.-68.

FF

Wiendl, Jan

Hledači krásy a řádu. Studie a skici k české literatuře 20. století

65.-68.

PedF

Pelcová Naděžda, Semrádová Ilona

Fenomén výchovy a etika učitelského povolání

65.-68.

LFP

Škorpil Jiří

Novinky v léčbě poranění srdce

65.-68.

FF

Horská, Anna

Where is the Gödel-Point hiding: Gentzen's Consistency Proof of 1936 and his Representation of Constructive Ordinals

69.

FSV

Martin Hájek

Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

70.

FHS

Jakub Češka 

Průzračnost tvorby v zrcadle literatury

71.-72.

ÚDAUK

Václav Wolf

Buddhismus v katolické perspektivě

71.-72.

PedF

Hejný Milan

Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně

73.

FF

Doležalová, Alenka

Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne 

74.-75.

FSV

Steven Saxonberg

Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A Historical-Institutional Analysis.

74.-75.

FHS

Georgy Chernavin 

La phénoménologie en tant que philosophie-en-travail

76.

FTVS

Marek Waic, František Kolář, Tomasz Jurek

In the Shadow of Totalitarism: Sport and the Olympic Movement in the "Visegrád Countries“ 1945-1989

77.

FSV

Tomáš Weiss

Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky

78.

FF

Činátl, Kamil


Naše české minulosti: aneb jak vzpomínáme

79.-80.

PedF

Hájková Eva a kol.

Čeština ve škole 21. století – IV Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů

79.-80.

FTVS

Ludmila Fialová. Libor Flemr, Eva Marádová

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

81.

PedF

Martschini Elisabet

Schrift und Schriftlichkeit in höfischen Erzähltexten des 13. Jahrhunderts

82.

PedF

Viktorová Ida, Smetáčková Irena

Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost

83.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám