Jednání rad programů v roce 2016

V níže uvedených tabulkách jsou zveřejněny termíny jednání rad programů PRVOUK v roce 2016. Termíny jsou chronologicky řazeny.


Leden 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P43

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

PřF

14. 1. 2016, 11:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Geografické sekce PřF)

P20

Kulturní, sociální a historická antropologie

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

FHS, FSV

21. 1. 2016, 12:00, budova FHS, (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 6004

P18

Fenomenologie a sémiotika

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

28. 1. 2016, 9:00, budova FHS, (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 6004

P49

Genetická podstata závažných chorob dětského věku

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

LF2, LF1

29. 1. 2016, 13:00, FN Motol, dětská část, křídlo D, 1. patro, seminární místnost prof. Švejcara (u sekretariátu Pediatrické kliniky). Současně proběhne i hodnocení interních grantů FN Motol.Únor 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P12

Historie v interdisciplinární perspektivě

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

FF

9. 2. 2016, 10:00, Ústav českých dějin FF UK (hlavní budova FF UK), místnost č. 208

P23

Ekonomie a finance

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

CERGE, FSV

9. 2. 2015, 15:00, CERGE, budova Národohospodářského ústavu AV ČR, Politických vězňů 7, 2. patro, místnost č. 1

P43

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

PřF

11. 2. 2016, 11:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Geografické sekce PřF)

P47

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

18. 2. 2016, 12:30 budova MFF – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, 2. patro, sborovna Katedry matematické analýzy

P03

Rozvoj psychologických věd

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

LF1, FF, PedF

18. 2. 2016, 13:00, FF UKBřezen 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P19

Interdisciplinární sociální vědy

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

FHS

1. 3. 2016, 14:00 - 15:30, budova FHS, (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 6004

P18

Fenomenologie a sémiotika

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

4. 3. 2016, 10:00, budova FHS (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 6004

P20

Kulturní, sociální a historická antropologie

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

FHS, FSV

4. 3. 2016, 13:00, budova FHS (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 1035

P43

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

PřF

10. 3. 2016, 11:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Geografické sekce PřF)

P27

Komplexní onkologický program

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

LF1, LF3

11. 3. 2016, 14:00, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK (U Nemocnice 5, Praha 2), 2. patro, knihovna

P47

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

17. 3. 2016, 12:30 budova MFF – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, 2. patro, sborovna Katedry matematické analýzy

P40

Vývoj a studium léčiv

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

FaF

21. 3. 2016, 13:30, děkanát FaF (Heyrovského 1203, Hradec Králové), pracovna děkana nebo zasedací místnost děkanátu

P45

Fyzika

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

MFF

22. 3. 2016

P24

Molekulová, buněčná a patofyziologická podstata nemocí

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

LF1

23. 3. 2016

P11

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

FF

29. 3. 2016

P33

Komplexní poranění a funkční poruchy páteře, pánve, končetin a syntopicky blízkých orgánů a struktur (morfologie, biomechanika, diagnostika a léčba)

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.

LF3

30. 3. 2016, 14:00, zasedací místnost Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV (Šrobárova 50, Praha 10, pavilon H)Duben 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P05

Soukromé právo XXI. století

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

PF

8. 4. 2016, 10:30, budova Právnické fakulty, místnost č. 131

P06

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

14. 4. 2016, 10:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 344

P43

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

PřF

14. 4. 2016, 11:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Geografické sekce PřF)

P37

Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

LFHK

14. 4. 2016, 14:00, LFHK UK, adresa Šimkova 870, Hradec Králové, zasedací místnost děkanátu

P32

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

18. 4. 2016, 13:00, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, pracovna ředitele

P47

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

21. 4. 2016, 12:30 budova MFF – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, 2. patro, sborovna Katedry matematické analýzy

P04

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

PF

28. 4. 2016, 17:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 117Květen 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P13

Racionalita ve vědách o člověku

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

FF

10. 5. 2016

P43

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

PřF

12. 5. 2016, 11:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Geografické sekce PřF)

P05

Soukromé právo XXI. století

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

PF

19. 5. 2016, 13:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 131

P22

Teoretický výzkum komplexních jevů

prof. David Storch, Ph.D.

CTS

22. 5. 2016, 9:00, Žlutice, penzion Harmonie (výjezdní zasedání CTS)

P47

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

26. 5. 2016, 12:30 budova MFF – Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, 2. patro, sborovna Katedry matematické analýzyČerven 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P28

Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

LF1, LF2, LF3, LFHK

3. 6. 2016

P42

Chemie

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

PřF

9. 6. 2016, 9:00, budova PřF (Hlavova 8, Praha 2), 3. patro, sekční místnost Chemického ústavu (jednání rady programu je zároveň jednáním vědecké rady chemické sekce PřF)

P43

Geografie

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

PřF

9. 6. 2016, 11:00, budova děkanátu PřF, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Pravá rýsovna, 3. patro (jednání rady programu navazuje na jednání vědecké rady Geografické sekce PřF)

P38

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

FTVS, LF1, LF2, LF3

10. 6. 2016, 10:30, FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, zasedací místnost č. H 116

P20

Kulturní, sociální a historická antropologie

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

FHS, FSV

14. 6. 2016, 12:00, budova FHS (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 6004

P19

Interdisciplinární sociální vědy

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

FHS

14. 6. 2016, 16:00, budova FHS (U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice), místnost č. 6004

P41

Biologie

doc. RNDr. Petr Folk, CSc.

PřF

21. 6. 2016, 9:30, budova PřF – Viničná 7, číslo dveří 28

P08

Orientalistika

prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

FF

22. 6. 2016, 13:00, Celetná 20, Praha 1, místnost č. 237

P18

Fenomenologie a sémiotika

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.

FHS

23. 6. 2016, 10:00, budova FHS (U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice), místnost č. 6004

P25

Komplikace metabolických chorob

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

LF1

23. 6. 2016, 15:00, knihovna III. interní kliniky 1. LF UK, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

P39

Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu

prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

FTVS

23. 6. 2016, 10:00, hlavní budova FTVS, 2. patro, místnost č. H276 (U-20)

P09

Literatura a umění v mezikulturních souvislostech

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

FF

27. 6. 2016, 16:00, hlavní budova FF UK, pracovna č. 415

P26

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

LF1

30. 6. 2016, 11:00, sekretariát Neurologické kliniky LF1 a VFN, Kateřinská 30, Praha 2Srpen 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P32

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

15. 8. 2016, 13:00, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, pracovna ředitele

JEDNÁNÍ ZRUŠENOZáří 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P05

Soukromé právo XXI. století

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

PF

8. 9. 2016, 11:30, budova Právnické fakulty UK, místnost č. 131

P46

Informatika

doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

MFF

12. 9. 2016, 15:00, budova MFF na Malostranském náměstí 25, místnost S510

P28

Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

LF1, LF2, LF3, LFHK

14. 9. 2016, fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, Praha 2, 5. patro; čas bude upřesněn

P10

Lingvistika

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

FF

27. 9. 2016, 10:00, hlavní budova FF UK, místnost č. 24

P34

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

LF3, LF1

27. 9. 2016Říjen 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P09

Literatura a umění v mezikulturních souvislostech

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

FF

3. 10. 2016, 15:00, hlavní budova FF UK, pracovna č. 415

P32

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

10. 10. 2016, 13:00, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, pracovna ředitele

P42

Chemie

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

PřF

13. 10. 2016, 9:00, budova PřF (Hlavova 8, Praha 2), 3. patro, sekční místnost Chemického ústavu (jednání rady programu je zároveň jednáním vědecké rady chemické sekce PřF)

P06

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

13. 10. 2016, 10:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 344

P19

Interdisciplinární sociální vědy

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

FHS

14. 10. 2016, 16:00, kancelář katedry řízení a supervize FHS UK, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady, 2. patro

P22

Teoretický výzkum komplexních jevů

prof. David Storch, Ph.D.

CTS

23. 10. 2016, 9:00, zámek Loučeň (výjezdní zasedání CTS)

P17

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

FSV, FF, PF

31. 10. 2016, 14:00, FSV – budova Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), místnost č. 110Listopad 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P13

Racionalita ve vědách o člověku

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

FF

1. 11. 2016, 16:00–17:00, hlavní budova FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1), místnost č. 221

P47

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

3. 11. 2016, 12:30, budova MFF na adrese Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, sborovna Katedry matematické analýzy (2. patro)

P21

Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

ÚDAUK, LF1

9. 11. 2016, 11:00, ÚDAUK (Ovocný trh 5, Praha 1), pracovna ředitele

P42

Chemie

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

PřF

10. 11. 2016, 9:00, budova PřF (Hlavova 8, Praha 2), 3. patro, sekční místnost Chemického ústavu (jednání rady programu je zároveň jednáním vědecké rady chemické sekce PřF)

P34

Psychoneurofarmakologický výzkum

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

LF3, LF1

11.–12. 11. 2016, výjezdní zasedání v Brandýse nad Labem (zámek Brandýs nad Labem)

P11

Český národní korpus

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

FF

15. 11. 2016, 14:00, prostory Ústavu českého národního korpusu, Panská 7, Praha 1

P28

Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

LF1, LF2, LF3, LFHK

23. 11. 2016, 14,30, sekretariát Stomatologické kliniky, Fakultní poliklinika Karlovo náměstí 32, budova A, 5. patro

P14

Archeologie mimoevropských oblastí

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

FF

25. 11. 2016, 10:00, prostory Českého egyptologického ústavu (Celetná 20, Praha 1)

P17

Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

FSV, PF, FF

29. 11. 2016, 15:30, Katedra sociologie FSV, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, místnost doc. HájkaProsinec 2016

Kód programu

Název programu

Koordinátor

Zúčastněné fakulty

Termín a místo jednání rady

P38

Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu

doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

FTVS, LF1, LF2, LF3

5. 12. 2016, FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, malá zasedací síň fakulty (č. místnosti: H 116)

P42

Chemie

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

PřF

8. 12. 2016, 9:00, budova PřF (Hlavova 8, Praha 2), 3. patro, sekční místnost Chemického ústavu (jednání rady programu je zároveň jednáním vědecké rady chemické sekce PřF)

P47

Matematika

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

MFF

8. 12. 2016, 12:30, budova MFF na adrese Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín, sborovna Katedry matematické analýzy (2. patro)

P32

Poruchy reprodukčního zdraví a zdravého startu do života

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

LF3

12. 12. 2016, 13:00, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, pracovna ředitele

P36

Náhrada, podpora a regenerace funkce některých životně důležitých tkání a orgánů

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

LFP

12. 12. 2016, 13:30, děkanát Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3, Plzeň

P23

Ekonomie a finance

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

CERGE, FSV

13. 12. 2016, 15:00, CERGE, Politických vězňů 7, Praha 1, místnost č. 1

P45

Fyzika

prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

MFF

13. 12. 2016, 17:00, budova MFF UK Ke Karlovu 5, posluchárna FÚUK (přístup z 2. patra na konci chodby po schodech do podkroví)

P01

Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

prof. ThDr. Martin Prudký, Dr.

ETF, KTF, HTF

14. 12. 2016, 14:00, děkanát Husitské teologické fakulty (Pacovská 350/4, Praha 4)

P35

Kardiovaskulární výzkumný program

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC

LF3, LF1, LF2

16. 12 2016, 13:00, posluchárna pavilonu „S“ Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (suterén)

P30

Dětská hematoonkologie: molekulární základy a nové terapeutické postupy

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

LF2

19. 12. 2016, 9:30, nová budova Dětské onkologie FN Motol, jednací místnost ve 4. patřeTermíny jednání rad PRVOUK v roce 2015

Termíny jednání rad PRVOUK v roce 2014

Termíny jednání rad PRVOUK v roce 2013


Zpět na stránku PRVOUK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám