Monografie 2015

Monografie hodnocené v roce 2015 (rok vročení 2013) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

FF

Soukup, Martin

Antropologie a Melanésie. Z doby kamenné do kyberprostoru.

1.

PedF

BLÁHA, J.

Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/2

2.

ETF

prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

From the Gospel to the Gospels

3.-5.

HTF

Jiří Pavlík

Dionýsos z Halikarnássu: O starých řečnících

3.-5.

FF

Tučková, Lucie

Suzanne Renaud, Petrkov 13.

3.-5.

PF

Kuklík, Jan

Poodhalené tváře anglického práva

6.-9.

FF

Štoll, Pavel

Lotyšská kultura a Jednota bratrská. České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století.

6.-9.

ÚDAUK

Marek Ďurčanský

Česká města a jejich správa za třicetileté války: zemský a lokální kontetx

6.-9.

LF1

Klener, Pavel, Klener, Pavel, Jr.

Principy systémové protinádorové léčby

6.-9.

PřF

Lucie Juřičková

Měkkýši České a Slovenské republiky, Molluscs of the Czech and Slovak Republics

10.

MFF

Valkunas Leonas; Abramavicius Darius; Mančal Tomáš

Molecular Exciton Dynamics and Relaxation: Quantum Theory and Spectroscopy

11.

FF

Koura, Jan

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953

12.-13.

LF1

Škrha Jan

Hypoglykemie. Od patofyziologie ke klinické praxi

12.-13.

PF

Maslowski, Solange

De L´acquis Communautaire La République Tchèque: 1991-2004

14.-17.

FF

Hlavačka, Milan – Tinková, Daniela

Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XI. a) a XI.b)

14.-17.

FSV

FILIPOVÁ, Lucie

Francouzi a Němci na cestě ke sblížení: partnerství měst a obcí (1950–2000)

14.-17.

FHS

Martin Vrabec

Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha

14.-17.

PF

Wintr, Jan

Metody a zásady interpretace práva

18.-20.

FHS

Jan Bouzek

Vznik Evropy

18.-20.

MFF

Jörg Liesen, Zdeněk Strakoš

Krylov Subspace Methods: Principles and Analysis

18.-20.

COŽP

Milan Ščasný, Jan Urban, Iva Zvěřinová

Environmentally Significant Behaviour in the Czech Republic: Energy, Food and Transportation

21.

FF

Švec, Ondřej

Phénoménologie des émotions

22.-25.

PedF

HOGENOVÁ, A.

Fenomén domova

22.-25.

FHS

Marek Skovajsa

Struktury významu

22.-25.

LF3

Havránek, Pešl, Homolková

Dětské zlomeniny

22.-25.

FHS

Tomáš Vítek

Věštění v antickém Řecku II.

26.-28.

LF2

Nevoral, Bronský, Bláhová

Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa

26.-28.

LFP

Třeška V.; Kasal E.; Stránský P.

Traumatologie břicha a retroperitonea

26.-28.

FF

Nykl, Hanuš

Náboženství v ruské kultuře

29.-31.

FSV

JEŘÁBEK, Hynek - TRUSINOVÁ, Romana - REMR, Jiří

Mezigenerační solidarita v péči o seniory

29.-31.

FaF

Lucie Nováková, Michal Douša

Moderní HPLC separace v teorii a praxi

29.-31.

LF1

Králíková et al.

Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba

32.

PF

Herzeg, Jiří

Média a trestní řízení

33.-36.

FF

Voit, Petr

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I. Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557

33.-36.

FHS

Kristina Simona Montagová

Transzendentale Genesis des Bewusstseins und der Erkenntnis

33.-36.

LF3

Sukop Andrej, doc. MUDr., Ph.D.

Akutní poranění ruky

33.-36.

KTF

Jiří Kuthan

Královské dílo Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců

37.-39.

PF

Štefko, M., Koldinská, K.

Sociální práva cizinců

37.-39.

FF

Cvrček, Václav

Kvantitativní analýza kontextu

37.-39.

PF

Prášková, Helena

Základy odpovědnosti za správní delikty

40.-42.

FSV

REIMAN, Michal - LITERA, Bohuslav - SVOBODA, Karel

Zrod velmoci: dějiny Sovětského svazu 1917–1945

40.-42.

LFP

Šeblová J., Knor J., Kobr. J.

Urgentní medicína v klinické praxi lékaře

40.-42.

FTVS

Waic Marek, prof. PhDr., CSc.

Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace

43.

FSV

SOULEIMANOV, Emil

Understanding Ethnopolitical Conflict: Karabakh, SOuth Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered

44.

LF2

Pohunek, Svobodová

Průduškové astma v dětském věku: průvodce ošetřujícího lékaře

45.-46.

LFHK

Špaček Jiří, Buchta Vladimír, Jílek Petr

Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí

45.-46.

PF

Petertková, Helena

Sterbehilfe und die strafrechtliche Verandtwortlichkeit des Arztes

47.-48.

PedF

ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J.

Úvod do školní psychologie

47.-48.

PřF

Zdeněk Lipský, Zdeněk Kučera

Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách

49.

PF

Boháč, Radim

Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice

50.-51.

FSV

KUBÁTOVÁ, Hana

NEPOKRADEŠ. Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 1938–1945

50.-51.

FF

Křen, Michal

Odraz jazykových změn v synchronních korpusech

52.-53.

FSV

HLAVÁČEK, Jiří - HLAVÁČEK, Michal

Generalized Microeconomics

52.-53.

FF

Boušek, Daniel – Válová, Dita

Jehuda ha-Levi, Kniha argumentů a důkazů ve prospěch opovrhovaného náboženství (Kniha Chazarů), známá jako Kuzari

54.-55.

PedF

WILDOVÁ, R., VYKOUKALOVÁ, V.

Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně a možnosti jejího rozvoje

54.-55.

FSV

KUČERA, Jaroslav - BALCAR, Jaromír

Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus: Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953

56.-57.

FHS

Dana Moree

Učitelé na vlnách transformace

56.-57.

LF3

Stingl, Musil

Osud jednoho chirurga ve 20. století. Josef Hohlbaum (1884-1945)

58.

PedF

RAMBOUSEK, V. a kol.

Rozvoj informačně technologických kompetencí na základních školách

59.-60.

FSV

CONNELLY KOHUTOVÁ, Radka

Databáze ve věku informační společnosti a jejich právní ochrana

59.-60.

HTF

Markéta Holubová

Ha-Ro´o - Židovský snář: výbor z talmudického traktátu Berachot

61.-62.

PedF

HEJLOVÁ, H.a kol.

Nahlížení do světa dětí

61.-62.

FF

Benešová, Rusin Dybalska, Zakopalová

90 let pražské polonistiky – dějiny a současnost

63.-64.

FF

Kolman, Vojtěch – Roreitner, Robert

O špatném nekonečnu

63.-64.

FHS

Michaela Fišerová

Partager le visible. Repenser Foucault

65.

FF

Králová, Jana – Cuenca, Miguel

Jiří Levý: una concepción (re)descubierta

66.

FF

Novotná, Eva

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

67.-68.

PedF

FULKOVÁ, M. a kol.

Muzejní a galerijní edukace 2

67.-68.

FF

Krejčová, Lenka

Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé

69.

FF

Landgráfová, Renata

Jazyk egyptských písařů: gramatika klasické egyptštiny

70.

FF

Krejčová, Mertin, Čáp, Štětovská

Výchovné poradenství

71.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám