P01 - Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Evangelická teologická fakulta, Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakultaVědní oblast:

teologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. Martin Prudký, Dr. (koordinátor)

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

doc. Mgr. Jiří Mrázek, Th.D.

doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.Anotace:

Program vychází ze současných badatelských směrů a záměrů všech tří teologických fakult. Jejich společným znakem je, že zkoumají, jak teologie „čte“ své vlastní tradice v interakci s kulturou (ETF), jak „čte“ české dějiny a působení „křesťanského kódu“ v nich (KTF), jak „čte“ současné kulturně-náboženské antagonismy (HTF). Tímto široce založeným programem zamýšlejí teologické fakulty vstoupit do plurality interpretací dějinných a kulturních fenoménů našeho civilizačního okruhu a přispět k jejich hlubšímu porozumění, jež překoná povrchní antagonismy.

Badatelské týmy jednotlivých fakult specifikují své úkoly v rámci společného programu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám