P11 - Český národní korpus

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Filozofická fakultaVědní oblast:

lingvistikaRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (koordinátor)

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.

Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

prof. PhDr. Aleš Klégr

Mgr. Michal Křen, Ph.D.

prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.Anotace:

Cílem Ústavu Českého národního korpusu (dále ÚČNK) je vytvářet jazykové korpusy jakožto báze pro základní i aplikovaný výzkum jazyka a na tomto základě kontinuálně mapovat češtinu, její variabilitu a vývoj. První složka činnosti ÚČNK (budování korpusů, jejich zveřejňování, zkvalitňování a souvisící odborný a technický servis) je od 1. ledna 2012 náplní pětileté velké infrastruktury MŠMT. Druhá složka (korpusově lingvistické mapování českého jazyka, jeho variability a vývoje) je náplní předkládaného programu Český národní korpus (ČNK) v rámci PRVOUK. Obě složky ÚČNK jsou přitom plynulým pokračováním činnosti systematicky rozvíjené od roku 1994 v několika po sobě následujících grantech a výzkumných záměrech MŠMT. Předkládaný program tedy usiluje primárně o realizaci korpusově založeného výzkumu češtiny (a dalších jazyků ve srovnání s ní) ve všech dostupných směrech, v současnosti i minulosti, v psané podobě i podobě mluvené, a o publikaci výsledků tohoto výzkumu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám