P23 - Ekonomie a finance

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium, Fakulta sociálních vědVědní oblast:

ekonomieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (koordinátor)

doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

doc. Krešimir Žigić, Ph.D.Anotace:

Program „Ekonomie a finance“ předkládaný společně CERGE UK a FSV UK se zaměřuje na (i) financování týmů podílejících se na tvorbě výsledků Univerzity Karlovy v oborech ekonomie, ekonometrie a financí a (ii) využití institucionálního příspěvku ke kvalitativnímu rozvoji tohoto oboru na Univerzitě Karlově.


Program bude realizován na dvou součástech UK, CERGE UK a FSV UK (konkrétně na Institutu ekonomických studií FSV UK). Tyto součásti již nyní úzce spolupracují v rámci Univerzity Karlovy na (i) financování doktorského výzkumu v rámci soutěže GAUK, (ii) od letošního roku na přijatém projektu Univerzitního centra excelence „Center for Advanced Economic Studies“ a díky celé řadě neformalizovaných aktivit a dalších projektů (mj. v Centru Excelence GAČR, při realizaci doktorských studií, vzájemné výuce a smluvní spolupráci při realizaci akreditovaných programů).


S ohledem na to, že systém PRVOUK umožňuje CERGE UK získat pouze maximálně 61% dosavadního objemu institucionální podpory a IES FSV UK maximálně 70%, předkládají CERGE UK a IES FSV UK záměr, který nemá charakter rozvojový a prohlubující, ale má charakter usilující o udržitelnost, a to jak po stránce rozsahu, tak kvality výzkumu.


Program je zaměřen na podporu publikování v jak celooborově předních časopisech, tak v předních časopisech jednotlivých ekonomických podoborů. Cílem programu bude v rámci finančních možností udržovat kvalitu a rozsah základního výzkumu v oblasti ekonomie na UK, udržovat spolupráci mezi pracovišti ve světě a udržovat rámec pro užší spolupráci mezi seniorními a juniorními výzkumníky, a to i napříč oběma institucemi.


Anotace programu byla schválena VR FSV UK na zasedání 8. února 2012. Upřesnění anotace je z 2. dubna 2012.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám