P28 - Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci KrálovéVědní oblast:

stomatologie, epidemiologie, pracovní lékařstvíRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. (koordinátor)

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

RNDr. Pavel Bradna, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

prof. MUDr. Taťjána Dostálová, MBA, DrSc.

doc. MUDr. Eva Gojišová

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

prof. MUDr. Daniela PelclováAnotace:


Epidemiologický, klinický a laboratorní výzkum diagnostiky, výskytu, původu, prevence a léčby onemocnění dutiny ústní se zaměřením na inovativní materiálové a přístrojové technologie a interdisciplinární pojetí orálního zdraví a celkového zdraví jedince.


Hlavní témata

Projekt má pět vzájemně propojených rovin podle objektu studia, metodických přístupů a směrování výstupů a pokrývá celé současné spektrum stomatologického výzkumu na pracovištích UK.

1. Orální zdraví populace, systém stomatologické péče

  • Celostátní šetření orálního zdraví a ošetření vybraných věkových kategorií populace ČR, průběžná analýza objemu a struktury stomatologické péče

2. Laboratorní metody sledování rizika zubního kazu a onemocnění parodontu

  • Vztah mikrobiálního agens dutiny ústní a některých systémových onemocnění

  • Mezioborové studium imunologického profilu parodontologicky kompromitovaných pacientů

  • Studium významu funkčních potravin pro udržení stálosti prostředí dutiny ústní

3. Laboratorní sledování fyzikálně-chemických vlastností dentálních materiálů

  • Studium možností reparace defektů a zvýšení odolnosti skloviny remineralizačními a reparativními přípravky, neinvazivní reparace iniciální kazivé léze nanočásticemi fluoroapatitu

4. Studie expozice organizmu těžkým kovům z dentálních slitin používaných ke konzervačnímu a protetickému ošetření

  • Imunitní odpověď u pacientů s přecitlivělostí na těžké kovy s ohledem na diagnostiku, léčbu a stomatologickou rehabilitaci, sledování profesní expozice kovům

5. Komplexní preventivní péče a klinická rehabilitace pacientů s onemocněními dutiny ústní a orofaciálního systému, péče o pacienty s onkologickým onemocněním hlavy a krku

  • Interdisciplinární charakteristiky vztahu orálního zdraví a celkových poruch zdraví

  • Vliv onemocnění parodontu na průběh těhotenství s ohledem na jeho fyziologickou délku a porodní hmotnost dítěte (studie případů a kontrol)

  • Propracovávání diagnostických a ošetřovacích technologií soustředěných pod pojmem „minimálně invazivní stomatologie“

  • Následná funkční a estetická rehabilitace pacientů s nádory hlavy a krku


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám