P30 - Dětská hematoonkologie: molekulární základy a nové terapeutické postupy

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

2. lékařská fakultaVědní oblast:

dětská hematoonkologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (koordinátor)

prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.Anotace:

Pracovní tým 2.LF se dlouhodobě věnuje problematice dětské hematologie a onkologie. Funkční spolupráce vznikla či byla významně posílena v projektu Výzkumného záměru MŠMT (2005-2011). Od roku 2006 pracovníci skupiny shromáždění v předkládaném projektu publikovali více než 160 publikací v mezinárodních časopisech s IF na téma dětská hematologie a onkologie. Nové metody a technologické přístupy, vyvinuté a zavedené v průběhu posledních deseti let, přímo změnily postupy diagnostiky a léčby u vybraných typů dětských nádorových onemocnění. Pražská dětská hematoonkologie je vedoucím pracovištěm oboru v Čechách, mezinárodně respektovaným pojmem a vyhledávaným partnerem pro mezinárodní projekty.


V navrhovaném projektu se zaměříme na několik zásadních oblastí výzkumu v oblasti dětských malignit. Patří mezi ně prohlubování znalostí o vzniku a vývoji maligního buněčného klonu, které odhaluje biologické zákonitosti vzniku nádorových onemocnění, ale má i přímé klinické výstupy pro předpověď výsledku léčby. Využijeme dosavadních zkušeností a přístrojového vybavení k aktualisaci klasifikace dětských akutních leukemií, lymfomů a dalších nádorů pomocí polychromatické průtokové cytometrie. Budeme se věnovat i výzkumu mechanismu a efektivity působení vybraných cytostatik typických pro léčbu dětských nádorových onemocnění. Budeme zkoumat vznik a efekt genetických aberací a poškození signálních drah typických pro dětské hematologické i solidní malignity. Budeme pracovat na vývoji a zavedení nových celogenomových a proteomických technik, včetně bioinformatického zpracování velkého množství získaných dat.


Řešitelé projektu (zejména genetici, imunologové, patologové, bioinformatici a kliničtí pracovníci v oboru) tvoří sehraný tým s kvalitní infrastrukturou. Základem týmu jsou zkušení výzkumníci v rolích vedoucích jednotlivých pracovních skupin a dále samostatní vědečtí pracovníci (tzv. principal investigators) a postdoci. Na ně navazují postgraduální studenti. Kvalitní přístrojové vybavení získané v minulých letech umožní provádět naprostou většinu plánovaných projektů přímo na pracovištích skupiny, s výjimkou mimořádně nákladných a specialisovaných metod. Máme trvalý přístup k biologickému materiálu pacientů s širokým spektrem malignit z celé ČR. Projekt naší skupiny má veškeré předpoklady k úspěšnému průběhu.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám