P34 - Psychoneurofarmakologický výzkum

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

3. lékařská fakulta, 1. lékařská fakultaVědní oblast:

neurofyziologie, neurofarmakologie, neurologie, neurochirurgie, psychiatrieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. (koordinátor)

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.Anotace:

Jak základní tak klinický výzkum bude prováděn na pracovištích především 3. Lékařské fakulty, částečně 1. Lékařské fakulty. Navazuje na dva předchozí Výzkumné záměry, které probíhaly v letech 1999–2004 (šestiletý záměr) 11200005 Vznik, prevence a terapie poruch funkcí nervového systému a 2005–2011 (sedmiletý záměr) 0021620816 - Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace.

Jak základní tak klinický výzkum až po návrhy léčebných postupů by se soustředil především na chronickou bolest, nové kombinace léků při léčbě bolesti, na adiktologii, hypoxii, léčbu spasticity jak neinvazivní, tak invazivní (pumpové systémy, neurochirurgické zákroky), dále neuromodulační metody (stimulace míchy, stimulace motorické mozkové kůry, stimulace nervus octipitalis pro migrény, sakrální stimulace a periferní nervové stimulace). V oblasti neinvazivních neuromodulačních metod budou studovány možnosti použití repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) u chronické bolesti zejména obličejové, u depresí, halucinací a schizofrenie.

Ve spolupráci s ostatními pracovišti v rámci Univerzity Karlovy bychom spolupracovali s 1. LF UK v Praze a to:

  • s Ústavem fyziologie především při řešení možnosti ovlivňování hypoxických stavů různými transmiterovými systémy (nikotin, melatonin),

  • s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (Centrum bolesti) při řešení aplikace elektrofyziologických metod ve vyšetřování a léčbě bolesti (rTMS, neuromodulace, radiofrekvence).


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám