P35 - Kardiovaskulární výzkumný program

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

3. lékařská fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakultaVědní oblast:

lékařské vědyRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (koordinátor)

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

prof. David Sedmera, Ph.D., DSc.

prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.Anotace:

Výzkumný záměr „Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu“ (MSM0021620817, řešen 2005-11) podnítil velmi úspěšnou spolupráci lékařských fakult UK (1. LF UK a 3. LF UK) a vedl k mnoha desítkám publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech včetně těch nejprestižnějších s velmi vysokým IF. Akademičtí pracovníci výše uvedených fakult se shodli, že v započaté spolupráci chtějí nejen pokračovat, ale ještě více ji rozvíjet a prohlubovat. Kardiovaskulární výzkum na 2. LF UK bude pokračováním práce uskutečňované v rámci výzkumného záměru fakulty a v rámci Centra 1M0510. Kardiovaskulární výzkumný program Univerzity Karlovy (dále „Kardio-PRVOUK“) je tedy uvažován jako široce pojatý a otevřený program výzkumu kardiovaskulárních chorob ve všech souvislostech. Základem i nadále bude samozřejmě klinický výzkum, v němž bylo v minulém období dosaženo mezinárodně vynikajících výsledků: akutní koronární syndromy, koronární průtok a ischemie myokardu, perkutánní intervence, poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání, chlopenní vady, onemocnění myokardu, šokové stavy, miniinvazivní kardiochirurgie, kardioanestezie, trombóza a antitrombotika, moderní zobrazovací metody (echokardiografie, magnetická rezonance, počítačová tomografie aj.) atd. Nové směry výzkumu budou představovat infekce kardiovaskulárního systému, nefarmakologická léčba hypertenze (renální denervace), anatomie cévních přístupů a variant tepenného i žilního řečiště, kardiovaskulární farmakologie, atd. Kardiovaskulární výzkum na 2. LF UK bude zaměřen na rozšíření a validizace diagnostických přístupů invazivní kardiologie u dospělých a dětí, na hodnocení výsledků terapie dětí s komplexními srdečními vadami a na experimentální studium patofysiologie plicní hypertenze. Po personální stránce je zatímní představa taková, že jádro výzkumného týmu bude tvořit Rada programu, jejíž členové budou v Programu angažováni po celou dobu řešení. Pro ostatní akademické pracovníky ze všech tří fakult bude systém otevřený s cílem podporovat takové pracovníky a projekty, u nichž je jasná perspektiva mezinárodně uplatnitelných (= publikace v impaktovaných časopisech) výsledků. Tito pracovníci i jejich výzkumné kardiovaskulární projekty mohou vycházet jak z klinických, tak i z preklinických a základních oborů.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám