P41 - Biologie

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Přírodovědecká fakultaVědní oblast:

biologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (koordinátor)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.

RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.

doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.

doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.

doc. RNDr. František Půta, CSc.

prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Volf, CSc.Anotace:

Program Biologie definuje rámcové směry výzkumu biologických kateder Přírodovědecké fakulty. Cílem je přispět k poznání živých systémů v kontextu nosných otázek současné přírodovědy a zvýšit kvalitu a mezinárodní dopad biologického výzkumu na fakultě. Program propojuje molekulární, biochemické, strukturální, bioinformatické a ekologické přístupy ke studiu podstaty života a jeho vývojové dynamiky v celém spektru časových a prostorových úrovní. Tato kombinace přístupů je příčinou současného rozvoje biologických oborů.


Budou studovány buněčné funkce s důrazem na detailní porozumění rolím buněčných organel, mechanismů intracelulární signalizace a genové exprese. Pozornost bude věnována i studiu mezibuněčných vztahů, molekulárních mechanismů interakce mezi buňkami, a to jak na úrovni jednobuněčných organismů, patogenů a jejich hostitelů, tak i mezi buňkami ve tkáních mnohobuněčných živočichů a rostlin. Významným aspektem programu bude výzkum jevů a procesů ovlivňujících biologickou diverzitu a její změny na všech úrovních, od genetické diverzity populací a související problematiky vzniku druhů a mezidruhové hybridizace, přes faktory ovlivňující diverzitu ekologických společenstev a její změny, až po evoluci diverzity v globálním měřítku a současné změny biodiverzity související s biologickými invazemi, klimatickými změnami a antropogenními vlivy.


Významným cílem programu je metodická spolupráce původně oddělených týmů dvou biologických výzkumných záměrů; bude koordinováno využití náročných infrastruktur a sdíleno know how při aplikaci molekulárních technik i zpracování dat.


Výstupy programu budou využitelné pro potřeby lidského zdraví a ochrany biodiverzity a uplatnitelné v biotechnologiích.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám