P42 - Chemie

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Přírodovědecká fakultaVědní oblast:

chemieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (koordinátor)

prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.Anotace:

Navrhovaný Program představuje dlouhodobý plán výzkumu chemických kateder PřF UK v oblasti designu, syntézy a charakterizace nových molekulárních a supramolekulárních systémů využitelných v celé řadě aplikací v souladu se současnými světovými trendy vývoje chemických disciplin. V rámci Programu plánujeme zejména vývoj nových vysoce selektivních katalyzátorů pro důležité syntetické reakce (např. pro přípravu farmaceuticky významných látek), citlivých analytických metod pro charakterizaci komplexních směsí biomakromolekul a jiných biologicky aktivních látek, supramolekulárních a polymerních materiálů pro aplikace v optoelektronice, fotovoltaice a nelineární optice, látek pro medicínské zobrazovací techniky a radiodiagnostiku, a látek s protinádorovými a imunomodulačními účinky. Nedílnou součásti navrhovaného Programu je studium fyzikálně-chemických vlastností připravených systémů ve vztahu k jejich molekulární a supramolekulární struktuře kombinací metod molekulové spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, elektrochemických, difrakčních, termodynamických a hydrodynamických technik, metod teoretické a výpočetní chemie a testování biologických aktivit zkoumaných látek za podmínek in vitro a in vivo.


Program bude sdružovat odborníky chemických kateder PřF UK, kteří svou expertizou pokrývají všechny klíčové chemické disciplíny. Vzájemná interakce těchto expertů umožní účinné propojení různých metodických přístupů a výrazně urychlí prohloubení znalostí o připravovaných systémech i zefektivnění designu nových látek a metod. Bude rovněž využita systematická spolupráce s ústavy AV ČR, praktickými institucemi a mezinárodní spolupráce.


Na výzkumu v rámci navrhovaného Programu se budou významně podílet studenti všech chemických programů akreditovaných na PřF UK. Půjde zejména o studenty doktorského a navazujícího magisterského studia, kteří se aktivně účastní práce všech výzkumných týmů chemických kateder PřF UK.Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám