P44 - Geologie

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

Přírodovědecká fakultaVědní oblast:

geologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (koordinátor)

prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.

prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Jehlička, Dr.

doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.

doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.

doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.Anotace:

Program představuje dlouhodobý plán výzkumu ústavů a laboratoří geologické sekce PřF UK. Navazuje na úspěšně řešený výzkumný záměr a v souladu se současnými trendy vývoje geologických disciplín je zaměřen na studium mechanizmů procesů v litosféře a látkový metabolizmus ve svrchních sférách Země. Geologická sekce je jediným vysokoškolským pracovištěm v České republice, které zahrnuje veškeré geologické oborové specializace od základní geologie až po teoretické a aplikované disciplíny. Program bude zaměřen na klíčové oblasti, ve kterých pracovníci geologické sekce úspěšně publikují a dlouhodobě dosahují mezinárodně uznávaných výsledků: geologické a petrologické procesy v oblastech orogenních zón, teoretická a experimentální petrologie, geomechanika a geofyzika při výzkumu procesů v litosféře a geomateriálech, vývoj života na Zemi a paleoekologie, environmentální geochemie a mineralogie. K řešení uvedených směrů výzkumu významně přispěje používání unikátního laboratorního vybavení pro analýzu geomateriálů, kterými pracoviště geologické sekce disponují i stávající spolupráce pracovníků sekce s mezinárodními týmy především v západní Evropě a Severní Americe.


Jednotlivé směry výzkumu budou prováděny zejména v oblasti Českého masívu a Karpat, které představují ideální přírodní laboratoře pro studium procesů v litosféře. Díky úzké spolupráci expertů geologické sekce se špičkovými laboratořemi v zahraničí budou výzkumná témata řešena též v dalších oblastech světa, jako je Severní Amerika (Kalifornie, Utah), Austrálie, Střední Amerika (Nikaragua), Afrika (Zambie, Namibie) nebo Asie (Írán, Afghánistán, Sibiř).


Na řešení programu se budou podílet klíčoví vědečtí a akademičtí pracovníci ústavů a laboratoří geologické sekce spolu s magisterskými a doktorskými studenty, kteří jsou již v současné době do vědeckého výzkumu intenzivně zapojeni. Program umožní interakci mezi jednotlivými odborníky vedoucí k vytvoření mezioborových pracovních skupin, které se stanou základními jednotkami směřování výzkumu v univerzitním centru excelence Globcentrum.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám