P48 - Rozvoj moderní operační léčby a imunoterapie solidních nádorů

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK:

2. lékařská fakultaVědní oblast:

chirurgie, gynekologie, urologie, imunologieRada programu (stav k 31. 12. 2016):

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (koordinátor)

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

MUDr. Roman Chmel, Ph.D.

prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.Anotace:

Problematice multioborového přístupu k léčbě solidních nádorových onemocnění dospělého věku je na 2. Lékařské fakultě UK v Praze věnována dlouholetá systematická pozornost. V posledních letech byly úspěšně řešeny jednotlivé vědecké úkoly v rámci výzkumného záměru i řady grantových projektů. Jedním z unikátních projektů 2. Lékařské fakulty je výzkum a klinická aplikace aktivní buněčné imunoterapie nádorových onemocnění dendritickými buňkami, který probíhá na Ústavu imunologie a do kterého jsou zapojeny i jednotlivé kliniky zabývající se léčbou příslušných onemocnění (chirurgie, gynekologie, urologie). Jednotlivé řešené úkoly se zabývají kombinací standardních léčebných postupů včetně operačních metod a aktivní buněčné imunoterapie.


Význam řešené problematiky podtrhuje skutečnost, že solidní nádory gastrointestinálního, močového a pohlavního traktu představují v současné době nejčastější nádorová onemocnění v mužské i ženské populaci. Základním kamenem terapie je ve většině případů správně provedená operační léčba. Moderní trendy operační léčby v současnosti jednoznačně směřují ke snižování invazivity výkonů při zachování onkologické úspěšnosti. Zvyšuje se rovněž význam současně aplikované systémové a podpůrné terapie. Naše hypotézy v tomto směru předpokládají potenciaci účinku operační léčby aplikací aktivní buněčné imunoterapie v období před nebo po operačním výkonu.


Cílem současného projektu je:

  • zapojení aktivní buněčné imunoterapie, případně dalších modalit systémové léčby do algoritmů terapie solidních nádorových onemocnění v onkochirurgii, onkogynekologii a onkourologii;

  • ověření úspěšnosti moderních méně invazivních operačních metod ve zmíněných oborech – kritériem bude snížení zátěže pro pacienta a současně zachování, respektive zvýšení onkologické úspěšnosti.

Program PRVOUK v tomto směru navazuje na dříve řešené projekty a umožňuje další pokračování a rozvoj problematiky moderní operační léčby a aktivní buněčné imunoterapie.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám