Monografie 2017

Monografie hodnocené v roce 2017 (rok vročení 2015) jsou seřazeny sestupně od nejlépe hodnocené.

Barevně je vyznačena nejúspěšnější publikace dané fakulty či součásti UK.


fakulta

autor

název

pořadí

FF

Voit, Petr

Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

1.

ÚDAUK

Josef Petráň (ve spolupráci s L. Petráňovou)

Filozofové dělají revoluci

2.-3.

MFF

Dolejší, V. - Feistauer, M.

Discontinuous Galerkin Method - Analysis and Applications to Compressible Flow

2.-3.

FF

Čermák, Petr: Nádvorníková, Olga: Štichauer, Pavel: Jindrová, Jaroslava: Hricsina, Jan: Krinková, Zuzana: Laufková, Petra: Kratochvílová, Dana: Černikovská, Štěpánka: Bratánková, Leontýna: Jančík, Jiří: Petrík, Daniel: Třísková, Eliška

Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů

4.-7.

FF

Pavúk Peter

Troia Vl Frijh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie

4.-7.

FHS

Hynek Bartoš

Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On Regimen

4.-7.

MFF

Mielke, A. - Roubíček, T.

Rate-Independent Systems - Theory and Application

4.-7.

FF

Bočková, Alena

Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu

8.-10.

FF

Blaha, Ondřej: Dittmann, Robert: Komárek, Karel: Polakovič, Daniel: Uličná, Lenka

Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země

8.-10.

FF

Mynářová, Jana: Bělohoubková, Dana: Rychtařik, Marek

Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Dějiny starověké Levanty

8.-10.

FF

Biegel Richard, Macek Petr, Bachtík Jakub

Barokní architektura v Čechách

11.-14.

FF

Opatrný, Josef: Zourek, Michal: Majlátová, Lucia: Pelant, Matyáš

Las relaciones entre Checoslovaquia y America Latina 1945-1989 en los archivos de la República Checa

11.-14.

LF2

Seeman, T., Janda, J.

Dětská nefrologie

11.-14.

LFHK

Vojáček Jan, Žáček Pavel, Dominik Jan

Aortální nedomykavost

11.-14.

FF

Dadejík, Ondřej: Lomová, Olga: Zuska, Vlastimil

fing-tle: Poznámky k písním ze světa lidí

15.-18.

LF1

Martan, A. et al.

New surgical techniques and medical treatment in urogynecology 

15.-18.

LF3

Štěktářová, Bartoš, Peisker

Moderní farmakologie v neurologii: praktické přístupy k preskripci

15.-18.

MFF

Málek, J. - Strakoš, Z.

Preconditioning and the Conjugate Gradient Method in the Context of Solving PDEs

15.-18.

PedF

Šmejkalová M.

Praporu věren i ve ztraceném boji: Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983

19.-22.

FHS

Markéta Pražáková Seligová

Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba?  K demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police

19.-22.

LFHK

Sedlák Vratislav, Kučera Robert

Ultrazvuk hrudníku v klinické praxi

19.-22.

PřF

Neustupa, Jiří

Syllabus of Plant Families

19.-22.

MFF

Zikánová, Š. - Hajičová, E - Hladká, B.

Discourse and Coherence. From the Sentence Structure to Relations in Text

23.

FF

Galuška, Ondřej

Tělo hudby

24.-25.

FF

Šouša, Jiří: Kubů, Eduard

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci. československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916)

24.-25.

ETF

Olga Navrátilová, Ph.D.

Stát a náboženství v Hegelově filosofii

26.-30.

FF

Markus, Radvan

Echoes of the Rebellion: The Year 1798 in Twentieth-Century Irish Fiction and Drama

26.-30.

FF

Dušková, Libuše

From syntax to text: the Janus face of functional sentence perspective

26.-30.

FF

FSV

Králová, Kateřina: Tsivos, Konstantinos: Hofrneisterová, Karin: Kadlecová, Lucie: Macáková, Martina: Balla, Petr: Procházka, Jan: Vorlová, Tereza: Kadlec, Vladimír: Sarikoudi, Georgia: Koreček, Janis: Kopřivová, Lenka

Stegnosan ta dakrya mas: Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia

26.-30.

LF2

Kubáčková, K.

Vzácné nádory v onkologii

26.-30.

KTF

Doc. Jaroslav Brož, S.S.L., Th.D.

List Židům. Český ekumenický komentář k Novému zákonu 16

31.-34.

FF

Pultrová, Lucie

Markus Terentius Varro, De lingua Latina

31.-34.

FHS

Jan Horský

Teorie a narace. K noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje

31.-34.

MFF

Cipra, T.

Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II

31.-34.

PřF

Drbohlav, Dušan

Migrace-remitence-(rozvoj). Ukrajinská pracovní migrace v Česku

35.

FF

Novák, Lukáš: Vohánka, Vlastimil

Kapitoly z epistemologie a noetiky

36.-40.

FF

Kaleta, Petr

Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa

36.-40.

FF

Janoušek, Hynek

Pojednání o lidské přirozenosti, kniha 1. - Rozum

36.-40.

FF

Buriánek, Jiří: Pikálková, Simona: Podaná, Zuzana: Kolínská, Viktorie

Abused, battered, ar stalked: violence in intimate partner relations gendered

36.-40.

FHS

Miloš Havelka

Výklady a kritika

36.-40.

PF

GRINC, Jan

Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie

41.-48.

PF

PREUSS, Ondřej

Klauzule věčnosti: Je možné odstranit liberální demokracii?

41.-48.

PF

KUKLÍK, Jan

Frontiers, minorities, transfers, expulsions: British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland durig WWII

41.-48.

PF

TOMÁŠEK, Michal, HOBZA, Martin, BÍLKOVÁ, Veronika a kol.

Law Crossing Eurasia: From Korea to Czech Republic

41.-48.

FF

Janoušek, Jaromír

Psychologické základy verbální komunikace

41.-48.

FF

Křížová, Markéta

Reyes, emprendedores, misioneros : Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX

41.-48.

LF3

Doc. RNDr.Bohumír Procházka, CSc.

Biostatistika pro lékaře: principy základních metod a jejich interpretace

41.-48.

LFP

Ferda Jiří, Baxa Jan, Mírka Hynek

Inovativní zobrazovací metody

41.-48.

MFF

Bečvářová, M. - Netuka, I.

Karl Löwner and his student Lipman Bers - pre-war Prague Mathematicians

49.

KTF

David Vopřada, Dr.

Svatý Amrož a tajemství Krista

50.-57.

FF

Frecer, Robert

Gerulata: The Lamps. Roman Lamps in a Provincial Context

50.-57.

FF

Štichauer, Pavel

La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell'italiano tra il Cinquecento e l'Ottocento

50.-57.

PedF

Hnilica J.

Les nouvelles élites tchécoslovaques. Une formation française 1900-1950

50.-57.

FSV

CEBE Jan

Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948

50.-57.

FSV

FILIPOVÁ Lucie

Erfüllte Hoffnung : Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950-2000

50.-57.

LFP

Mírka Hynek, Ferda Jiří

Multidetektorová výpočetní tomografie Perfuzní vyšetření

50.-57.

PřF

Bičík, Ivan

Land Use Changes in the Czech Republic 1845-2010: Socio-Economic Driving Forces

50.-57.

PF

KUKLÍK, Jan

Czech law in historical contexts

58.-60.

FHS

Markéta Zandlová

Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulhrasku

58.-60.

MFF

Gavalec, M. - Ramík, J. - Zimmermann, K.

Decision Making and Optimization : Special Matrices and Their Applications in Economics and Management

58.-60.

FF

Krinková, Zuzana

From lberian Romani to lberian Para-Romani Varieties

61.-63.

FSV

KLIMEŠOVÁ Martina

Using Carrots to Bring Peace? : Negotiation and Third Party Involvement

61.-63.

FHS

Martin C. Putna

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

61.-63.

PF

TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj

Konfesní právo

64.-67.

PedF

Chejnová, P.

How to Ask a Professor: Politeness in Czech Academic Culture

64.-67.

FSV

ŠLOSARČÍK Ivo

Irsko a krize : politika a ekonomika Irské republiky v letech 2008-2014 a jejich evropské souvislosti

64.-67.

FHS

Martin Nodl

Středověk v nás

64.-67.

PF

KOSEK, Jan

Jak (ne)být sám (se) sebou: problém autenticity: zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury

68.-74.

PF

PICHRT, Jan, ŠTEFKO, Martin

Labour Law in the Czech Republic

68.-74.

PF

TYMOFEYEVA, Alla

Non-governmental Organisations under the European Convention on Human Rights: Exeptional Legal Standing

68.-74.

FF

Kolman, Vojtěch: Punčochář, Vít

Formy jazyka : Úvod do logiky a její filosofie

68.-74.

FSV

KUBÁT Michal

Undemokratische Regime: theoretische Verortung und Fallbeispiele

68.-74.

FSV

STŘÍTECKÝ Vít

Violent Georgia : Developmentalist Trajectories of the Ethnopolitical Mobilisation

68.-74.

PřF

Janský, Bohumil

SUCHO V ČESKÝCH ZEMÍCH: MINULOST, SOUČASNOST, BUDOUCNOST

68.-74.

PřF

Komárek, Stanislav

Evropa na rozcestí

75.

PF

HANDRLICA, Jakub a kol.

Strengthening of Nuclear Liability Regime on National, International an European Level: A Tool to Enhance Nuclear New Build

76.-78.

PedF

Hájková E. a kol

Czech language in the 21st century school - V. 

76.-78.

LFHK

Suchánek Jakub, Suchánková Tereza, Mazurová Yvona

Dental Stem Cells: Regenerative Potential

76.-78.

KTF

Mgr. David Svoboda, Ph.D.

Aquinas on One and Many, Neukirchen-Seelscheid: Editiones Scholasticae

79.-86.

PF

JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEK, Jiří a kol.

Euro Crimes in the Legal Systems of the Czech Republic and of the Slovak Republic

79.-86.

PF

PÍTROVÁ, Lenka, KYSELA, Jan, WINTR, Jan a kol.

Rule of Law and Mechanisms of its Protections: Czech Perspective

79.-86.

FF

Ježek, Václav: Persoon, Joachim G.

Spirituality, Power and Revolution : Contemporary Monasticism in Communist Ethiopia, With an Overview of the Orthodox Church during Communism

79.-86.

PedF

Vondrová N., Rendl M. a kol.

Kritická místa základní školy v řešení žáků

79.-86.

FSV

KARLAS Jan

Mezinárodní organizace : systémy spolupráce mezi státy

79.-86.

FHS

Hana Havelková a Libora Oates-Indruchová (eds.)

Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989

79.-86.

LFP

Slouka David, Rušňák Štěpán, Fikrle Tomáš

Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi

79.-86.

FF

Randák, Jan

V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948-1956

87.-89.

FHS

Ladislav Benyovszky

Světasvit

87.-89.

PřF

Toman, Jan

Pohlavní rozmnožování optikou evoluce: Vznik, vývoj a paradoxy největší evoluční záhady

87.-89.

LF1

Smrčka, Václav - Mádlová, Vlasta

Válečný chirurg František Burian a zrození české plastické chirurgie

90.-91.

MFF

Gegelitsová, Š. - Holan, T.

The Golden Ratio Determined Using a Ruler and Compass

90.-91.

FTVS

Mudrák Jiří, PhDr., Ph.D.

Nadané děti a jejich rozvoj

92.

ETF

Ivana Noble, Kateřina Bauerová, Tim Noble, Parush Parushev

Wrestling with the Mind of the Fathers

93.-95.

FF

Armand, Louis

Videology

93.-95.

FSV

KRUNTORÁDOVÁ Ilona

Politické aspekty financování českých měst

93.-95.

PedF

Greger D., Simonová J., Straková, J.

Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

96.-98.

FSV

HEJLOVÁ Denisa

Public relations

97.-98.

FHS

Gabriela Seidlová Málková

Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

97.-98.

KTF

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Sex v době temna. Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenbergů (1160-1770)

99.-101.

LF1

Bob Petr

The Brain and Conscious Unity: Freud‘s Omega

99.-101.

FaF

Lamka J.

Jeleni v Krkonoších

99.-101.

HTF

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše

102.-104.

FF

Vichnar, David: Kónig, Tim

Second through Brain

102.-104.

PedF

Kucharská A. kol.

Porozumění čtenému III.

102.-104.

FF

Vichnar, David

Subtexts: Essays on Fiction

105.-106.

FSV

TEPLÝ Petr

Consumer lending in theory and practice

105.-106.

COŽP

Frouz Jan, Moldan Bedřich

Příležitosti a výzvy evironmentálního výzkumu

107.

PF

KYSELA, Jan a kol.

Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR

108.-110.

PedF

Šmajdová Búšová, K., Kučera M.

Profesionální rodičovství  Etnografická studie

108.-110.

FHS

James R. Mensch

Levinas's Existential Analytic. A Commentary on Totality and Infinity

108.-110.

FF

Vichnar, David: Stankovianska, Veronika

H

111.-112.

FTVS

Daďová Klára, PhDr., Ph.D.

Subjektivní vnímání tělesné zátěže

111.-112.

PF

ŠTURMA, Pavel, ANTOŠ, Marek, ONDŘEJEK, Pavel a kol. 

International and Internal Mechanisms of Fundamental Rights Effectiveness

113.-115.

FF

Bořek - Dohalská, Marie: Vlčková, Jana: Nováková, Sylva: Sukova Vychopňová, Kateřina: Mádlová, Michaela: Duběda, Tomáš

Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE

113.-115.

FF

Wittlich, Petr

Praga modernista, Formas e un estilo

113.-115.

FF

Pamies, Antonio: Čermák, Petr: Káloustova, Olga: Kouznetsov, Vladimir B.: Pazos, José Manuel: Romera, Lourdes

Diccionario multilingůe de fonética y fonología en siete lenguas

116.-118.

FF

Dovalil, Vít

Standardvarietát des Deutschen. Fallbeispiele aus der sozialen Praxis

116.-118.

LF1

Panye, jan et al.

Dobrý, nebo lepší život?: human enhancement. 

116.-118.

PedF

Charvát P.

Archeologier na Blízkém východě: první dvě století

119.

FF

Kloudová, Věra

Synonymie und Antonymie

120.


Zpět na hlavní stranu Soutěže monografií


Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám