Seznam projektů UNCE 2018-2023 doporučených k financování

a) Doporučené projekty dílčí komise HUM

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

035

CERGE

JURAJDA Štěpán

Centrum pro pokročilá ekonomická studia

037

FSV

HYNEK Nikola

Spojení člověk-stroj a jeho vliv na mezinárodní řád

012

ETF

NOBLE Ivana

Teologická antropologie v ekumenické perpektivě

016

ETF

KARFÍKOVÁ Lenka

Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice

025

PřF

HAVLÍČEK Jan

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti

024

PřF

JANOUŠKOVÁ Svatava

Centrum didaktického výzkumu v přírodních vědách, matematice a jejich mezioborových souvislostech

009

FSV

KUBÁTOVÁ Hana

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti

011

PF

ŠTURMA Pavel

Výzkumné centrum pro lidská práva

034

PF

PICHRT Jan

Výzkumné centrum "Závislá práce v 21. století - otázky a výzvy"

018

PřF

DZÚROVÁ Dagmar

Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje

028

FSV

MULLER Harald

Pražské centrum pro výzkum míru

032

FTVS

ZAHÁLKA František

Univerzitní centrum excelentního výzkumu sportovního výkonu v elitním sportu


b) Doporučené projekty dílčí komise SCI

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

013

MFF

LEITNER Rupert

Výzkum elementárních částic a atomového jádra

023

MFF

MÁLEK Josef

Univerzitní centrum matematického modelování, aplykované analýzy a výpočtové matematiky

004

MFF

SGALL Jiří

Centrum základů moderní informatiky

005

PřF

PETRUSEK Adam

Centrum pro výzkum dynamiky biodiverzity II

022

MFF

KRAJÍČEK Jan

Algebraické a logické metody

012

PřF

TACHEZY Jan

Centrum výzkumu interakcí mezi parazity a hostiteli

010

MFF

VALENTA Jan

Centrum nano- a bio- fotoniky

014

PřF

ŠTĚPNIČKA Petr

Centrum supramolekulární a materiálové chemie

006

PřF

ETTLER Vojtěch

Centrum dynamiky geosféry


c) Doporučené projekty dílčí komise MED

č.

součást UK

hlavní řešitel

název projektu

008

LF1

CIBULA David

Evropské výzkumné centrum pokročilé pánevní chirurgie

016

LF1

STOPKA Tomáš

Experimentální patologie krevetvorných kmenových buněk II

007

LF1

KMOCH Stanislav

Centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění

015

LF2

HRUŠÁK Ondřej

Regulace krvetvorby, její poruchy a dětské leukémie

002

LF3

TOUŠEK Petr

Patofyziologické přístupy k diagnostice a léčbě kardiovaskulárních chorob

006

LFP

LIŠKA Václav

Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie


Hodnocení návrhů UNCE 2018-2023

Výše uvedené projeky UNCE dopručila Vědecká rada UK k relizaci za podmínek určených Komisí programů pro podporu vědy na UK. Jedná se o návrhy projektů Univerzitních center na léta 2018-2023 určených k financování. Tento návrh je výsledkem mnohaměsíčního procesu posuzování. Celkem bylo do soutěže podáno 49 projektů, které byly všechny posouzeny těmito dílčími komisemi složenými ze členů Komise programů pro podporu vědy na UK:

komise

název

předseda

podané návrhy

HUM

humanitní a společenské vědy

JANOUŠEK Pavel, prof. PhDr. CSc.

21 projektů

MED

přírodní vědy, matematika a informatika

BARTŮŇKOVÁ Jiřina, prof. MUDr. DrSc.

12 projektů

SCI

lékařské vědy a biomedicína

HOBZA Pavel, prof. Ing. DrSc.

16 projektů

Technickou podporu poskytoval a na koncepční otázky odpovídal pror. Jan Konvalinka a jeho tým z odboru pro vědu a výzkum RUK, jednání se účastnil i pror. Jan Royt. Prorektoři ani zaměstnanci odboru však do rozhodování panelů nijak nezasahovali.


Hodnotitelé při posuzování návrhů sledovali zejména tato kritéria:

  • kvalita návrhu projektu

  • osoba předkladatele

  • kvalita a přiměřenost řešitelského týmu

  • soulad návrhu se zaměřením pracoviště

  • přiměřenost rozpočtu

Každý z návrhů mohl být zařazen do jedné ze čtyř kategorií: „A – Vynikající“, „B – Velmi dobrý“, „C – Dobrý“ a „D – Zamítnutý“. Komise zasedaly dvakrát: při prvním jednáním byli každému projektu přiřazeni dva odborní posuzovatelé a zpravodaj, a komise si ujasnila kritéria posuzování. Při druhém zasedání byly všechny projekty svými zpravodaji představeny, posudky byly pečlivě diskutovány a projekty i jejich předkladatelé byli posouzeni v kontextu ostatních žádostí. Na základě dlouhé, pečlivé a velmi otevřené diskuse bylo stanoveno pořadí projektů a navrženy ty z nich, které komise doporučuje k podpoře.


Dne 5. října 2017 proběhlo jednání předsedů dílčích komisí, kteří vypracovali výsledné pořadí návrhů všech doporučených projektů. Níže uvedený seznam návrhů projektů se přesně a důsledně řídí pořadím stanoveným dílčími komise. Po doporučení Vědeckou radou UK budou osloveni děkani fakult UK, zda budou ochotni projekty navržené k udělení spolufinancovat za podmínek určených Komisí programů pro podporu vědy na UK. Zpravodajové vypracovali souhrnná stanoviska k jednotlivým návrhům projektů, která budou k dispozici úspěšným i neúspěšným předkladatelům v databázi pro předkládání projektů. O tomto zveřejnění, které se považuje za rozhodnutí ve smyslu Zásad soutěže, budou předkladatelé projektů informováni.


zpět na hlavní stránku UNCE


Poslední změna: 30. srpen 2019 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám