Kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Kontrolní komise posuzuje dodržení podmínek, za kterých byla poskytnuta podpora podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK. Kontrolní komise má pět členů, členství v této komisi je neslučitelné s členstvím v sociální komisi senátu a se členstvím v hodnotící komisi. Členy této komise jmenuje a odvolává rektor, přičemž dva členy jmenuje na návrh senátu. Funkční období členů komise je dvouleté.

Složení

  • MUDr. Josef Fontana (3. LF)

  • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

  • Mgr. Otomar Sláma (CPPT)

  • prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek (HTF)

  • Ing. Zuzana Beníšková (RUK)

Funkční období

2019 - 2021, březen

Kontakt

Mgr. Silvie Nedvědová (UK POINT)


Poslední změna: 27. září 2019 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám