• UK
 • Orgány univerzity
 • Stálá pracovní komise pro poskytování služeb studentům se speciálními potřebami

Stálá pracovní komise pro poskytování služeb studentům se speciálními potřebami

Komise vznikla na základě opatření rektora č. 23/2017 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově. Komise průběžně sleduje oblast poskytování služeb studentům se speciálními potřebami, a to po její odborné, matodické i organizační stránce. Projednává zásadní otázky koncepčního rozvoje a stanovení priorit v této oblasti na Univerzitě Karlově a dává podněty k dalšímu rozvoji.

Složení

 • Mgr. Bc. Petra Buňatová (LF Plzeň)

 • PhDr. David Čáp, Ph.D. (FF)

 • Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

 • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (FF)

 • Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. (HTF)

 • Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. (MFF)

 • PaedDr. et PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. (PedF)

 • Mgr. Zuzana Poláková (RUK)

 • Mgr. Šárka Vohlídalová (RUK)

Stálý host komise

 • PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (FF)

Kontakt

Mgr. Šárka Vohlídalová (RUK)


Poslední změna: 2. březen 2023 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám