• UK
 • Orgány univerzity
 • Stálá pracovní komise rektora pro poskytování podpory v souvislosti se studiem osob se specifickými potřebami na UK

Stálá pracovní komise rektora pro poskytování podpory v souvislosti se studiem osob se specifickými potřebami na UK

Komise je činná na základě opatření rektora č. 28/2023 Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově. Komise průběžně sleduje oblast poskytování služeb studentům se specifickými potřebami, a to po její odborné, matodické i organizační stránce. Projednává zásadní otázky koncepčního rozvoje a stanovení priorit v této oblasti na Univerzitě Karlově a dává podněty k dalšímu rozvoji.

Složení

 • doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. (HTF)

 • Mgr. Bc. Petra Buňatová (LF Plzeň)

 • PhDr. David Čáp, Ph.D. (FF)

 • PhDr. Barbora Drobíková, PhD. (Ústřední knihovna)

 • Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

 • Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (FF)

 • Mgr. Lukáš Krump, Ph.D. (MFF)

 • PaedDr. et PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. (PedF)

 • Mgr. Zuzana Poláková (RUK)

 • Eva Šolcová, DiS. (KTF)

 • Mgr. Šárka Vohlídalová (RUK)

Stálý host komise

 • PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (FF)

Kontakt

Mgr. Šárka Vohlídalová (RUK)


Poslední změna: 2. duben 2024 09:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám