Cena rektora

Cena se uděluje na základě opatření rektora č. 25/2021 vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Cenu může každoročně obdržet jeden z absolventů:

 • lékařských programů - Cena prof. MUDr. Karla Weignera

 • společenskovědních programů - Cena prof. JUDr. Karla Engliše

 • přírodovědných programů - Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského

 • teologických programů - Cena Josefa Dobrovského

 • učitelského programů - Cena prof. PhDr. Václava Příhody

Cena je stanovena pro absolventa bakalářského studijního programu minimálně ve výši 20.000,- Kč a pro absolventa magisterského studijního programu minimálně ve výši 40.000,- Kč.

Cena, kterou představuje diplom a finanční částka, je předána na slavnostním aktu.

Složení komisí

Komise pro udělování Ceny prof. Weignera

 • prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. - 1. LF (předseda)

 • prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. - 2. LF

 • MUDr. Josef Fontana, Ph.D. - 3. LF

 • prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. - LF v Plzni

 • doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc. - LF v Hradci Králové

Komise pro udělování Ceny prof. Engliše

 • prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. - PF (předseda)

 • prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. - FF

 • prof. Ing. Karel Janda, M. A., Dr., Ph.D. - FSV

 • doc. Ing. Karel Müller, CSc. - FHS

Komise pro udělování Ceny prof. Heyrovského

 • doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. - FTVS (předsedkyně)

 • prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. - FaF

 • prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. – PřF

 • doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. - MFF

Komise pro udělování Ceny J. Dobrovského

 • doc.PhDr. Libor Ovečka, Th.D. - KTF (předseda)

 • prof. ThDr. Josef Dolista, Ph.D. - HTF

 • doc. Filip Čapek, Ph.D. - ETF

Komise pro udělování Ceny prof. Příhody

 • doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. - PedF (předsedkyně)

 • doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. - FTVS

 • doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. - MFF

 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF

 • PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. - HTF

 • doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. - FF

Držitelé ceny

Držitele ceny můžete najít zde.


Poslední změna: 20. červenec 2022 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám