• UK
 • Orgány univerzity
 • Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty

Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty

Pracovní skupina byla jednorázovým poradním orgánem, který zformuloval výstupní dokument, soubor základních pravidel a principů fundraisingové aktivity Univerzity Karlovy. Tento dokument byl předložen ve vymezené době, která vyplývá ze zřizovacího usnesení, Akademickému senátu UK. Skupina posléze ukončila svou činnost.

Členové

Jmenováni rektorem

 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost

 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

 • prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., Cardiff University

Jmenováni Akademickým senátem UK

 • Mgr. Jan Pačes (PřF)

 • Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) - předseda

 • Mgr. David Pavlorek (FF)

 • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (MFF)

 • MgA. Adam Rut (PF)

 • Mgr. Kateřina Kňapová (FF)

Kontakt

Mgr. Bc. Michal Zima -

Výstupy

Výstupy Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty ze zasedání AS UK 24.1.2020

Průvodní dopis

Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci

Doporučení konkrétních kroků


Poslední změna: 18. únor 2022 08:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám