Pracovní skupina pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty

Pracovní skupina je jednorázovým poradním orgánem, který zformuluje výstupní dokument, soubor základních pravidel a principů fundraisingové aktivity Univerzity Karlovy. Tento dokument bude předložen ve vymezené době, které vyplývá ze zřizovacího usnesení, Akademickému senátu UK. Skupina bude posléze fungovat ještě po nezbytně dlouhou dobu v zájmu implementace závěrů výstupního dokumentu. Posléze bude skupina rozpuštěna.

Členové

Jmenováni rektorem

  • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost

  • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

  • prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., Cardiff University

Jmenováni Akademickým senátem UK

  • Mgr. Jan Pačes (PřF)

  • Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) - předseda

  • Mgr. David Pavlorek (FF)

  • doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (MFF)

  • MgA. Adam Rut (PF)

  • Mgr. Kateřina Kňapová (FF)

Kontakt

Mgr. Bc. Michal Zima -

Výstupy

Výstupy Pracovní skupiny pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty ze zasedání AS UK 24.1.2020

Průvodní dopis

Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci

Doporučení konkrétních kroků


Poslední změna: 11. únor 2020 11:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám