Celouniverzitní panel pro IT (CePIT)

  • poradní orgán vedení Univerzity Karlovy, resp. prorektora pro informační technologie 

  • zabývá se zejména otázkami strategického plánování IT služeb a systémů a analytickou činností pro potřeby budování báze byznys procesů na UK

  • Opatření rektora č. 20/2022 - Statut Celouniverzitního panelu pro IT

Organizační informace

Kontakty

předseda panelu: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie -

tajemnice CePITu: Mgr. Eva Tesaříková Březinová, ÚVT - , tel.: 224 491 171


pracovní konference panelu - cepit-l@cuni.cz


Zápisy z jednání

Členové panelu

fakulta/součást

CePIT hlavní osoba (funkce)

CePIT osoba 2 (funkce)

CePIT osoba 3 (funkce)

MFF

RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (člen RK děkana, Koordinátor celofakultních aktivit IT, vede Komisi pro IS a technologie MFF UK)

 

  

PřF

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (proděkan pro IT, vnější a vnitřní vztahy, gesce Globcentrum, Vědecká rada Kampus)

RNDr. Milan Richter (vedoucí Odboru IT)

 

PF

doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. (proděkan pro komunikaci a IT)

 

 

FF

PhDr. Jan Koura, Ph.D. (Proděkan pro informační zdroje)

Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph. D. (vedoucí LVT)

Mgr. Jan Faltys (vedoucí Oddělení informačních systémů)

FSV

Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (Proděkan pro elektronizaci)

 

 

FHS

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (proděkan pro informační systémy)

 

 

FTVS

PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (člen kolegia děkana pro digitalizaci a rozvoj IT)

 

 

1. LF

Ing. Tereza Lukášová (tajemnice)

 RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D. 

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 

2. LF

Mgr. Jana Šmejcká  (tajemnice)

 

 

3. LF

MUDr. Tomáš Kostrhun (vedoucí IT oddělení)

 

 

LFP

Ing. Roman Paveza (vedoucí Centrum IT)

 

 

LFHK

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. (proděkan pro technický rozvoj a informatiku)

Ing. Jiří Špulák (vedoucí Oddělení výpočetní techniky)

 

FAF

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D (proděkan pro investiční a technický rozvoj)

RNDr. Václav Koula 

Ing. Ladislav Rudišar (vedoucí CIT)

KTF

ing. Luděk Knorr (tajemník)

 

 

ETF

RNDr. Jan Moravec (IT pracovník)

 

 

HTF

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. (proděkan pro rozvoj )

 

 

PedF

Mgr. Tomáš Bederka (Člen kolegia děkana, vnitřní a vnější vztahy)

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (proděkan pro rozvoj)

 

CERGE

Ing. Petr Veselý (vedoucí Oddělení výpočetní techniky)

Knihovna

Ing. Jakub Řihák (vedoucí oddělení repozitářů, digitalizace a depozitáře​, DSpace)

 

 

Dějiny a Archiv

Mgr. Petr Cajthaml (vedoucí Archivu UK)

 

 

ÚJOP

PhDr. Pavel Pečený, Ph.D. (zástupce ředitelky pro rozvoj)

Zdeněk Šeps (vedoucí IT)

 

KaM

Ing. Miluše Valdová (ředitelka)

 

 

AS UK

Mgr. Andrej Farkaš (předseda IT komise AS)

 

 

RUK

Mgr. Petra Štanclová (kancléřka)

 

 

RUK

Mgr. Alena Vlasáková, DiS (Odbor pro studium a záležitosti studentů)

 Mgr. Diana Sýkorová (Odbor pro studium a záležitosti studentů)

 Mgr. Lukáš Nachtigal (Odbor pro studium a záležitosti studentů)

RUK

Mgr. Jiří Chvátal (Oddělení analýz a strategií)

 

 

RUK

Mgr. Václav Müller (Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací)

RUK

Mgr. Vratislav Kozák (Odbor zahraničních vztahů)

 

 

UVT

Ing. Marek Kalika, PhD. (ředitel)

 

 

UVT

Ing. Jakub Malina (hlavní byznys analytik)

 

 

UVT

doc. Mgr. Martin Nečaský, PhD. (SW Eng expert)

 

 

UVT

Mgr. Eva Tesaříková Březinová (tajemnice CePIT)

 

 

UVT

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. 

 Poslední změna: 20. březen 2023 09:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám