Studentské minigranty

Univerzita Karlova podporuje spolupráci studentů v rámci Aliance 4EU+ formou tzv. studentských minigrantů. Toto schéma umožňuje studentům a začínajícím výzkumníkům navázat kontakty s partnery na 4EU+ univerzitách a spolupracovat na projektech různého zaměření. Může jít o zahájení mezinárodní výzkumné spolupráce, organizaci společných vzdělávacích aktivit či posílení socio-kulturní spolupráce a třetí role univerzity.


Projekty jsou podpořeny na jeden rok v maximální výši 150 000 Kč.


Důležité termíny v roce 2023:


  • Fakultám budou náklady propláceny z RUK formou refundací Vnitrofakturou typu A na základě běžných účetních dokladů. Poslední termín pro předání podkladů pro refundaci je 1. 12. 2023. Pokud nebude žádost o refundaci předána fakultou nejpozději v tomto termínu, nebude možné její proplacení.

  • Přidělené prostředky v rámci studentského minigrantu je nutné vyčerpat nejpozději do 30. 11. 2023.

  • Deadline pro odevzdání závěrečné zprávy je 15. 1. 2024.


Pravidla a související formuláře:


Text výzvy: 4EU+ Student Mini-grants 2023

Pravidla: studentské minigranty 2023

Příloha č. 1 - Žádost o refundaci_studentské minigranty

Formulář závěrečné zprávy 2023
Poslední změna: 10. srpen 2023 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám