Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2007

Stav projednávání vnitřních předpisů 2007

1. Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK

Akademický senát LF HK schválil 4. prosince 2006

AS UK doručeno 9. ledna 2007 - čj. 2a/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

2. Jednací řád Vědecké rady LF HK

Akademický senát LF HK schválil 8. ledna 2007

AS UK doručeno 9. ledna 2007 - čj. 2b/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

3. Pravidla pro přiznávání stipendií na FaF

Akademický senát FaF schválil 13. prosince 2006

AS UK doručeno 10. ledna 2007 - čj. 3/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

4. Změna Statutu KTF

Akademický senát KTF schválil 26. října 2006

Kongregace pro katolickou výchovu schválila 29. prosince 2006

AS UK doručeno 10. ledna 2007 - čj. 5/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

5. Změna Statutu LF P

Akademický senát LF P schválil 4. ledna 2007

AS UK doručeno 9. ledna 2007 - čj. 11/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

6. Pravidla pro přiznávaní stipendií na PF

Akademický senát PF schválil 11. ledna 2007

AS UK doručeno 15. ledna 2007 - čj. 9/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

7. Změna Statutu LF P

Akademický senát LF P schválil 4. ledna 2007

AS UK doručeno 9. ledna 2007 - čj. 11/2007

AS UK schválil 26. ledna 2007

8. Pravidla pro přiznávání stipendií na ETF

Akademický senát ETF schválil 11. prosince 2006

AS UK doručeno 5. února 2007 - čj. 42/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko s výhradou úpravy čl. 2 odst. 10 písm. b) (otázka souborné zkoušky)

AS UK schválil 12. října 2007

9. Pravidla pro přiznávání stipendií na FF

Akademický senát FF schválil 8. února 2007

AS UK doručeno 16. února 2007 - čj. 46/2007

Akademický senát FF schválil nové znění 10. května 2007

AS UK doručeno 16. května 2007 - čj. 112b/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko

AS UK schválil 12. října 2007

10. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV

Akademický senát FSV schválil 20. února 2007

AS UK doručeno 26. února 2007 - čj. 62a/2007

AS UK schválil: 30. března 2007

11. Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF

Akademický senát PedF schválil 20. února 2007

AS UK doručeno 2. března 2007 - čj. 64/2007

Akademický senát PedF schválil nové znění 18. září 2007

AS UK doručeno 25. května 2007 - čj. 153/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko

AS UK schválil: 12. října 2007

12. Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF

Akademický senát MFF schválil 28. února 2007

AS UK doručeno 12. března 2007 - čj. 67/2007

AS UK schválil: 30. března 2007

13. Změna Přílohy č. 1 Statutu LF HK

Akademický senát LF HK schválil 5. března 2007

AS UK doručeno 16. března 2007 - čj. 69/2007

AS UK schválil: 30. března 2007

14. Návrh dílčí Změny Vnitřního mzdového předpisu

AS UK doručeno 10. dubna 2007 - čj. 85a/2007

Podkladové materiály

AS UK schválil 25. května 2007

15. Návrh na zřízení Centra pro přenos poznatků a technologií UK

AS UK doručeno 10. dubna 2007 - čj. 85b/2007

Podkladové materiály

AS UK schválil 25. května 2007

16. Změna Statutu FaF

Akademický senát FaF schválil 28. března 2007

AS UK doručeno 29. března 2007 - čj. 79b/2007

AS UK schválil 25. května 2007

17. Pravidla pro přiznávání stipendií FHS

Akademický senát FHS schválil 8. března 2007

AS UK doručeno 18. dubna 2007 - čj. 86/2007

AS UK schválil 25. května 2007

18. Volební a jednací řád ETF

Akademický senát ETF schválil 12. února 2007

AS UK doručeno 20. dubna 2007 - čj. 89/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanoviso s výhradou úpravy čl. 1 odst. 3 (počátek funkčního období), čl. 11 odst. 4 (vypustit), čl. 12 odst. 1 (zmínka o vnitřních předpisech fakulty) a čl. 17 odst. 3 (ponechat pouze první dvě věty)

AS UK schválil 12. října 2007

19. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 16. dubna 2007

AS UK doručeno 2. května 2007 - čj. 96/2007

AS UK schválil 25. května 2007

20. Změna Statutu FSV

Akademický senát FSV schválil 17. dubna 2007

AS UK doručeno 18. 5. 2007 - čj. 118/2007

AS UK schválil 25. května 2007

21. Organizační řád Nakladatelství Karolinum

AS UK doručeno 14. května 2007 - čj. 109b/2007

AS UK schválil 25. května 2007

22. Změna Volebního a jednacího řádu AS FF

Akademický senát FF schválil 10. května 2007

AS UK doručeno 16. května 2007 - čj. 112a/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise odložila projednání s výhradou k části první bodu II. (nejsnáze vypustit), bodu VI. (vypustit) a bodu VII. (doplnit o výslovné zmocnění senátem)

Akademický senát FF projednal nové znění 8. listopadu 2007

AS UK doručeno 12. listopadu 2007 - čj. 173/2007

23. Změna Jednacího řád Vědecké rady 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 9. května 2007

AS UK doručeno 16. května 2007 - čj. 113/2007

Legislativní komise AS UK projednal 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko

AS UK schválil 12. října 2007

24. Volební a jednací řád AS LF HK

Akademický senát LF HK schválil 18. června 2007

AS UK doručeno 28. června 2007 - čj. 138/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko

AS UK schválil 12. října 2007

25. Změna Statutu PF

Akademický senát PF schválil 31. května 2007

AS UK doručeno 4. července 2007 - čj. 139/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko

AS UK schválil 12. října 2007

26. Změna přílohy č. II Statutu MFF

Akademický senát MFF schválil 23. května 2007

AS UK doručeno 4. července 2007 - čj. 142b/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise projednávání odložila s koncepční výhradou (Univerzita Karlova je jednou účetní jednotkou, fakulta nemá fondy)

Akademický senát MFF projednal nové znění 14. listopadu 2007

AS UK doručeno 30. listopadu 2007 - čj. 182/2007

Schváleno AS UK dne 18. ledna 2008

27. Rigorózní řád MFF

Akademický senát MFF schválil 23. května 2007

AS UK doručeno 4. července 2007 - čj. 142a/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise vyjádřila kladné stanovisko

AS UK schválil 12. října 2007

28. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil 15. června 2007

AS UK doručeno 19. července 2007 - čj. 143/2007

Legislativní komise AS UK projednala 5. října 2007

Komise projednávání odložila s výhradami k části první bodu 3. (zdvojení legislativní zkratky), bodu 18. (s tím, že vzorec, na jehož základě se určí složení senátu by měl upravovat jeho volební a jednací řád), bodu 19. (vypustit, popřípadě vypustit slova „pro akademickou obec fakulty“), bodu 20. (vypustit pasáž týkající se čl. 13 odst. 2 statutu), bodů 21. a 22. (z novely vypustit), bodu 37. (druhou větu upravit jako výjimečné jmenování na další období; z navazujícího textu novelizovaného ustanovení již vyplývá požadavek odůvodnění), bodu 51. (na návrh nebo po vyjádření sekčního proděkana; vypustit text od slova „pokud“; vyjasnit vyjádření akademické obce, nejlépe akademické obce sekce, resp. plén kateder, nejlépe plén kateder sekce, též s ohledem na to, zda se mají vyjadřovat pouze akademičtí pracovníci, nebo i studenti), bodu 53. (na návrh nebo po vyjádření vedoucího pracoviště), bodů 55. a 56. (použít symetrické dikce) a bodu 57 (vypustit slovo „specializační“).

29. Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF

Akademický senát KTF schválil 30. listopadu 2006

AS UK doručeno 22. října 2007 - čj. 163/2007

30. Změna Statutu 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 8. října 2007

AS UK doručeno 30. října 2007 - čj. 168a/20007

31. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 8. října 2007

AS UK doručeno 30. října 2007 - čj. 168b/2007

32. Pravidla pro příznávání stipendií na FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. listopadu 2007

AS UK doručeno 15. listopadu 2007 - čj. 174/2007

33. Pravidla pro organizaci studia na KTF

Akademický senát KTF schválil 30. října 2007

AS UK doručeno 15. listopadu 2007 - čj. 175/2007

Legislativní komise AS UK projednala 26. listopadu 2007

"projednávání odložila z důvodu nesrovnalosti v čl. 6 a z důvodu dodatečného doplnění čl. 11 odst. 1 a čl. 12."

Akademický senát KTF schválil nové znění 18. prosince 2007

AS UK doručeno 27. prosince 2007 - čj. 195/2007

Akademický senát KTF schválil třetí nové znění 4. března 2008

AS UK doručeno 12. května 2008 - čj. 78/2008

Schváleno AS UK 23.května 2008

34. Změna pravidel pro orgaizaci studia na PF

Akademický senát PF schválil 8. listopadu 2007

AS UK doručeno 24. listopadu 2007 - čj. 179/2007

Schváleno AS UK dne 18. ledna 2008

35. Rigorózní řád FF

Akademický senát FF schválil 13. prosince 2007

AS UK doručeno 27. prosince 2007 - čj. 194/2007

Schváleno AS UK dne 18. ledna 2008

______________________________________________________________________________________Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám