Usnesení AS UK, kterým se vyhlašuje volba kandidáta na funkci rektora UK

Usnesení AS UK č. 11 ze dne 26. dubna 2013

AS UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze, schvaluje harmonogram volby:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

Představování kandidátů

Volba kandidáta

středa 25. září 2013, 18:00 hod.

pátek 18. října 2013 a

pátek 25. října 2013,


v případě neúspěšné volby:


Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

Představování kandidátů

Volba kandidáta

pátek 8. listopadu 2013, 18:00 hod.

pátek 15. listopadu 2013 a

pátek 22. listopadu 2013,


a zmocňuje předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.Ostatní usnesení AS UK ze dne 26. dubna 2013


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám