Norsko

Meziuniverzitní dohody

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Norska:


University of Oslo

web univerzity: www.uio.no/english


Participující fakulty: 3.LF, FSV FF, LFHK, PF

Počet míst: není stanoven

Podmínky: Dohoda neurčuje přesné podmínky, každé vyslání je předmětem individuálního jednání a řídí se finančními možnostmi přijímající univerzity v daném období.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)


 • CV

 • Výpis studijních výsledků

 • Potvrzení o jazykové zdatnosti (AJ)

 • Motivační dopis

 • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


1. Kopie výše uvedených podkladů odevzdejte na zahraniční oddělení své domácí fakulty - o termínu odvezdání se informujte na fakultě!

2. Z fakulty se přihlášky postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (OZV RUK).


Termín pro odevzdání podkladů z fakult na OZV RUK:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září


3. Vybraní uchazeči jsou následně nominování na partnerskou univerzitu. Student obdrží potvrzující e-mail z University of Oslo, že byl nominován.

4. Dále jsou nominovaní uchazeči kontaktováni zahraniční univerzitou s dalšími pokyny.


Praktické informace pro výměnné studenty - DŮLEŽITÉ:

www.uio.no/english/studies/admission/exchange/bilateral/

- akceptační dopisy budou k dispozici online na webu University of Oslo (pro zimní semestr - v polovině května, pro letní semestr - v polovině října)


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Povinnosti po návratu


1) Odevzdání závěrečné zprávy z pobytu

Po ukončení Vašeho pobytu požadujeme, aby student vypracoval závěrečnou zprávu z pobytu, která bude obsahovat:


 • studijní zkušenosti z pobytu, zhodnocení studia a přínosy studia (např. jak probíhalo studium, zapisování předmětů,…)

 • praktické poznatky ze zařizování před odjezdem (např. doprava do cílové destinace, pojištění, financování stáže,…)

 • poznatky běžného života na místě (např. bydlení na koleji, kulturní vyžití, setkávání s jinými studenty, zapojení do místních aktivit,…)

 • uvedení informace, zda autor závěrečné zprávy souhlasí s poskytnutím závěrečné zprávy dalším zájemcům o studium na partnerské univerzitě


Rozsah zprávy: min. 1 strana A4

Termín odevzdání: do 14 dnů od návratu ze zahraničí

Způsob odeslání: e-mailem ve formátu PDF kontaktní osobě


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.


Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Norsko):

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 8. září 2020 10:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám