Mimořádná cena rektora


účinnost od 1.10.2017


Cena se uděluje studentům za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Návrhy na udělení ceny zasílají děkani Odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu vždy v elektronické i tištěné podobě nejpozději do 31.října. Návrh může předložit i rektor.


Cena je stanovena ve výši minimálně 20.000,- Kč


Cena, kterou představuje diplom a finanční částka, je předána na slavnostním aktu, např. na zasedání zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy, viz. Opatření rektora č. 48/2017


Mimořádná cena rektora za rok 2016

Florian Merkle

2.LF

MUDr. Lukáš Malý

3.LF

David Adam

3.LF

Barbora Procházková

LF Plzeň

Mgr. Simona Baumrtová

FTVS


Ceny předány 8.3.2017


Mimořádná cena rektora za rok 2015

divadelní spolek „Teritoriální tyjátr

FSV

Denisa Dybowiczová

3.LF

Julius Lukeš

3.LF

Mgr. Monika Horáková, DiS.

FHSCeny předány 24.2.2016


Mimořádná cena rektora za rok 2014

Sdružení studentů  „Oživme Hollar

FSV

Barbora Procházková

LFPl

Matyáš Zetek

MFF

Daniel Knotek

ETF

Bc. Tereza Jurečková

FHS

Mgr. Ondřej Klügl

FHS


Ceny byly předány ve Vlasteneckém sále 18.3.2015

Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám