Bolzanova cena

27. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 27. ročník soutěže o Bolzanovu cenu.


Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.


Jak se zúčastnit?

Cena a přihláška do soutěže se řídí Statutem cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy. Přihlášky s vyjádřením fakulty přijímá UK Point na nejpozději do 31. října 2020.


Výsledky 26. ročníku

V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

 • RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

  „Multifunctional biomolecular assemblies for parallelized analysis of biomolecular interactions“

V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • MUDr. Michal Vočka, Ph.D. z 1. lékařské fakulty

  „Analýza prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem“

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • Mgr. Petr Prášek, Ph.D. z Filozofické fakulty

  „Le devenir-autre de l'existence. Essai sur la phénoménologie contemporaine“

Blahopřejeme.
Výsledky 25. ročníku

Ve 25. ročníku (2017–2018) byly vybrány celkem čtyři práce:


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • JUDr. Bc. Václava Janečka, Ph.D., M. St. z Právnické fakulty

  „Kritika právní odpovědnosti“

V kategorii přírodovědné byly vybrány práce:

 • RNDr. Michaela Grebena, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

  „Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles“

 • RNDr. Vojtěcha Kubelky, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za práci „Significance of predation for breeding ecology and conservation in shorebirds“

V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • PharmDr. Lukáše Lochmana, Ph.D. z Farmaceutické fakulty

  „Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů“

Blahopřejeme.Výsledky 24. ročníku

Ve 24. ročníku (2016–2017) byly oceněny tyto práce:


 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce JUDr. Anety Vondráčkové, Ph.D. z Právnické fakulty „Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii.“

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce RNDr. Miroslava Položije, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty „Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis.“

 • V kategorii biomedicínské byla vybrána práce RNDr. Barbory Červinkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty „Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu.


Všem oceněným blahopřejeme!


Výsledky 23. ročníku

Ve 23. ročníku (2015–2016) byly vybrány celkem tři práce.


 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

  „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“

  Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

  „Bounding Helly numbers via Betti numbers“

  RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

 • V kategorii lékařské (biomedicínské) byla vybrána práce:

  „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku “

  Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty


Všem oceněným blahopřejeme!


Statut Bolzanovy ceny

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění Opatření rektora č. 48/2017, který je platný od 1. 10. 2017.


Poslední změna: 15. červen 2020 11:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám