Bolzanova cena

30. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Rektorka Univerzity Karlovy vyhlásila dne 1. května 2023 30. ročník soutěže o Bolzanovu cenu.


Bolzanova cena se uděluje ve třech kategoriích, a to v kategorii společenskovědní včetně teologie, kategorii přírodovědné a kategorii biomedicínské.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2022/2023. Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně.


Jak se zúčastnit?

Pravidla pro udělení Bolzanovy ceny se řídí dle Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.


Přihlášku do soutěže podává student či absolvent prostřednictvím SIS, konkrétně prostřednictvím modulu Ocenění v SIS4. Podrobný návod naleznete zde.

Termín podání přihlášky je 31. října 2023.


Kontakt:

Kateřina HovorkováHarmonogram

1. května

vyhlášení nového ročníku

31. října

termín podání přihlášky

listopad - únor

posouzení přihlášených prací komisí pro udělení Bolzanovy ceny a předložení návrhu rektorce Univerzity Karlovy

duben

slavnostní ceremoniál k předání oceněníVýsledky 29. ročníku


V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

 • PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D. z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

  „Advances in discovery and testing of anthelmintics“


V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • MUDr. Michaela Svatoně, Ph.D. z 2. lékařské fakulty

  „Patogenetické mechanismy imunitní dysregulace a hematopoetických onemocnění“


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • JUDr. Jana Exnera, Ph.D. z Právnické fakulty

  „The Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law. Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education“Výsledky 28. ročníku


V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

 • Mgr. Ivany Víšové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

  „The study on interactions of functional surfaces with biological systems“


V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • Mgr. Kateřiny Kreisingerové, Ph.D. z 1. lékařské fakulty

  „Molecular mechanisms of tumor pathogenesis of Hedgehog signaling pathway in selected tumor types“


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • JUDr. Bc. Lukáše Hrdličky, Ph.D. z Právnické fakulty

  „Hybrid Mismatches After the ATAD Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax Matters“Výsledky 27. ročníku

V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

 • RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty

  „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“


V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. z 1. lékařské fakulty

  „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. z Filozofické fakulty

  „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“
Výsledky 26. ročníku

V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

 • RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

  „Multifunctional biomolecular assemblies for parallelized analysis of biomolecular interactions“

V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • MUDr. Michal Vočka, Ph.D. z 1. lékařské fakulty

  „Analýza prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem“

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • Mgr. Petr Prášek, Ph.D. z Filozofické fakulty

  „Le devenir-autre de l'existence. Essai sur la phénoménologie contemporaine“Výsledky 25. ročníku

Ve 25. ročníku (2017–2018) byly vybrány celkem čtyři práce:


V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

 • JUDr. Bc. Václava Janečka, Ph.D., M. St. z Právnické fakulty

  „Kritika právní odpovědnosti“

V kategorii přírodovědné byly vybrány práce:

 • RNDr. Michaela Grebena, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

  „Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles“

 • RNDr. Vojtěcha Kubelky, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za práci „Significance of predation for breeding ecology and conservation in shorebirds“

V kategorii biomedicínské byla vybrána práce:

 • PharmDr. Lukáše Lochmana, Ph.D. z Farmaceutické fakulty

  „Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů“


Výsledky 24. ročníku

Ve 24. ročníku (2016–2017) byly oceněny tyto práce:


 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce JUDr. Anety Vondráčkové, Ph.D. z Právnické fakulty „Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii.“

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce RNDr. Miroslava Položije, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty „Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis.“

 • V kategorii biomedicínské byla vybrána práce RNDr. Barbory Červinkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty „Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu.


Výsledky 23. ročníku

Ve 23. ročníku (2015–2016) byly vybrány celkem tři práce.


 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

  „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“

  Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

  „Bounding Helly numbers via Betti numbers“

  RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

 • V kategorii lékařské (biomedicínské) byla vybrána práce:

  „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku “

  Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty


Všem oceněným blahopřejeme!


Statut Bolzanovy ceny

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění Opatření rektora č. 48/2017, který je platný od 1. 10. 2017.


Poslední změna: 4. květen 2023 16:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám