Pedagogická fakulta*

Platné vnitřní předpisy Pedagogické fakulty

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

Soubor všech nových předpisů (word)


2. 6. 2017

Statut

9. 12. 2008

23. 1. 2009

1. 2. 2009

Volební a jednací řád AS

22. 1. 2015

6. 2. 2015

1. 3. 2015

Jednací řád VR

9. 12. 2008

23. 1. 2009

1. 2. 2009

Disciplinární řád

9. 12. 2008

23. 1. 2009

1. 2. 2009

Pravidla pro organizaci studia1

23. 5. 2006

2. 6. 2006

7. 6. 20065

- 1. změna

29. 5. 2012

8. 6. 2012

1. 10. 2012

- 2. změna

29. 10. 2013

6. 12. 2013

1. 1. 2014

ÚZ k 1. 1. 2014

- 3. změna

26. 1. 2016

8. 4. 2016

1. 7. 2016

Pravidla pro přiznávání stipendií

18. 9. 2007

12. 10. 2007

17. 10. 2007

- 1. změna2

29. 5. 2012

8. 6. 2012

13. 6. 2012

- 2. změna

2. 9. 2014

10. 10. 2014

1. 1. 2015

ÚZ k 10. 10. 2014

- 3. změna

3. 5. 2016

3. 6. 2016

1. 9. 2016

Rigorózní řád

14. 12. 2010

21. 1. 2011

1. 2. 2011

Studijní a zkušební řád3

25. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 9. 1999

Stipendijní řád4

15. 4. 2003

6. 6. 2003

1. 9. 2003

- 1. změna

9. 12. 2003

30. 1. 2004

30. 1. 2004

I. úplné znění Stipendijního řádu ze dne 30. 1. 2004

Řád doktorského studia3

21. 9. 1999

12. 11. 1999

1. 1. 2000

_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje prvním dnem akademického roku 2006/2007.

    Článek 21 odstavec 4 se nevztahuje na studenty zapsané ke studiu před prvním dnem akademického roku 2012/2013.

    Organizaci studia studentů zapsaných ke studiu na fakultě před prvním dnem akademického roku 2006/2007 upravuje dosavadní Studijní a zkušební řád fakulty, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy jinak.

  2. Studentovi, kterému nebylo přiznáno prospěchové stipendium podle článku 2 tohoto předpisu za studijní výsledky v akademickém oroce 2011/2012 a který splňuje podmínky pro přiznání prospěchového stipendia podle Pravidel pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě schválených akademickým senátem univerzity dne 12. 10. 2007 posuzované podle výsledků v akademickém roce 2011/2012, se jednorázově přiznává mimořádné účelové stipendium v odpovídjící výši, a to na základě písemné žádosti děkanovi, podané nejpozději do 30. 11. 2012.

  3. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  4. Podle tohoto předpisu se od 12. 10. 2007 nepostupuje.

  5. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám