Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2008


Stav projednávání vnitřních předpisů 2008

1. Změna Pravidel pro organizaci studia na FSV

Akademický senát FSV schválil 17. listopadu 2007

AS UK doručeno 11. ledna 2008 - čj. 12/2008

Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FSV - čj. 12/2008 bylo ukončeno.

AS UK na svém zasedání 25. března 2011 schválil návrh Pravidel pro organizaci studia na FSV - čj. 40b/2011.


2. Komplexní změna Řádu imatrikulací a promocí

AS UK doručeno 28. března 2007 - čj. 63/2008

Harmonogram

Materiály

Stanoviska

Schváleno AS UK 23. května 2008

3. Komplexní změna Řádu menzy

AS UK doručeno 28. března 2007 - čj. 64/2008


Harmonogram projednávání návrhů:

2. května 2008

Lhůta pro předložení stanovisek AS fakult, děkanů a ředitelů součástí

9. května 2008

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů členy senátu

20. května 2008

Lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komisí AS UK

Návrhy budou projednáván na zasedání AS UK dne 23.května 2008

Schváleno AS UK 23. května 2008

Připomínky a stanoviska fakult a součástí UK

Stanovisko ředitele ÚDAUK - čj. 74/2008

Stanovisko děkana FHS - čj. 75a/2008

Stanovisko AS FHS - čj. 75b/2008

Stanovisko děkana FSV - čj. 76/2008

Stanovisko děkana 3.LF - čj. 77/2008

4. Pravidla pro organizaci studia na MFF

Akademický senát MFF schválil 26. března 2008

AS UK doručeno 7. dubna 2008 - čj. 67/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


5. Změna Pravidel pro přidělování stipendií na MFF

Akademický senát MFF schválil 23. dubna 2008

AS UK doručeno 13. května 2008 - čj. 82/2008

Schváleno AS UK 23. května 2008


6. Rigorozní řád PřF

Akademický senát PřF schválil 23. května 2008

AS UK doručeno 10. června 2008 - čj. 93a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


7. Disciplinární řád PřF

Akademický senát PřF schválil 23.května 2008

AS UK doručeno 10. června 2008 - čj. 93b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


8. Jednací řád Vědecké rady PřF

Akademický senát PřF schválil 23. května 2008

AS UK doručeno 10. června 2008 - čj. 93c/2008

Konzumováno novým návrhem. Projednávání ukončeno.


9. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF

Akademický senát PřF schválil 23. května 2008

AS UK doručeno 10. června 2008 - čj. 93d/2008

Upravené znění doručeno 22. listopadu 2008 - čj. 159/2008

Schváleno AS UK 28. listopadu 2008


10. Změna pravidel pro organizaci studia na 3.LF

Akademcký senát 3.LF schválil 29. dubna 2008

AS UK doručeno 19. června 2008 - čj. 95/2008

AS UK 3.LF upravené znění schválil

AS UK doručeno 10. února 2009 - čj. 15/2009

Schváleno AS UK dne 13. února 2009


11. Změna Rigorózního řádu FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 25. června 2008 - čj. 98a/2008

Upravené znění doručeno 9. října 2008 - čj. 128a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


12. Změna Disciplinárního řádu FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 25. června 2008 - čj. 98b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


13. Změna Řádu přijímacího řízení FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 25. června 2008 - čj. 98c/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


14. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 25. června 2008 - čj. 98d/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


15. Statut FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 25. června 2008 - čj. 98e/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


16. Volební a jednací řád AS FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 25. června 2008 - čj. 98f/2008

Upravené znění doručeno 9. října 2008 - čj. 128b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


17. Statut LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


18. Volební a jednací řád AS LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


19. Jednací řád Vědecké rady LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100c/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


20. Disciplinární řád LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100d/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


21. Pravidla pro přijimací řízení ke studiu na LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100e/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


22. Pravidla pro organizaci studia na LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100f/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


23. Pravidla pro přiznávání stipendií na LF HK

Akademický senát LF HK schválil 16. června 20008

AS UK doručeno 4. července 2008 - čj. 100g/2008

Upravené znění doručeno 10. října 2008 - čj. 169/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


24. Změna Statutu PF

Akademický senát PF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 9. července 2008 - čj. 101a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


25. Změna Volebního a jednacího řád AS PF

Akademický senát PF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 9. července 2008 - čj. 101b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


26. Změna Jednacího řádu Vědecké rady PF

Akademický senát PF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 9. července 2008 - čj. 101c/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


27. Změna Disciplinárního řádu PF

Akademický senát PF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 9. července 2008 - čj. 101d/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


28. Změna Rigorózního řádu PF

Akademický senát PF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 9. července 2008 - čj. 101e/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


29. Změna Edičního řádu PF

Akademický senát PF schválil 20. června 2008

AS UK doručeno 9. července 2008 - čj. 101f/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


30. Statut FaF

Akademický senát FaF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 14. července 2008 - čj. 103a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


31. Rigorózní řád FaF

Akademický senát FaF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 14. července 2008 - čj. 103b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


32. Disciplinární řád FaF

Akademický senát FaF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 14. července 2008 - čj. 103c/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


33. Jednací řád Vědecké rady FaF

Akademický senát FaF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 14. července 2008 - čj. 103d/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


34. Změna Pravidel pro organizaci studia na FaF

Akademický senát FaF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 14. července 2008 - čj. 103e/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


35. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

Akademický senát FSV schválil 10. června 2008

AS UK doručeno 16. července 2008 - čj. 104/2008

Schváleno AS UK 28. listopadu 2008


36. Disciplinární řád 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 18. července 2008 - čj. 106a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


37. Jednací řád Vědecké rady 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 18. července 2008 - čj. 106b/2008

Upravené znění doručeno 9. října 2008 - čj. 122/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


38. Statut 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 18. července 2008 - čj. 106c/2008

Upravené znění doručeno 9. října 2008 - čj. 123/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


39. Volební a jednací řád AS 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 18. června 2008

AS UK doručeno 18. července 2008 - čj. 106d/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


40. Změna Statutu FHS

Akademický senát FHS schválil 5. června 2008

AS UK dručeno 9. června 2008 - čj. 118a/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


41. Volební a jednací řád AS FHS

Akademický senát FHS schválil 5. června 2008

AS UK dručeno 9. června 2008 - čj. 118b/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


42. Disciplinární řád FHS

Akademický senát FHS schválil 5. června 2008

AS UK dručeno 9. června 2008 - čj. 118c/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


43. Změna Řádu celoživotního vzdělávání FHS

Akademický senát FHS schválil 5. června 2008

AS UK dručeno 9. června 2008 - čj. 118d/2008

Schváleno AS UK 10. října 2008


44. Statut FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83a/2008, příloha

Legislativní komise projednala 20. května 2008

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znení akademický senát FTVS schválil 12. čevna 2012

AS UK doručeno 13. července 2012 - čj. 126/2012

II. upravené znění akademický senát FTVS schválil 11. prosince 2012

AS UK doruřeno 18. února 2013 - čj. 48a/2013


45. Volební a jednací řád AS FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83b/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znení akademický senát FTVS schválil 24. ledna 2012

AS UK doručeno 13. července 2012 - čj. 123a/2012

II. upravené znění akademický senát FTVS schválil 11. prosince 2012

AS UK doruřeno 18. února 2013 - čj. 48b/2013


46. Jednací řád Vědecké rady FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83c/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


47. Disciplinární řád FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83d/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znení akademický senát FTVS schválil 24. ledna 2012

AS UK doručeno 13. července 2012 - čj. 123b/2012

II. upravené znění akademický senát FTVS schválil 11. prosince 2012

AS UK doruřeno 18. února 2013 - čj. 48c/2013


48. Pravidla pro organizaci studia na FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83e/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


49. Rigorózní řád FTVS

Akademický senát FTVS schválil 13. května 2008

AS UK doručeno 19. května 2008 - čj. 83f/2008

Legislativní komise projednala 20. května 2008

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znení akademický senát FTVS schválil 24. ledna 2012

AS UK doručeno 13. července 2012 - čj. 123c/2012

II. upravené znění akademický senát FTVS schválil 11. prosince 2012

AS UK doruřeno 18. února 2013 - čj. 48d/2013


50. Disciplinární řád 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. května 2008

AS UK doručeno 20. května 2008 - čj. 84a/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


51. Jednací řád Vědecké rady 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. května 2008

AS UK doručeno 20. května 2008 - čj. 84b/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


52. Řád pro hodnocení výuky 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. května 2008

AS UK doručeno 20. května 2008 - čj. 84c/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


53. Řád přijimacího řížení 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. května 2008

AS UK doručeno 20. května 2008 - čj. 84d/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


54. Statut 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 12. května 2008

AS UK doručeno 20. května 2008 - čj. 84e/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


55. Změna Pravidel pro přiznání stipendií na FSV

Akademický senát FSV schválil

AS UK doručeno - čj. 104/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


56. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno 20. října 2008 - čj. 132/2008

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009


Harmonogram

Materiály

Připomínky, stanoviska, pozměňovací návrhy

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009

57. Dílčí změna Řádu vysokoškolské koleje

AS UK doručeno 20. října 2008 - čj. 133/2008

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009


Harmonogram

Materiály

Připomínky, stanoviska, pozměňovací návrhy


58. Dílčí změna Řádu menzy

AS UK doručeno 20. října 2008 - čj. 134/2008

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009


Harmonogram projednávání návrhů

14. listopadu 2008

Lhůta pro předložení stanovisek AS fakult, děkanů a ředitelů součástí

21. listopadu 2008

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů členy senátu

25. listopadu 2008

Lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komisí AS UK

Návrhy budou projednáván na zasedání AS UK dne 28. listopadu 2008

Připomínky a stanoviska fakult a součástí UK

CERGE

FSV

KaM

KTF

LF1

LF2

LFHK

PedF

UDAUK

Pozměňovací návrhy členů AS UK

Pozměňovací návrh ing. JUDr. Josefa Staši (PF)

Stanovisko Legislativní komise AS UK

Stanovisko Legislativní komise

59. Změna Pravidel pro organizaci studia na FHS

Akademický senát FHS schválil 30. října 2008

AS UK doručeno 14. listopadu 2008 - čj. 153/2008

Upravené znění Akademický senát FHS schválil 4. prosince 2008

AS UK droučeno 17. prosince 2008 - čj. 200a/2008

Upravené znění Akademický senát FHS schválil 26. února 2009

AS UK droučeno 13. března 2009 - čj. 20/2009

Schváleno AS UK 27. března 2009


60. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF

Akademický senát PřF schválil 13. listopadu 2008

AS UK doručeno 20. listopadu 2008 - čj. 159/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


61. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil 20. listopadu 2008

AS UK droučeno 24. listopadu 2008 - čj. 181/2008

Schváleno AS UK dne 28. listopadu 2008


62. Žádost o výklad Studijního řádu UK

Žádost předložili mgr. Richard Chudoba a bc. Roman Matoušek

AS UK doručeno 29. září 2008 - čj. 126/2008


63. Řád pro hodnocení výuky studenty PřF

Akademický senát PřF schválil 20. listopadu 2008

AS UK droučeno 3. prosince 2008 - čj. 191/2008, návrh nebyl doručen v elektronické podobě

Schváleno AS UK dne 23.ledna 2009


64. Změna Jednacího řádu Vědecké rady FHS

Akademický senát FHS schválil 4. prosince 2008

AS UK droučeno 17. prosince 2008 - čj. 200b/2008

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009


65. Statut PedF

Akademický senát PedF schválil 9. prosince 2008

AS UK droučeno 17. prosince 2008 - čj. 203a/2008

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009


66. Volební a jednací řád AS PedF

Akademický senát PedF schválil 9. prosince 2008

AS UK droučeno 31. prosince 2008 - čj. 2003b/2008

Legislativní komise projednala 21. ledna 2009

Upravené znění AS PedF schválil 3. února 2009

AS UK doručeno 9. února 2009 - čj. 15/2009

Schváleno AS UK dne 13. února 2009


67. Disciplinárí řád PedF

Akademický senát PedF schválil 9. prosince 2008

AS UK droučeno 31. prosince 2008 - čj. 203c/2008

Schváleno AS UK dne 23. ledna 2009


68. Jednací řád Vědecké rady PedF

Akademický senát PedF schválil 9. prosince 2008

AS UK droučeno 31. prosince 2008 - čj. 2003d/2008

Schváleno AS UK dne 23.ledna 2009Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám