Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2012


Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2012

1. Disciplinární řád FF

Akademický senát FF schválil 12. ledna 2012

AS UK doručeno 16. ledna 2012 -čj. 4/2012

Legislativní komise projednala 13. března 2012 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


2. Změna Volebního a jednacího řádu AS FHS

Akademický senát FHS schválil 8. prosince 2011

AS UK doručeno 5. března 2012 - čj. 42a/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. června 2012 - doporučila k projednání AS UK s výhradou

Akademický senát FHS schválil 5. května 2013

AS UK doručeno 13. května 2013 - čj. 104/2013


3. Změna Pravidel pro organizaci studia na FHS

Akademický senát FHS schválil 9. února 2012

AS UK doručeno 5. března 2012 - čj. 42b/2012

Upravené znění akademický senát FHS schválil 5. dubna 2012

AS UK doručeno 31. května 2012 - čj. 102/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Akademický senát FHS schválil 4. června 2012

AS UK doručeno 3. září 2012 - čj. 137/2012

AS UK schválil 19. října 2012


4. Změna a doplnění Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS

Akademický senát FHS schválil 8. března 2012

AS UK doručeno 22. března 2012 - čj. 47/2012

Materiály:

Návrh změny a doplnění Pravidel pro přiznávání stipendií

Pravidla pro přiznávání stipendií s vyznačením navržených změn

Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií po zapracování změn

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znění akademický senát FHS schváli

Upravené znění AS UK doručeno - čj. 167/2012

AS UK schválil 18. ledna 2013


5. Změna Statutu FaF

Akademický senát FaF schválil 7. března 2012

AS UK doručeno 27. března 2012 - čj. 53/2012

Materiály:

Návrh změny Statutu

Legislativní komise AS UK projednala 5. června 2012

AS UK schválil 8. června 2012


6. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

Akademický senát FSV schválil114. února 2012

AS UK doručeno 5. dubna 2012 - čj. 56/2012

Materiál:

Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií

Pravidla pro přiznávání stipendií s vyznačením navržených změn

Důvodová zpráva

Doplnění návrhu akademický senát FSV schválil 24. 4. 2012

AS UK doručeno 3. 5. 2012 - čj. 64/2012

Matriál:

Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií

Pravidla pro přiznávání stipendií s vyznačením navržených změn

Důvodová zpráva

Legislativní komise AS UKprojednala 5. 6. 2012

Komise doporučila k projednání AS UK s výhradou

Upravené znění návrhu AS UK doručeno 6. června 2012 - čj. 105/2012

Projednávání ukončeno


7. Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK

AS UK doručeno 20. dubna 2012 - čj. 60/2012

AS UK schválil 8. června 2012


8. Změna Pravidel pro organizaci PF

Akademický senát PF schválil 26. dubna 2012

AS UK doručeno 1. května 2012 - čj. 65/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012

AS UK schválil 8. června 2012


9. Pravidla pro organizaci studia PedF

Akademický senát PedF schválil 9. května 2012

AS UK doručeno 14. května 2012 - čj. 69a/2012

Upravené znění akademický senát PedF schválil 29. května 2012

AS UK doručeno 1. června 2012 - čj. 103a/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012

AS UK schválil 8. června 2012


10. Pravidla pro přiznávání stipenidí PedF

Akademický senát PedF schválil 9. května 2012

AS UK doručeno 14. května 2012 - čj. 69b/2012

Upravené znění akademický senát PedF schválil 29. května 2012

AS UK doručeno 1. června 2012 - čj. 103b/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012

AS UK schválil 8. června 2012


11. Změna Volebního a jednacího řádu AS KTF

Akademický senát KTF schválil 24. dubna 2012

AS UK doručeno 17. května 2012 - čj. 73a/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


12. Změna Jednacího řádu Vědecké rady KTF

Akademický senát KTF schválil 24. dubna 2012

AS UK doručeno 17. května 2012 - čj. 73b/2012

Legislativní komise AS UK projednala 5. 6. 2012 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


13. Volební a jednací řád AS 2. LF

Akademický senát 2.LF schválil 9. května 2012

AS UK doručeno 19. června 2012 - čj. 113a/2012

Upravené znění akademický senát 2.LF schválil 21. listopadu 2012

AS UK doručeno 28. prosince 2012 - čj. 190/2012

AS UK schválil 18. ledna 2013


14. Pravidla pro organizaci studia na 2.LF

Akademický senát 2.LF schválil 9.května 2012

AS UK doručeno 19. června 2012 - čj. 113b/2012

Legislativní komise AS UK projednala 16. 10. 2012 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


15. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 11. června 2012

AS UK doručeno 19. června 2012 - čj. 115/2012

AS UK schválil 19. října 2012


16. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF

Akademický senát PřF schválil 14. června 2012

AS UK doručeno 21. června 2012 - čj. 116/2012

AS UK schválil 19. října 2012


17. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FF

Akademický senát FF schválil 14. června 2012

AS UK doručeno 28. června 2012 - čj. 119/2012

AS UK schválil 19. října 2012


18. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF

Akademický senát FF schválil 14. června 2012

AS UK doručeno 28. června 2012 - čj. 120/2012

AS UK schválil 19. října 2012


19. Organizační řád CERGE

AS UK doručeno 20. září 2012 - čj. 138/2012

Přílohy:

- předkládací zpráva

- změny oproti stávajícímu znění


20. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK

Akademický senát FSV schválil 2. října 2012

AS UK doručeno 4. října 2012 - čj. 142/2012

AS UK schválil 7. prosince 2012


21. Návrh Změny Statutu UK (dílčí)

AS UK předloženo 20. listopadu 2012 - čj. 166/2012

Podkladové materiály

AS UK neschválil 18. ledna 2013


22. Návrh Změny přílohy č. 10 Statutu UK (komplexní)

AS UK předloženo 20. listopadu 2012 - čj. 166/2012

Podkladové materiály

AS UK schválil 18. ledna 2013


23. Návrh Změny Zásad používání a ochrany znaku (dílčí)

AS UK předloženo 20. listopadu 2012 - čj. 166/2012

Podkladové materiály

AS UK schválil 18. ledna 2013


24. Návrh Změny Stipendijního řádu UK (dílčí)

AS UK předloženo 20. listopadu 2012 - čj. 166/2012

Podkladové materiály

AS UK schválil 18. ledna 2013


25. Změna Statutu PřF

Akademický senát PřF schválil 18. října 2012

AS UK doručeno 1. listopadu 2012 - čj. 156/2012

Přílohy:

- Vyznačené změny ve stávajícím znění Statutu

AS UK schválil 7. prosince 2012


26. Změna Pravidel pro organizaci studia na 3.LF

Akademický senát 3.LF schválil 9. října 2012

AS UK doručeno 6. listopadu 2012 - čj. 158/2012

Legislativní komise AS UK projednala 3. prosince 2012

Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znění AS UK doručeno 22. ledna 2013 -čj. 16/2013

Legislativní komise AS UK projednala 12. března 2013 - Komise nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znění AS 3.LF schválil 21. května 2013

AS UK doručeno 22. května 2013 - čj. 127/2013

AS UK schválil 24. května 2013


27. Jednací řád Vědecké rady ETF

Akademický senát ETF schválil 29. listopadu 2011

AS UK doručeno 21. prosince 2012 - čj. 177/2012

Legislativní komise AS UK projednala 14. ledna 2013 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znění AS ETF schválil 7. května 2013

AS UK doručeno 13. května 2013 - čj. 106/2013

AS UK schválil 24. května 2013


28. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK

Akademický senát LF HK schválil 3. prosince 2012

AS UK doručeno 28. prosince 2012 - čj. 191/2012

Legislativní komise AS UK projednala 14. ledna 2013 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Upravené znění AS LF HK schválil 8. února 2013

AS UK doručeno 8. února 2013 - čj. 46/2013Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám