Vize UK 2030 - rozvojové lokality

Možné rozvojové lokality na území Hlavního města Prahy  • Praha 2, Albertov – pro další rozvoj biomedicinského kampusu jsou v územním plánu určeny pozemky s výhledovým časovým určením. Jejich převod na univerzitu je zatím blokován chybějícím zákonem o církvích.

  • Praha 5, Jinonice – pozemky na JV od výukové budovy U Kříže 661 přes ulici Radlická jsou v územním plánu navrženy pro využití vysokou školou. Pro výstavbu rozsáhlého kampusu humanitních studií je třeba pozemky vykoupit od soukromých vlastníků.

  • Praha 5, Motol – území na Z od Fakultní nemocnice v Motole, tzv. Třešňovka, v územním plánu určeno ve výhledu pro vysoké školy. Plánováno pro rozvoj 2.LF. Pozemky patří soukromým vlastníkům.

  • Praha 6, Veleslavín – pozemky navazující na Z na areál FTVS mají sloužit k dostavbě sportovních zařízení a výukových budov. V územním plánu jsou určeny pro využití vysokou školou, je třeba je vykoupit od soukromého vlastníka.

  • Praha 7, Bubny–Zátory – pozemky jsou v územním plánu určeny pro využití vysokou školou. Pro výstavbu vysokoškolských budov je třeba pozemky vykoupit od soukromého subjektu.

  • Praha 8, Pelc–Tyrolka – pozemky jižně od ulice V Holešovičkách jsou v majetku UK a budou sloužit dostavbě areálu MFF. Pozemky na S a Z od křižovatky V Holešovičkách a Povltavská pro další výstavbu UK je třeba vykoupit od státních organizací a soukromých vlastníků.

  • Praha–Dubeč – rozvojová lokalita pro vysokoškolský kampus je vedena v územním plánu jako výhledová. Pro vysokoškolskou výstavbu je třeba pozemky v budoucnu vykoupit.Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám