Vize UK 2030 - podklady k projektu

1. Základním podkladem jsou přehledná data zpracovaná ve formě tabulky zahrnující stávající informace o fakultách, budovách, počtech zaměstnanců a studentů a představy o vývoji těchto dat do roku 2030. Součástí tohoto podkladu jsou i mapová data znázorňující lokaci stávajících budov v rámci ČR i v rámci Prahy a doporučení MŠMT o vztahu mezi PUČ, PU, plochou zastavěnou a plochou pozemku, výměra pro ubytování a stravování apod.


objekty UK a plochy


plošné potřeby UK - doporučené hodnoty2. Územní plán hlavního města Prahy a koncept nového územního plánu


územní plán


koncept3. Generel rozvoje 1997 - 2020 - prezentace a rozvojové aktivity UK zpracované 10/2008


generel4. Analytická studie o potřebách humanitních fakult Univerzity Karlovy v Praze v oblasti prostorového a  materiálního vybavení zpracovaná v říjnu 2008


analytická studie5. Investiční program Univerzity Karlovy v Praze na období 2009 - 2015 z října 2008


investiční program6. Kampus Albertov Univerzity Karlovy v Praze - zátěžová studie Albertov zpracovaná 10/2008


zátěžová studie7. Webové stránky odboru rozvoje UK


stránky8. Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy v Praze


výroční zprávy9. Dlouhodobý záměr UK a jeho aktualizace


dlouhodobý záměrPoslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám