Petr Pospíšek: Urbanistické řešení lokality Pelc-Tyrolka