Návrh změny přílohy č. 6 Statutu UK - č.j. 238/2013

AS UK doručeno 27. listopadu 2013 - čj. 238/2013

Průvodní dopis J.M. pana rektora UK

Harmonogram projednávání


10. ledna 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí

17. ledna 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

21. ledna 2014

lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komise

24.ledna 2014

projednávání akademickým senátem

Stanoviska fakult a součástí UK

 • ÚDAUK - bez připomínek

 • KaM- bez připomínek

 • ETF - bez připomínek

 • AS MFF, vedení MFF- společné stanovisko: bez připomínek

 • AS FaF - bez připomínek

 • PřF - bez připomínek

 • CERGE UK - bez připomínek

 • AS HTF, vedení HTF - bez připomínek

 • ÚVT - bez připomínek

 • AS FTVS, vedení FTVS - připomínky, včetně přílohy

 • AS FSV, vedení FSV - připomínky

 • FaF - připomínky

 • AS 1.LF, vedení LF - připomínky

 • AS PF - připomínky

Stanoviska členů AS UK

Mgr. Makajev - pozměňovací návrh


Stanovisko Legislativní komise AS UK

stanovisko LK AS


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám