Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2013


Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2013

1. Změna pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 11. února 2013

AS UK doručeno 19. únra 2013 - čj. 49/2013

Legislativní komise projednala 12. března 2013, nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


2. Organizační řád ÚJOP

Organizační řád ÚJOP

AS UK doručeno 19. února 2013 - čj. 51/2013

AS UK schválil 15. března 2013


3. Dílčí změna Statutu UK (čl. 5)

AS UK doručeno 4. března 2013

Podkladové materiály


4. Dílčí změna Statutu UK (čl. 23)

AS UK doručeno 4. března 2013

Podkladové materiály

AS UK schválil 26. dubna 2013


5. Komplexní změna Studijního a zkušebního řádu UK

AS UK doručeno 11. března 2013

Podkladové materiály

AS UK schválil 26. dubna 2013


6. Dílčí změna přílohy č. 6 Statutu UK

AS UK doručeno 11. března 2013

Podkladové materiály

AS UK schválil 26. dubna 2013


7. Dílčí změna Stipendijního řádu UK

AS UK doručeno 11. března 2013

Podkladové materiály

AS UK schválil 26. dubna 2013


8. Změna Statutu a Volebního a jednacího řádu AS MFF

AS MFF schválil 7. března 2013

AS UK doručeno 5. dubna 2013 - čj. 69/2013

Podkladové materiály

Návrh změny Statutu a Volebního a jednacího řádu AS MFF

AS UK schválil 24. května 2013


9. Komplexní změna Vnitřního mzdového předpisu

AS UK doručeno 5. dubna 2013, čj. 70/2013

Podkladové materiály


10. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno 5. dubna 2013, čj. 71/2013

Podkladové materiály


11. Řád pro hodnocení výuky studenty FHS

AS FHS schválil 17. ledna 2013

AS UK doručeno 12. března 2013 - čj. 57/2013

Podkladové materiály:

Návrh Řádu hodnocení výuky studenty FHS

AS UK schválil 24. května 2013


12. Změna Pravidel pro organizaci studia na FHS

AS FHS schválil 14. února 2013

AS UK doručeno 23. dubna 2013 - čj 90b/2013

Podkladové materiály:

Návrh Změny Pravidel pro organizaci studia na FHS

AS UK schválil 24. května 2013


13. Pravidla pro organizaci studia na PF

AS PF schválil 25. dubna 2013

AS UK doručeno 26. dubna 2013 - čj. 91/2013

Podkladové materiály:

Pravidla pro organizaci studia na PF

AS UK schválil 24. května 2013


14. Jednací řád Vědecké rady 2.LF

AS 2.LF schválil 20. března 2013

AS UK doručeno 3. května 2013 - čj. 92/2013

Podkaldové materiály:

Návrh Jednacího řádu Vědecké rady 2.LF


15. Změna Pravidel pro organizaci studia na FSV

AS FSV schválil 7. května 2013

AS UK doručeno 13. května 2013 - čj. 103a/2013

Podkladové maeriály

Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FSV

Důvodová zpráva

AS UK schválil 24. května 2013


16. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

AS FSV schválil 7. května 2013

AS UK doručeno 13. května 2013 - čj. 103b/2013

Podkladové maeriály

Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

Důvodová zpráva

AS UK schválil 24. května 2013


17. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

AS 1.LF schválil 29. dubna 2013

AS UK doručeno 13. května 2013 - čj. 105a/2013

Podkladové materiály:

Návrh změny čl. 9a Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Dne 21. 5. 2013 Legislativní komise AS UK odložila na další zasedání vzhledem k termínu doručení.


18. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

AS 1.LF schválil 29. dubna 2013

AS UK doručeno 13. května 2013 - čj. 105b/2013

Podkladové materiály:

Návrh změny čl. 15 Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Dne 21. 5. 2013 Legislativní komise AS UK odložila na další zasedání vzhledem k termínu doručení.


19. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF

AS MFF schválil 15. května 2013

AS UK doručeno 21. května 2013 - čj. 125/2013

Podkladové materiály:

Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF

Dne 21. 5. 2013 Legislativní komise AS UK odložila na další zasedání vzhledem k termínu doručení.


20. Pravidla pro organizaci studia na FHS

AS UK doručeno 24. května 2013, čj. 132/2013


21. Statut ETF

AS UK doručeno 24. května 2013, čj. 133/2013


22. Volební a jednací řád MFF

AS UK doručeno 8. července 2013, čj. 153a/2013


23. Změna Statutu MFF

AS UK doručeno 8. července 2013, čj. 153a/2013


24. Dílčí změna Statutu UK

AS UK doručeno 6. září 2013, čj. 162a/2013

Podkladové materiály


25. Dílčí změna přílohy č. 6 Statutu UK

AS UK doručeno 6. září 2013, čj. 162a/2013

Podkladové materiály


26. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

AS 1.LF schválil 29. dubna 2013

AS UK doručeno 6. září 2013, čj. 165/2013

Návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

AS UK schválil 11. října 2013

návaznost na čj. 49/2013


27. Jednací řád FTVS

AS UK doručeno 23. září 2013, čj. 168/2013

Legislativní komise AS UK vyjádřila na svém zasedání dne 8. 10. 2013 nesouhlasné stanovisko.

Projednáno znovu pod čj. 68/2014.


28. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF

AS UK doručeno 26. září 2013, čj. 174/2013

Legislativní komise AS UK vyjádřila na svém zasedání dne 8. 10. 2013 nesouhlasné stanovisko.

Projednáno znovu pod čj. 73/2014.


29. Změna Statutu FF

AS FF schválil 29. dubna 2013

AS UK doručeno 3. října 2013, čj. 184a/2013

AS UK schválil 11. října 2013


30. Změna Statutu FF

AS FF schválil 29. dubna 2013

AS UK doručeno 3. října 2013, čj. 184b/2013

AS UK schválil 11. října 2013


31. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií FF

AS FF schválil 29. dubna 2013

AS UK doručeno 3. října 2013, čj. 184c/2013

AS UK schválil 11. října 2013


32. Změna Jednacího řádu Vědecké rady 2.LF

AS UK doručeno 7. října 2013, čj. 187/2013

AS UK schválil 24. ledna 2013


33. Řád pro hodnocení výuky studenty FHS UK

AS UK doručeno 21. října 2013 - čj. 209/2013

AS UK schválil dne 6. prosince 2013 s výhradou legislativně technických oprav.


34. Změna Statutu PF

AS UK doručeno 30. října 2013, čj. 212/2013

AS UK schválil dne 6. prosince 2013.


35. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK

AS UK doručeno 31. října 2013, čj. 214/2013

AS UK schválil s výhradou legislativně technických oprav dne 6. prosince 2013.


36. Dílčí změna přílohy č. 6 Statutu UK

AS UK doručeno dne 27. listopadu 2013, č.j. 238/2013

podkladové materiály


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám