Změna Vnitřního mzdového předpisu UK, č.j. 34/2014

AS UK doručeno 14. února 2014 - č.j. 34/2014

Průvodní dopis J.M. pana rektora UK

Harmonogram projednávání

7. března 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí

14. března 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

18. března 2014

lhůta pro předložení stanoviska legislativní komise

21. března 2014

projednávání Akademickým senátem

Stanoviska fakult a součástí UK

 • vedení FHS - bez připomínek

 • KaM - bez připomínek

 • ÚDAU - bez připomínek

 • vedení FaF - bez připomínek

 • vedení KTF - bez připomínek

 • Agentura RVŠ - bez připomínek

 • vedení MFF - bez připomínek

 • AS 1.LF - bez připomínek

 • CERGE - bez připomínek

 • vedení FSV - bez připomínek

 • vedení FTVS, AS FTVS - bez připomínek

 • vedení 3.LF - bez připomínek

 • vedení PřF, AS PřF - bez připomínek

 • ÚVT - bez připomínek

 • AS FHS - bez připomínek

 • AS PF - kladné stanovisko s doporučením k úpravě formulace

 • vedení FF - s připomínkou k návrhu

Stanoviska členů AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám