Průběh projednávání vnitřních předpisů v roce 2014

Vnitřní předpisy projednané AS v roce 2014

1. 2. LF - Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady č.j. 187/2013

AS UK doručeno dne 7. října 2013.

AS UK schváleno dne 24. ledna 2014.

Návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady

2. Dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK č.j. 238/2013

AS UK doručeno dne 27. listopadu 2013.

AS UK schváleno dne 24. ledna 2014.

Podkladové materiály

3. FHS - Pravidla pro přiznávání stipendií - čj. 260a/2013

AS UK schváleno s výhradou legislativně technických oprav dne 24. ledna 2014.

navrhovaná změna a doplnění

komentované znění

konečná podoba předpisu

4. FHS - Pravidla pro organizaci studia čj. 260b/2013

AS UK schváleno s výhradou legislativně technických oprav dne 24. ledna 2014.

navrhovaná změna a doplnění

komentované znění

konečná podoba předpisu

5. ETF - Statut č.j. 267/2013

navrhovaná změna

komentované znění

Legislativní komise AS UK nedoporučila návrh ke schválení.

6. PřF - Návrh změny Pravidel pro organizaci studia čj. 19/2014

návrh změny Pravidel pro organizaci studia

Legislativní komise AS UK nedoporučila návrh ke schválení.

7. KTF - Pravidla pro organizaci studia č.j. 24a/2014

Návrh na změnu Pravidel pro organizaci studia na KTF (č.j. 24a)/2014)

AS KTF schválil dne 8. ledna 2014

AS UK doručen dne 23.1.2014

Nesouhlasné stanovisko legislativní komise AS UK. (18. března 2014)

8. KTF - Pravidla pro přřiznávání stipendií č.j. 24b/2014

Návrh na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF (č.j. 24b)/2014)

AS KTF schválil dne 6. listopadu 2013

AS UK doručen dne 23.1.2014

Nesouhlasné stanovisko legislativní komise AS UK. (18. března 2014)

9. MFF - Pravidla pro organizaci studia č.j. 25/2014

Návrh na změnu Pravidel pro organizaci studia na MFF, č.j. 25/2014

AS MFF schválil dne 15. ledna 2014.

AS UK doručeno dne 28. ledna 2014

AS UK schválil návrh dne 21. března 2014.

10. ETF - Pravidla pro organizaci studia 26/2014

Návrh na změnu Pravidel pro organizaci studia na ETF (č.j. 26/2014)

AS ETF schválil dne 27. ledna 2014

AS UK doručeno dne 30. ledna 2014

Nesouhlasné stanovisko legislativní komise AS UK. (18. března 2014)

11. FaF - Pravidla pro organizaci studia č.j. 31/2014

Návrh na změnu Pravidel pro organizaci studia na FarmF (č.j. 31/2014)

AS ETF schválil dne 22. ledna 2014

AS UK doručeno dne 6. února 2014

Nesouhlasné stanovisko legislativní komise AS UK. (18. března 2014)

12. Vnitřní mzdový předpis UK č.j. 34/2014

AS UK návrh obdržel dne 14. února 2014

AS UK schválil návrh dne 21. března 2014

podklady

13. FTVS - Jednací řád Vědecké rady čj. 68/2014

Návrh na změnu Jednacího řádu Vědecké rady FTVS

AS FTVS schválil dne

AS UK doručeno dne 13. března 2014

AS UK schválil dne 21. března 2014 s výhradou LTO

14. PřF - Pravidla pro organizaci studia č.j. 73/2014

Návrh na změnu Pravidel pro organizaci studia na PřF

AS PřF schválil dne 12. března 2014

AS UK doručeno dne 12. března 2014

Nesouhlasné stanovisko legislativní komise AS UK. (18. března 2014)

15. dílčí Změna přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 82a)/2014)

AS UK doručeno dne 17. dubna 2014

podklady

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

16. dílčí Změna Grantového Řádu UK (čj. 82b)/2014)

AS UK doručeno dne 17. dubna 2014

podklady

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

17. dílčí Změna Řádu pro hodnocení výuky studenty UK (čj. 82c)/2014)

AS UK doručeno dne 17. dubna 2014

podklady

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil s výhradou LTO dne 6. 6. 2014.

18. FF - Volební a jednací řád AS FF UK (čj. 84/2014)

AS UK doručeno dne 24. dubna 2014

AS FF UK schválil dne 10. 4. 2014

Volební a jednací řád AS FF UK - změny

úplné znění vnitřního předpisu s vyznačením navrhovaných změn

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

19. PF - Statut PF UK (čj. 92/2014)

AS UK doručeno 7. 5. 2014

AS PF UK schválil dne 24. 4. 2014

Statut PF

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

20. KTF - Pravidla pro organizaci studia, Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 93/2014)

AS UK doručeno 9. 5. 2014

AS KTF UK schválil dne 30. 4. 2014

č.j. 93a)/2014: Pravidla pro organizaci studia KTF UK

č.j. 93b)/2014: Pravidla pro přiznávání stipendií KTF UK - nové znění Pravidla pro přiznávání stipendií KTF UK - změny

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

21. FaF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 95/2014)

AS UK doručeno 9. 5. 2014

AS FaF UK schválil dne 23. 4. 2014

Pravidla pro organizaci studia FaF UK

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

22. FHS - Pravidla pro organizaci studia (čj. 96/2014)

AS UK doručeno dne 9. 5. 2014

AS FHS UK schválil dne 6. února 2014

Pravidla pro organizaci studia FHS UK - nové znění

Pravidla pro organizaci studia FHS UK - změny

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

23. KTF - Volební a jednací řád AS KTF UK (čj. 97/2014)

AS UK doručeno 9. 5. 2014

AS KTF UK schválil dne 30. 4. 2014

Volební a jednací řád AS KTF UK - nové znění Volební a jednací řád AS KTF UK - změny

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

24. 3. LF - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 99/2014)

AS UK doručeno dne 15. května 2014

AS 3. LF schválil dne 8. dubna 2014

Pravidla pro přiznávání stipendií 3. LF - nové znění

Pravidla pro přiznávání stipenidí 3. LF - změny

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

25. PedF - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 102/2014)

AS UK doručeno dne 21. 5. 2014

AS PedF UK schválil dne 13. 5. 2014

Pravidla pro přiznávání stipendií PedF UK - změny

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

26. PřF - Pravidla pro organizaci studa (čj. 104/2014)

AS UK doručeno dne 23. 5. 2014

AS PřF UK schválil dne 24. 4. 2014

Pravidla pro organizaci studia PřF UK - změny

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

27. Centrum pro otázky životního prostředí - Organizační řád (čj. 111/2014)

AS UK doručeno dne 26. 5. 2014

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

28. Nakladatelství Karolinum - Organizační řád (čj. 112/2014)

AS UK doručeno dne 26. 5. 2014

Organizační řád - Nakladatelství Karolinum

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

29. Správa budov a zařízení - Organizační řád (čj. 113/2014)

AS UK doručeno 26. 5. 2014

Organizační řád - Správa budov a zařízení

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

30. Ústav dějin UK a archivu UK - Organizační řád (čj. 114/2014)

AS UK doručeno dne 26. 5. 2014

Organizační řád UDAUK

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

31. CERGE - Organizační řád (čj. 115/2014)

AS UK doručeno dne 26. 5. 2014

Organizační řád CERGE

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil s výhradou LTO dne 6. 6. 2014.

32. FTVS - Příloha Statutu čj. 117/2014 a 121/2014

AS UK doručeno dne 26. 5. 2014

AS FTVS UK schválil dne 13. 5. 2014

Sponze absolventů FTVS

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

33. FHS - Volební a jednací řád AS čj. 138/2014

AS UK doručeno 29. 5. 2014

AS FHS schválil dne 8. 12. 2011

Volební a jednací řád AS FHS UK

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil s výhradou LTO dne 6. 6. 2014.

34. ETF - Statut čj. 139a/2014

AS UK doručeno dne 30. 5. 2014

AS ETF UK schválil dne 6. 5. 2014

Statut ETF - změny Statut ETF - nové znění

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

35. ETF - Pravidla pro organizaci studia čj. 139b/2014

AS UK doručeno dne 30. 5. 2014

AS ETF UK schválil dne 6. 5. 2014

Pravidla pro organizaci studia ETF

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

36. MFF - Pravidla pro přiznávání stipendií čj. 142/2014

AS UK doručeno 2. 6. 2014

AS MFF schválil 14. 5. 2014

Pravidla pro přiznávání stipendií MFF

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 3. 6. 2014.

AS UK schválil dne 6. 6. 2014.

37. dílčí změna přílohy č. 8 Statutu UK (čj. 174/2014)

AS UK doručeno dne 28. 8. 2014

Podklady

AS UK schválil s výhradou legislativně technické opravy dne 10. října 2014.

38. KTF - Volební a jednací řád AS KTF UK (čj. 182/2014)

AS UK doručeno dne 8. 9. 2014

AS KTF UK schválil dne 3. 9. 2014

návaznost na čj. 97/2014

VJŘ AS KTF - nové znění VJŘ AS KTF - změny

Legislativní komise schválila dne 7. října 2014.

AS UK schválil dne 10. října 2014.

39. Centrum pro teoretická studia - Organizační řád (čj. 191/2014)

AS UK doručeno dne 17. 9. 2014

Organizační řád CTS

Legislativní komise schválila dne 7. října 2014.

AS UK schválil dne 10. října 2014.

40. Centrum pro přenos poznatků a technologií - Organizační řád (čj. 192/2014)

AS UK doručeno dne 17. 9. 2014

Organizační řád CPPT

Legislativní komise schválila dne 7. října 2014.

AS UK schválil dne 10. října 2014.

41. PedF - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 193/2014)

AS UK doručeno dne 17. 9. 2014

AS PedF UK schválil dne 2. 9. 2014

Návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií PedF

Pravidla pro přiznávání stipendií - úplné znění s vyznačenými změnami

Legislativní komise schválila dne 7. října 2014.

AS UK schválil dne 10. října 2014.

42. FTVS - Statut (čj. 216/2014)

FTVS - Statut

Legislativní komise schválila s výhradou legislativně technické opravy dne 7. října 2014.

AS UK schválil s výhradou legislativně technické opravy dne 10. října 2014.

43. 3. LF - Pravidla pro přiznávání stipendií (čj. 225/2014)

návaznost na čj. 99/2014

AS UK doručeno dne 20. 10. 2014

AS 3. LF schváleno dne 14. 10. 2014

nová Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 18. 11. 2014.

AS UK schválil dne 21. 11. 2014.

44. FHS - Volební a jednací řád AS FHS UK (čj. 233/2014)

AS UK doručeno dne 21. 10. 2014

AS FHS UK schválil dne 20. 6. 2013

změna VJŘ AS FHS UK

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko dne 18. 11. 2014.

AS UK schválil dne 21. 11. 2014.

45. PF - Pravidla pro organizaci studia (čj. 250/2014)

AS UK doručeno dne 3. 11. 2014

AS PF UK schválil dne 30. 10. 2014

navrhovaná změna Pravidel pro organizaci studia

úplné znění článku po změně

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 18. 11. 2014.

AS UK schválil s výhradou LTO dne 21. 11. 2014.

46. MFF - Pravidla pro přidělování stipendií (čj. 252/2014)

AS UK doručeno dne 3. 11. 2014

AS MFF UK schválil dne 1. 10. 2014

návrh změny Pravidel pro přidělování stipendií MFF

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko s výhradou LTO dne 18. 11. 2014.

AS UK schválil s výhradou LTO dne 21. 11. 2014.

47. FF - Volební a jednací řád AS FF UK (čj. 270/2014)

AS UK doručeno dne 19. 11. 2014

AS FF schválil dne 13. 11. 2014

návrh změny VJŘ AS FF

úplné znění VJŘ AS FF se změnami v revizním režimu

AS UK schválil dne 12. prosince 2014.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám