dílčí Změna přílohy č. 2 Statutu UK


AS UK doručeno dne 17. dubna 2014, č. j. 82a)/2014


Průvodní dopis J. M. pana rektora


Harmonogram projednávání


23. května 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení stanovisek fakult a součástí

30. května 2014

12:00 hod.

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů

3. června 2014

lhůta pro předložení stanoviska legislativní komise

6. června 2014

projednání Akademickým senátem UK


Stanoviska fakult a součástí UK

  • Agentura RVŠ - bez připomínek

  • Koleje a menzy UK - bez připomínek

  • CERGE UK - bez připomínek

  • Farmaceutická fakulta UK - bez připomínek

  • MFF - bez připomínek

  • 1. LF - bez připomínek

  • FF - bez připomínek

  • PřF - bez připomínek

  • FHS - bez připomínek

  • FTVS - bez připomínek
Stanoviska členů AS UK

Stanovisko legislativní komise

Stanovisko legislativní komise ze dne 3. 6. 2014


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám